szerelmi tanács

a → didaktikus költészet alkalomhoz kötött líro-epikus műfajából, a házasénekből fejlődött ki népköltészetünk e lírai daltípusa. Lényege egy-egy közösség rendszabályainak, viselkedési normáinak közlése, ill. tapasztalatainak szentenciaszerű tolmácsolása. A szerelmi tanács típusú dalok egyik csoportja az intelmek (bővíthető) felsorolásából áll. Ezek a régiesebbek, a reformáció korabeli házassági tanácsokhoz leghasonlóbbak, de már ezek sem alkalomhoz kötöttek:

Fejér legént ne szeress. / Mett az árnyékot keres.
Piros legént ne szeress. / Mett a részögös lehet.
Sárga legént se szeress. / Mett a betegös lehet.
Büszke legént se szeress. / Mett a csapodár lehet.
Barna legént szerethetsz. / Mett a jóféle lehet.
          (Székelyföld. MNGy. XI. 39. p. 24. sz.)

E daltípus leány-változatban is közismert, s a „leányvásár”-ról szóló dallal kontaminálódva is előfordul. A rövid, lírai szerelmi tanácsok szép példája az alábbi népdal:

Ne higgy a legénynek
A hamis lelkűnek.
Megölel, megcsókol.
Elfordul, kicsúfol.

Általánosan ismert szerelmi tanács típusú népdalunk még a „Szeress, szeress, csak nézd meg kit / Mert a szerelem megvakít…” kezdetű dal is. Egy-egy szerelmi tanáccsal csak bánatos szerelmi dalaink (→ keserves, → panaszdal) csattanójaképpen is gyakran találkozunk:

Minden lánynak azt ajánlom.
Szerelemnél szebb az álom,
Mert az álom nyugodalom.
A szerelem szívfájdalom.