Charles CappsA Teremtő ereje veled van
A Teremtő ereje meggyógyít
A Teremtő ereje az anyagi életbenFordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi IstvánAmana 7 Kiadó
TARTALOM

A Teremtő ereje veled van
1. fejezet: Isten teremtő ereje együttműködik veled
2. fejezet: Isten Igéje orvosság

A Teremtő ereje meggyógyít
Bevezetés
1. fejezet: Az élet vagy a halál építőkövei
2. fejezet: Isten szellemi orvossággal gyógyít
3. fejezet: Isten Igéje gyógyszer
4. fejezet: Isten gyógyszere
5. fejezet: Értsd meg az elvet!

A Teremtő ereje az anyagi életben
Bevezetés
Isten társulni kíván veled az anyagi életben
A hit harca a személyes életemben
Birtokba veheted, amit mondasz
Isten akarata pedig az, hogy bővölködj!
Vesd el a bővölködés magját!
Szólj a hegynek, amely utadat állja!
Végy hatalmat a pénzügyeid fölött!
Programozd be a szellemed a sikerre!


A Teremtő ereje veled van

Mottó:

"Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem megcsalja a saját szívét, annak az istentisztelete hiábavaló."

(Jakab levele 1,26)

"Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes."

(Jakab levele 3,5-8)


1. fejezet
Isten teremtő ereje együttműködik veled

A megvallás

A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg. Valójában az ellenség szavait szólja. És ezek a szavak fogságban tartják. A Példabeszédek 6:1-2 azt mondja, hogy "...a szádnak beszédei által estél tőrbe."

A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé tesznek. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt.

Az ember szellemi lény, aki nagyon is képes arra, hogy a hitnek azon a szintjén éljen, mint Isten. A Márk 9:23-ban a következőt olvassuk: "Ha tudok valamit tenni?" - mondta neki Jézus. - Minden lehetséges annak, aki hisz!" A Máté 17:20-ben pedig ez áll: "A kishitűségetek miatt - felelte nekik [Jézus]. - Mert úgy van, ahogy mondom nektek: ha olyan hitetek van, mint egy mustármag, azt mondjátok majd ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, és oda fog menni; és semmi sem lesz lehetetlen nektek." A Márk 11:23-ban pedig Jézus ezt mondja: "Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki."

Egy szellemi törvény

Ez nem elmélet. Ez tény. Szellemi törvény. Minden alkalommal működik, amikor csak helyesen alkalmazzuk. ez egy szellemi törvény. Isten soha nem tesz semmit, anélkül, hogy azt először ki ne mondaná. Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavai által fejezte ki. "Jézus így válaszolt: - Legyen bennetek Isten hite!" (Márk 11:22) Régebbi fordítások ezt úgy mondták: "Legyen hitetek Istenben." Szó szerint viszont valójában ez áll az eredetiben: "Legyen bennetek Isten hite - vagyis az a fajta hit, ami Istenben is van."

Az Efézus 5:1 szó szerint azt mondja, hogy úgy kövessük, utánozzuk Istent, ahogy a gyerekek követik, utánozzák a szüleiket.

Ha Istent akarjuk utánozni, akkor úgy kell beszélnünk, mint Ő, és úgy kell viselkednünk, mint Ő.

Ő nem kérne tőlünk olyat, amit nem vagyunk képesek megtenni.

Amikor itt járt a földön, Jézus a hitnek azon alapelvei szerint élt, amelyeket a Márk 11:23-ban és a Máté 17:20-ban olvasunk. Szólt a szélhez és a tengerhez. Szólt a démonokhoz. Szólt a fügefához. Sőt még a halott emberhez is szólt.

A szél, a tenger, a fa, a démonok, sőt még a halott ember is engedelmeskedett a szavának.

Az a fajta hit, működött benne, ami Istenben volt.

Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavaival, az Igéjével fejezte ki.

Jézus utánozta a Mennyei Atyját, és ugyanazokat az eredményeket is érte el, mint az Atya.

A János 14:12-ben Jézus azt mondta: "...aki hisz bennem, az is véghezviszi majd azokat a tetteket, amiket én, sőt ezeknél nagyobb dolgokat fog tenni..."

A hitnek ezek az alapelvei szellemi törvényeken alapulnak.

Bárki működésbe tudja őket hozni, ha alkalmazza őket.

A saját szavaink hozzák működésbe ezeket a törvényeket.

Valóban azt akarod, hogy mindazok a negatív dolgok, amelyeket megvallottál, megvalósuljanak? Tényleg ezekben a dolgokban gyakorlod a hitedet?

Ha Jézus maga személyesen látogatna meg, és azt mondaná neked, hogy mostantól fogva minden pontosan úgy fog történni, ahogy mondod, akkor vajon másképp kezdenél el beszélni?

Azt hiszem, igen.

Oldás és kötés

A Máté 19:6-ban Jézus a következőket mondta: "Neked fogom adni a mennyek királyságának kulcsait, és minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben, s minden, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben!"

A 119. zsoltár 89. verse pedig így szól: "Uram! Örökké megmarad a te igéd a mennyben." Amit Isten mond, az maradandó.

Most rajtad a sor.

Te mit szólsz hozzá?

