Honvéd Művészegyüttes

(1951–1989 között: A Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttese): tánckarból, szimfonikus zenekarból és nagy létszámú férfikórusból álló előadóegy.-ként alakult 1949-ben. Bemutatkozó fellépését 1950-ben tartotta. A tánckar első vez.-je Szabó Iván. Távozása után átmeneti periódusok következnek László-Bencsik Sándor és Aszalós Károly vezetésével. 1955-től Böröcz József a tánckarvezető, mellette Molnár István az egy. koreográfusa. Ez időszakból László-Bencsik koreográfiája – Őrségen a bécsi Burg előtt – maradt emlékezetes, valamint az új kor. nemzedék egy-egy darabja, Seregi László és Sásdi László: Reggel a táborban, Széki József és Létai Dezső táncai. Egyidejűleg a társ. Nádasi Marcella balettmester irányításával Mo. tánctechnikában legfelkészültebb néptáncegyüttesévé fejlődött. 1956 dec.-ében az egy. nagy kínai turnéja után a társ.-ot politikai okokból feloszlatták. Újjászervezése a tánckarral kezdődik 1957–58-ban, Vadasi Tibor irányítása alatt sokáig csak kamaraegyüttesi létszámmal. 1965–1975 között az újból gyarapodó tánckart Novák Ferenc irányította. Betanította folklórkompozícióit, ill. dramatikus táncait (Tiszaháti csárdás, Aska és a farkas, Várj reám!). A továbbiakban rövid átmeneti időszak után ismét Novák Ferenc a tánckar vez.-je, 1983-tól pedig a teljes társulat műv.-i vez.-je. Táncaival az egy. részben az újabb táncfolklór-kutatások közvetítésében, részben a mo.-i táncszínházi törekvésekben tölt be jelentős szerepet. A bemutatott darabok – Magyar Elektra, Kocsonya Mihály házassága – azt is dokumentálják, hogy a Honvéd Művészegyüttes a nyolcvanas évektől erőteljesen részt vesz művészeti társulásokban, különösen szabadtéri játékokban és a Nemzeti Színházzal közös produkciókban (Kőmíves Kelemen, Csíksomlyói passió, István a király).