unilaterális leszármazás, unilinearis leszármazás, egyoldalú leszármazás

olyan származási rend, amelyben a leszármazást bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozás eseteiben csak az egyik ágon, vagy az apa, vagy az anya oldaláról tartják számon. Ilyen esetben a társadalmi csoporthoz való tartozást csak egyik szülőn keresztül tartják. – A magyar nyelvterületen ez a számontartási forma ismeretlen a rokonsághoz való tartozás bilaterális (→ bilaterális leszármazás) jellegű, vagyis az apa és az anya rokonságát egyaránt számon tartják, vérrokonnak tekintik. (→ még: rokonság) – Irod. Bodrogi Tibor: Társadalmak születése (Bp., 1962).