Udvardy Cserna (Cherna) János (Zámoly, 1795–Heves, 1890)

földmérő mérnök, az MTA tagja (l. 1832), első népdalgyűjtőink egyike. Kéziratban maradt népdalgyűjteménye 246 dalszöveget tartalmaz, azok dallamával együtt. Gyűjteménye jellegét elsősorban zenei érdeklődése határozta meg, bár előszavának néhány filológiai megállapítása ma is helytálló. Javaslatot tett a magyar népdalok mérték („syllabus”) szerinti osztályozására, amire a nemzetközi tudományban csak két emberöltővel később gondoltak először. Kéziratos műve: „Eredeti Nemzeti Dalnok’ Gyűjteménye, – Leginkább a’ Pór Ifjúság szájjából, feljegyezgetve Udvardy János által, 1832.” – Irod. Kodály Zoltán: A magyar zenei folklore 110 év előtt (Visszatekintés, II., Bp., 1964).