szerzeményi javak

a feudális jogi rendben az ősi javakkal (→ ősiség) szemben az a vagyon, amelyet ki-ki életében szerzett vétel, csere, munkabér, elbirtoklás, találás stb. formájában. E javakat az jellemezte, hogy azokat a szerző forgalomba hozhatta, végrendelkezhetett felőlük, de ha → osztály útján leszármazóihoz került, már ezek a javak is ősivé váltak (→ még: közszerzemény).