V. KÖTET
Tudomány 2.
TársadalomtudományokFEJEZETEK

A {X–XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

Szerkesztette:
Kollega Tarsoly István

Írták:
Balassa Ván (115–159. old.), Berta Árpád (251–261. old.), Csorba Csaba (409–441. old.), Dóka Klára (339–351. old.), Ekler Andrea (171–207. old.), Erős Vilmos (285–312. old.), Fehér Katalin (455–483. old.), Frenyó Zoltán (13–37. old.), Ilon Gábor (353–407. old.), Kézdi Nagy Géza (161–169. old.), Márkus Péter (85–103. old.), Nagy J. Endre (59–84. old.), Pandula Attila (313–338. old.), Pléh Csaba (105–114. old.), Pusztay János (235–249. old.), Ritoók Zsigmond (263–283. old.), Szilágyi Péter (39–57. old.), Terts István (209–234. old.), Torzsai Tamás (443–453. old.).

Grafikák:
Dobiecki Magda

Fotók:
Fábián Olga, László János, Pandula Attila

Szakszerkesztők:
Bauer Gábor, Élesztős László, Fráter Zoltán Tamás, Hernádi László Mihály, Kara Anna

Lektorok:
Görömbei András, Szépe György

Névmutató:
Fűzfa László

Munkatársak:
Apjok Gabriella, Bálinger János, Fűzfa László, Turcsányi Katalin

A közölt képeket a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Könyvtára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Tanszékcsoportja, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, a Magyar Országos Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, az MTA Mikrofilmtára és az Országos Széchényi Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre.