Szilágyi Miklós (Tiszafüred, 1939–)

néprajzkutató, a bp.-i Népr. Múz. osztályvezetője (1981–). Tanulmányait a debreceni KLTE-en végezte (1962). A KLTE Néprajzi Intézete tanársegéde (1962–), a szolnoki Damjanich Múz. munkatársa (1963–), a gyulai Erkel F. Múz. ig.-ja (1964–), majd a ceglédi Kossuth Múz. ig.-ja (1969–), a Tolna megyei múz.-i szervezet ig.-ja (1974–). Szűkebb szakterülete a halászat témaköre. Tanulmányokat publikált az alföldi mezővárosok 18–19. sz.-i társadalmáról (Mezőberény, Gyoma). Számos cikke, tanulmánya jelent meg a szaklapokban. – F. m. Adatok a Nagykunság XVIII. századi néprajzához (Szolnok, 1966); A Hernád halászata (Miskolc, 1980).