udvar

a falvak és városok belső telkének, valamint a szórványtelepülések magános telephelyeinek az a része, amelyen a lakó- és gazdasági épületek állnak és amelyet ezek az építmények határolnak. Előfordul, hogy az kitölti az egész telket, legtöbbször azonban a telek kertet is foglal magába. A rakodó szerepű → szérűskert néhol része az udvarnak, máshol azonban önálló egysége a teleknek. Az udvar a parasztcsaládok mindennapi életének, gazdálkodásának és ház körüli munkájának fontos színtere. Termelő-, tárló- és közlekedőhely. Különösen az állattartásban van nagy szerepe. A hagyományos kultúrájú parasztközösségek több népszokása is az udvarhoz kapcsolódik. Kétbeltelkű, → szálláskertes településekben az udvarok funkciója megoszlik a lakóházak telkei és a szálláskertek között. Előfordul, hogy az udvar az utca túloldalán is folytatódik. – A falusi és városi udvarok többsége a középkorban is kerített volt, és kapun át lehetett megközelíteni. A magyar tanyai udvarok jelentős része azonban napjainkig kerítetlen. Az udvar beépítési rendje sok tényezőtől függ, így pl. történelmi kortól, divattól, földrajzi tájegységtől, a hozzá kapcsolódó gazdálkodási rendtől, a településformától stb. A beépítési rend egy-egy típusát jelenti a → csoportos udvar és a → soros udvar. – Udvar szavunk szláv eredetű. Latin megfelelőjével, a curiával együtt az Árpád-korban még királyok és előkelők udvarát jelentette. Később azonban a parasztporták udvarainak jelölésére is alkalmazni kezdték. (→ még: baromudvaros telekrend, → kerített ház) – Irod. Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969); Major Jenő: Telektípusok kialakulásának kezdetei Magyarországon (Településtud. Közl., 1960).

Téli udvarrészlet faragott kapubálvánnyal (Tarpa, Szabolcs-Szatmár m., 1981)

Téli udvarrészlet faragott kapubálvánnyal (Tarpa, Szabolcs-Szatmár m., 1981)

Udvar (Lévárt, v. Gömör m.)

Udvar (Lévárt, v. Gömör m.)

Gazdasági udvar részlete csűrrel és trágyadombbal (Bágy, v. Udvarhely m.)

Gazdasági udvar részlete csűrrel és trágyadombbal (Bágy, v. Udvarhely m.)

Udvar (Zala, Somogy m.)

Udvar (Zala, Somogy m.)

Tanyaudvar hátsó része szárkúpokkal és kazlakkal (Zenta-Felsőhegy, v. Bács-Bodrog m.)

Tanyaudvar hátsó része szárkúpokkal és kazlakkal (Zenta-Felsőhegy, v. Bács-Bodrog m.)

Udvar kiskapuval (Zsobok, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)

Udvar kiskapuval (Zsobok, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)