szimbiózis

a néprajztudomány értelmezésében különféle szociálökonómiai formációk egymást kölcsönösen kiegészítő és kisegítő (többnyire cserekapcsolaton alapuló) együttélés, pl. földművelők és állattartók vagy utóbbiak és specializált kézművesek.