Szini Károly (Pozsony, 1829–Bp., 1896)

pedagógus író, foklórkutató. Ref. kántortanító volt vidéken, csak 1855 táján került Pestre, itt Vajda János és Táncsics Mihály köréhez tartozott, az utóbbihoz baráti, családias kapcsolat fűzte. Kótás népköltészeti kiadványával szerzett nevet, amely nagyban hozzájárult népdalaink széles körben való ismertetéséhez. Tudományos értéke is jelentős, modern, történeti szemléletre, kritikai szempontok érvényesítésére mutató összeállítás. Újságírói, szerkesztői kísérletezése viszont nem járt sikerrel. – F. m. Dalos könyv (Pest, 1865).