{274.} 9. JUHÁSZ GYULA (1883–1937)


FEJEZETEK

A Nyugat első nemzedékének legmostohább életű költője Juhász Gyula volt. Adyhoz ő állt legközelebb, József Attila benne talált első mesterére, minden mozgalom magáénak vallotta, a kor legnagyobb költőihez szoros barátság fűzte, mégis a Nyugat perifériáján tengődött. Írásai zömét vidéki lapokban kellett közölnie, "falusi költőként" élte le életét, száműzöttnek érezte magát.