ugarvetemények

az → ugarba elvetett növények összefoglaló elnevezése. Leggyakrabban kapás- (burgonya, kukorica) és takarmánynövények értendők alatta. (→ még: zöld ugar, javított háromnyomásos rendszer) – Irod. Bakács István: Az ugarföld megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok (Levéltári Közl., 1946).