Szernye-mocsár

az egykori Bereg megye sík vidékén Munkács, Ilosva között húzódó Hát. Délre, az Alföld irányába futó vizei öszefüggő, nagy kiterjedésű, kisebb-nagyobb vízfolyásokkal tagolt mocsárvidéket alkottak. Vízfölöslegét a Szernye patak a Latorcán át vezette le. A sajátos táji adottságok a hagyományos életmód továbbélését, emlékeinek fennmaradását a harmincas évekig biztosították. Környezetének magyar falvai (pl. Dercen) gazálkodását, kultúráját sajátossá tették a speciális táji adottságok.