A biofizika tudományos társasága és oktatása

Az országban különböző helyeken folyó biofizikai kutatásokat az 1961-ben alapított Magyar Biofizikai Társaság fogja össze. Jelenleg a társaság tizenkét szekcióból áll (Agrár- és Élelmiszerfizikai, Akupunktúrás, Biomechanikai, Fotobiológia, Ioncsatorna, Membrán, Molekuláris Biofizikai, Orvosfizikai, Orvosi-Biológiai Ultrahang, Radioökológiai, Sejtanalitikai, Sugárbiológiai Szekció). A társaság tagja a nemzetközi biofizikai kutatásokat összefogó nemzetközi egyesületnek (International Union of Pure and Applied Biophysics).

Az MTA Acta Biochimica et Biophysica Hungarica néven ad ki folyóiratot, amely elsősorban a magyar kutatók munkáit ismerteti.

Biofizikát jelenleg az orvosi egyetemeken, illetve a szegedi, a budapesti és a debreceni tudományegyetemen oktatnak. Az oktatáshoz felhasználható egyetemi tankönyvet Ernst Jenő (Biofizika), Tarján Imre, Rontó Györgyi (Bevezetés a biofizikába), Szalay László, Ringler András (Biofizika), Szalay László és Damjanovich Sándor (Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban) írt.