úrasztala költsége, asztalköltség

A középkorban szokás volt, hogy egyrészt a földesúr családjával, háznépével időnként végigjárta birtokát, másrészt az, hogy valamely helység egy-egy nagyobb ünnepen (pl. Szent István napján) megvendégelte urát. Ilyen alkalmakkor a „föld népének”, azaz a jobbágyoknak kellett az úr asztalát kiállítani. E szolgáltatás pénzbeli megváltását nevezik úrasztala költségenek. – Irod. Sinkovics István: A magyar nagybirtok élete a XV. század elején (Bp., 1933).