szüzsécsoport

voltaképpen egyedi alkotások olyan csoportja, amelyek → szüzséi igen közel állnak egymáshoz. A folklór alkotások műfajelméleti rendező kategóriája, az alműfajnál kisebb egység, amely rendszerint azonos kommunikációs körülményekkel rendelkezik, és nemcsak a külső, hanem a belső kontextus is azonos (→ még: egyedi műalkotás, → műfaj) – Irod. Katona Imre: A magyar népi líra tartalmi-tematikai tagolódása (Ethn., 1970); Küllős Imola: Kísérlet a magyar népköltészet szerelmi dalainak tipologizálására (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).