Településtudományi Közlemények

a Budapesti Műszaki Egy., ill. az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. Városépítési Tanszéke tudományos kiadványsorozata, melyet 1952-ben indítottak meg. Utóbb kiadásába bekapcsolódott a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (korábbi nevén ÉM. Városépítési Tervező Vállalat). 1973-ig 23 füzete látott napvilágot. A Településtudományi Közleményekben kerültek publikálásra a Budapesti Műszaki Egy. Városépítési Tanszékének településtörténeti vonatkozású tanulmányai, egyben törekedett a szerkesztőség az egész hazai településtörténet-településtudomány eredményeinek közvetítésére is. Ezek közül etnográfiai, történeti vonatkozásban kiemelkedőek Major Jenő dolgozatai, amelyek számos módszertani forráskritikai eredménnyel gazdagították kutatásunkat.