Irodalom

Ignotus: B. Ny 1909. II. 97–98. – Szabó Lőrinc: Nyugtalanság völgye. Ny 1921. I. 47– 51. – Nagy Zoltán: B. költészetének első korszaka. Ny 1924. I. 513–516. – Schöpflin Aladár: Kártyavár. Ny 1924. I. 509–510. – Tóth Árpád: A formák virtuóza. Ny 1924. I. 494–495. – Turóczi-Trostler József: B. és a magyar essay. Ny 1924. I. 535–541. – Szerb Antal: Az intellektuális költő. Széphalom 1927. 124–139. – Illyés Gyula: Az istenek halnak, az ember él. Ny 1928. II. 703–709. – Komlós Aladár: Az új magyar líra. 1928. 145–160. – Németh László: B. tanulmányai. Ny 1929. II. 535–541. – József Attila: Az istenek halnak, az ember él. A Toll 1930. 2. 10–23. – Schöpflin Aladár: B., a novellaíró. Ny 1931. II. 171–173. – Illés Endre: A gólyakalifa. Ny 1932. II. 495–498. – Schöpflin Aladár: B. M. új regénye. Ny 1933. II. 534–538. [Az Elza pilótáról.] – Gyergyai Albert: B. irodalom története. Ny 1934. II. 149–155. – Halász Gábor: Egy ízlésforma önarcképe. Ny 1935. II.117–121. – Illyés Gyula: Halálfiai. Ny 1935. II. 147–150. – Szerb Antal: B. M. összes versei. Ny 1937. II. 223–226. – Gyergyai Albert: Írás és olvasás. Ny 1938. I. 447–452. – Halász Gábor: B., az esszéíró. Ny 1938. I. 226–230. – Halász Gábor: A regényíró. B. Ek. 1942. 16–21. – Kerecsényi Dezső: A tanulmányíró. B. Ek. 1942. 22–25. – Kolozsvári Grandpierre Emil: B. prózája. B. Ek. 1942. 68–71. – Szabó Lőrinc: A költő. B. Ek. 1942. 9–12. – Gál István: B. és az angol irodalom. 1942. – Kolozsvári Grandpierre Emil: Küzdelem az epikával. MCsill 1943. I. 581–590. – Szabó Lőrinc: B. műhelyében. Mcsill 1943.II. 701–708. – Lukács György: Írástudók felelőssége. 1945. 47–75. – Sőtér István: Játék és valóság. 1946. 97–114. – Rónay György: A regény és az élet. 1947. 296–301. [A gólyakalifáról és a Timár Virgil fiáról.] – Belia György: B. M. Baján. ItK 1956. 138–151. – Bisztray Gyula: B. fogarasi évei. ItK 1956. 300–310., 431–446. – Keresztury Dezső: B. M. válogatott művei. 1959. VII–XCV. – Sőtér István: B. M. Kort 1959. II. 68–71. – Ungvári Tamás: Adalékok B. M. pályaképéhez (1918–1919). ItK 1959. 235– 250. – Rába György: Világirodalmi hatások a fiatal B. költészetében. ViF 1960. 419–438. – Basch Lóránt: Adalék az Ady–B.-kérdéshez. Studia Litteraria 1964. 79–89. – J. Soltész Katalin: B. M. költői nyelve. 1965.