A
DRÁGAKÖVEK

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A
MESTERSÉGES DRÁGAKÖVEKRE

 

ÍRTA:
DUDICHNÉ-DR. VENDL MÁRIA
ÉS
DR. KOCH SÁNDOR

 

BUDAPEST 1935

KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

 

 

TARTALOM

BEVEZETÉS. (K.S.)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.

1. A DRÁGAKÖVEK AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉBEN. (K.S.)
Ókor.
Középkor.
Újkor.
2. A DRÁGAKÖVEK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. (D-V.M.)
A kristályok alakja.
A kristályok mérése.
Hasadás, törés.
Keménység.
Fajsúly.
Optikai tulajdonságok.
A drágakövek hővezetőképessége és elektromos tulajdonsága.
A kristálylapok minősége.
3. A DRÁGAKÖVEK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. (K.S.)
4. A DRÁGAKÖVEK LELŐHELYEI. (K.S.)
5. A DRÁGAKÖVEK CSISZOLÁSA. (D-V.M.)

II. RÉSZLETES RÉSZ. (A
lazúrkőig D-V.M., a lazúrkőtől K.S.)

1. GYÉMÁNT.
2. KORUND.
3. BERILL.
4. KRIZOBERILL.
5. SPINELL.
6. TOPÁZ.
7. ZIRKON.
8. OPÁL.
9. KRIZOLIT. (Olivin, peridot.)
10. TURMALIN.
11. SPODUMEN.
12. GRÁNÁT.
13. TÜRKISZ.
14. VEZUVIÁN.
15. EPIDOT.
16. CIÁNIT. (Disztén.)
17. KORDIERIT. (Dichroit.)
18. ANDALUZIT.
19. SZTAUROLIT.
20. FÖLDPÁTOK.
21. DIOPSZID.
22. LAZÚRKŐ. (Lapis lazuli.)
23. A NEFRIT ÉS A JADEIT.
24. KVARC.
25. RHODONIT.
26. MALACHIT.
27. KALCIT, ARAGONIT.
28. FLUORIT.
29. SZERPENTIN. (Kígyókő, ophit.)
30. PSZEUDOFIT. (Szerpentinagát.)
31. TAJTÉK.
32. GIPSZ.
33. RITKÁBBAN HASZNÁLT DRÁGA-, FÉLDR
ÁGA- ÉS DÍSZÍTŐKÖVEK.
34. BOROSTYÁNKŐ.
35. GAGAT.

III. A MESTERSÉGES ÉKKÖVEK, HAMISÍTVÁNYOK ÉS AZ UTÁNZATOK. (K.S.)

1. MESTERSÉGES ÉKKÖVEK
A mesterséges korundok.
A mesterséges spinellek.
A mesterséges ékkövek termelési viszonyai, felhasználásuk.
A mesterséges ékkövek ára.
A nagyközönség és a mesterséges ékkövek.
A drágakövek és a mesterséges ékkövek megkülönböztetése.
2. HAMISÍTVÁNYOK ÉS ÜVEGUTÁNZATOK.
3. DRÁGAKŐVIZSGÁLÓ-INTÉZETEK.
4. DRÁGAKÖVEK, MELYEKNEK MESTERSÉGES ELŐÁLLÍTÁSA MA MÉG CSAK TUDOMÁNYOS JELENTŐSÉGŰ.

IV. ÁLLATI EREDETŰ ÉKESSÉGEK.
(K.S.)

1. IGAZGYÖNGY.
2. TENYÉSZTETT GYÖNGYÖK.
3. A GYÖNGYUTÁNZATOK.
4. NEMES KORALL.