Irodalom

Babits Mihály: Az egyetlen verseskönyv. Ny 11. 1919.1000. – Kosztolányi Dezső: J. Gy. új versei. Ny 1921. I. 238–240. – Reményik Sándor: J. Gy. Ptűz 1922. II. 291–293. – Illyés Gyula: J. Gy. versei. Ny 1929. II. 174–178. – Németh László: J. Gy. Tanu 1932–1933. 360–362. – Baróti Dezső: J. Gy. Szeged 1933. – Révész Imre: J. Gy. ErdHel 789–794. – Barta Lajos:J. Gy. Kor 1937. 432–434. – Kozocsa Sándor: J. Gy. It 1937 156–162. – Szabó Lőrinc: Találkozások J. Gy.-val. Válasz 1937. 257–265. – Tolnai Gábor: Arisztokratizmus és szecesszió. Ny 1937. I. 332–338. – Rónay György: J. Gy. Összes Versei. Napk 1940. 351. – Vajda Endre: J. Gy. Vig 1942. 142–149. – Bóka László: J. Gy. It 1951. 80–94. – Bóka László: A másik J. Gy. Csill 1952. 1113–1127. – Garamvölgyi József: J. Gy. és a forradalom. 1917–1919. It 1952. 186–221. – Dutka Ákos: J. Gy. Nagyváradon. Csill 1954. 1260–1266. – Császtvay István–Péter László: J. Gy. makói évei. (1913–1917) ItK 1955. 319–333. – Péter László: Espersit János (1879–1931). Ismeretlen adatok J. Gy. és József Attila életéhez, költészetéhez. 1955. – Kispéter András: J. Gy.1956. – Benkő László: J. Gy. költői nyelvének szótári feldolgozása. Ped. Főisk. Évk. Szeged 1957. 5–26. – Eörsi Júlia: Tiéd a sírig. Szeged 1957. – Garamvölgyi József: Kispéter András "J. Gy." című kandidátusi disszertációjának vitája. MTA I. OK XI. 1957. 245–252. – Grezsa Ferenc: J. Gy. Máramarosszigetet ItK 1957. 349–371. – Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. 1958. I. 46–65. – Zolnai Béla: Kosztolányi, Nietzsche, J. It 1958. 389–405. – Péter László: Adatok J. Gy. életrajzához. ItK 1959. 307–328. – Szabolcsi Miklós: J. Gy. problémák. ItK 1961. 89–109. – Ilia Mihály: J. Gy. Költészetének motívumairól 1908–11 között. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged 1962. – Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. (Babits, J. és Kosztolányi ifjúkori barátsága.) 1962. – Paku Imre: J. Gy. 1883–1937. (Emlékezések, dokumentumok.) 1962. – Péter László: J. Gy. Bécsben. ItK 1962. 95–102. – Szalatnai Rezső: J. Gy. hatszáz napja. 1962. – Grezsa Ferenc: J. Gy. egyetemi évei, 1902–1906. 1964. – Péter László: J. Gy. a forradalmakban, 1965.