Villamos készülékek és berendezések

A villamos készülékek gyártása Magyarországon külföldi gyártmányok átvételével kezdődött és csak a II. világháború után alakult ki néhány területen tudományos alapon álló fejlesztés. Ebben a Villamosipari Kutató Intézet végzett jelentős munkát. Lukács József vezetésével a nemlineáris, szilícium-karbid ellenállások, különösen a túlfeszültség-levezetők {IV-239.} fejlesztésével, az akkumulátorok és a közvetlen villamosenergia-átalakítók alkalmazásával kapcsolatos kutatásban értek el jelentős eredményt. Említésre érdemes Mocsáry József munkája az olvadóbiztosítók vizsgálatában és az ezen alapuló fejlesztési tevékenység. Néveri István a kisfeszültségű kapcsolókészülékek egyes elemeinek fejlesztésében, valamint az érintkezők és az ívoltás vizsgálatában végzett eredményes kutatómunkát.

A Ganz Villamossági Művekben Reguly Zoltán folytatott jelentős fejlesztési munkát és ennek révén elkezdődött a nagyfeszültségű kapcsolókészülékek hazai gyártása. A BME-n is ő kezdte az önálló villamos készülékek tantárgy oktatását, amit később Eisler János vett át.

Ide sorolható a villamos melegfejlesztés területén végzett kutatómunka, amelyben főleg az indukciós fűtés néhány elméleti kérdésének megoldásával ért el jelentős eredményt Koller László és Tevan György a BME-n. Ugyancsak Koller nevéhez fűződik a széles határok között arányosan működő árammérőtekercs kidolgozása, amelynek különösen az elektronikus műszerek és védelmek bevezetésénél van szerepe.

A kisfeszültségű berendezések egyik tudományos kérdése a biztonságtechnika és azon belül az érintésvédelem, amelynek területén Taky Ferenc, Szomjas Gusztáv és Kádár Aba végzett elismerésre méltó munkát.

A villamos készülékek témakörét feldolgozó szakirodalom Eisler János 1953-ban megjelent Villamos készülékek számítása és szerkesztése című tankönyvétől számítható. A villamosenergia-rendszereket tárgyaló könyvek korábban is, később is foglalkoztak a nagyfeszültségű villamos készülékekkel ill. berendezésekkel, ezek azonban nem esnek a fejlődés fő irányába. A villamos berendezések egyik területéről szólt Ronkay Ferenc Erőművek villamos berendezése című könyve 1956-ban. A villamos készülékek legátfogóbb tárgyalásával a Néveri István szerkesztésében 1984-ben megjelent Villamos kapcsolókészülékek című könyv foglalkozik.