szérűskert

1. Város, ill. falu széli közös birtoklású nyomtató és gépi cséplőhely (rakodó). – 2. A lakóudvartól térben elkülönülő, paraszti magánbirtoklású, belterületi gazdasági udvar egyik neve (pl. a Jászságban) (→ szálláskert). – 3. Falun kívül kimért, magánbirtoklású parcella, amely paraszti nyomtató és rakodóhely. A hasonló rendeltetésű parcellákkal csoportot alkot. – 4. A szérűskert → belső telek vagy a tanyai telephely azon részének gyakori neve, amelyen a → nyomtatást, ill. a gépi cséplést végzik, és ahol a szalmát, valamint a szálastakarmányt tárolják (→ még: udvar) – 5. Uradalmi nyomtató, gépi cséplő és szalmatároló hely. – Irod. Hofer Tamás: Csűrök és istállók a falun kívül (Népr. Ért., 1957); Hoffmann Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában (Bp., 1963).