Újváriné Kerékgyártó Adrienne (Nagykanizsa, 1905–)

etnografus, ny. tanár. Tanulmányait a bp.-i Képzőművészeti Főiskolán végezte (1928), a tudományegy.-en doktori oklevelet nyert (1937). 1929-től tanár, ig., szakfelügyelő nyugalomba vonulásáig (1968), az Orsz. Iparoktatási Tanács elnöki tanácsának tagja volt (1946–52). Számos néprajzi gyűjtőcsoport munkájában vett részt 1940-től. Főként a népviselet, fonalas díszítőművészet, fonás-szövés témaköre foglalkoztatja. Tanulmányai és cikkei a szakfolyóiratokban jelentek meg. – F. m. A magyar női haj-és fejviselet (Bp., 1937).