Isten nem változtatja meg, amit kimondott "Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom." (Zsoltárok 89:35)

Te kinek a szavait teszed maradandóvá a földön?

Az oldás és kötés hatalma itt van a földön.

A kimondott szavak

A kimondott szavak beprogramozzák a szellemedet (szívedet) a győzelemre illetve a vereségre.

A szavak nem üresek. Vagy hitet, vagy félelmet hordoznak magukban, és azt adják tovább, amit tartalmaznak.

"A hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Krisztus beszédén keresztül lehet meghallani." (Róma 10:17) A hit gyorsabban létrejön benned, ha saját magadat hallod, amint elismétled azokat a dolgokat, amiket Isten mondott. Jobban be tudod fogadni Isten beszédét a szellemedbe, ha a saját szavaidból, és nem más szájából hallod azt.

Élj az Ige tekintélye alatt!

Isten Szelleme szólt hozzám az Ige hangos megvallásával kapcsolatban: azzal, amikor az ember a saját szavaival is hallja az Igét.

Azt mondta: "Ez Isten bölcsességének tudományos alkalmazása az ember pszichológiai adottságainak figyelembe vételével."

És a dolog működik, hála Istennek. Ideje, hogy Krisztus teste megtanuljon az Ige tekintélye alatt élni. Isten Igéjének ugyanis teremtő ereje van. Ez a teremtő erő a szívünkben fogan meg, a nyelvünk önti azt formába, és a szavaink által nyer kifejezést.

1973 augusztusában az Úr így szólt hozzám: "Ha az emberek hinnének nekem, nem lenne szükségük hosszú imákra. Elég kimondani az Igét, és az megvalósítja a kívánságaidat. A teremtő erőmet az Ige formájában adtam az embereknek. Egy ideje már befejeztem a teremtő munkámat, viszont az embernek adtam a teremtő erőm könyvét. A teremtő erő még mindig ott van a beszédemben.

"Ahhoz, hogy ez a beszéd működjön, az embereknek hittel kell kimondaniuk. Jézus ezt a beszédet szólta, amikor a földön járt, és ahogy akkor működött, úgy fog működni most is. Szükséges azonban, hogy kimondásra kerüljön. Az embereknek hátat kell fordítaniuk a passzivitásnak, és hatalmat kell venniük a gonoszság ereje fölött a beszédem által. A legfőbb vágyam az, hogy a népem jobb életet teremtsen a kimondott Ige által. Az Igém ugyanis nem veszítette el az erejét attól, hogy egyszer kimondtam. Ma is pontosan olyan erőteljes, mint amikor azt mondtam "legyen világosság."

"Ahhoz azonban, hogy az Igém hatékony is legyen, az embereknek ki kell mondaniuk, és akkor a teremtő erő felszabadul, hogy megvalósítsa mindazt, ami hitben kimondásra került."

"Az én Beszédem nem erőtlen."

"A népem néma. A világot hallgatják, és úgy beszélnek, mint a világ. Miközben a körülményekre figyelnek, szem elől vesztik az én Beszédemet. Sőt azt mondják, amit az ellenség, és tönkreteszik a saját örökségüket a félelem és a hitetlenség romlott beszédeivel."

"Minden szavam tele van erővel, csak akkor erőtlen, ha nem mondják ki."

"Ahogy teremtő erő van a kimondott szavaimban, ugyanúgy gonosz erő van az ellenség szavaiban is, hogy elnyomja azokat, akik kimondják ezeket a gonosz szavakat, és rossz dolgokat hozzon létre az életükben."

"Ne a világot kövessétek, hanem hitben éljetek! Ne feledkezzetek meg róla, hogy az én Beszédem örökké él! Higgyétek el, mondjátok ki és ragadjátok meg a magatok számára, azért, hogy az örömetek teljes legyen és teljesek legyetek Bennem."

Ezek az igazságok megváltoztatták az életemet. Azóta más emberré lettem.

Valld meg a győzelmet akkor is, ha a vereség nyilvánvalónak tűnik! Valld meg a bővölködést akkor is, ha a szűkölködés nyilvánvaló!

1974 júniusában egy hit szemináriumon tanítottam Hickoryban, Észak-Karolina államban, a Márk 11:23 alapján. Tanítás közben az Úr szólt hozzám, és életem egyik legmegrázóbb kijelentését kaptam ekkor. Nem volt bonyolult, de Jézus soha nem is komplikálta túl a dolgokat. Annyira egyszerű, hogy szinte butaságnak tűnik, de rengeteg ember életét változtatta már meg.

A te életedet is meg fogja változtatni, ha elfogadod. Nézzük meg azt az igét, amelyhez kapcsolódik: "Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki." (Máté 11:23)

Miközben erről az igéről tanítottam, Jézus azt mondta nekem: "Én azt mondtam a népemnek, hogy az lesz az életükben, amit mondanak ők viszont azt mondják, ami az életükben most van."

Ez egy nagyon egyszerű igazság, mégis milyen megrázó, és milyen messze ható következményekkel jár. Ugyanis ha azt mondod, ami van az életedben, akkor az is lesz meg, amit mondasz; és akkor majd megint csak azt mondod, ami meglett az életedben, és ezáltal ismét ugyanaz fog létrejönni, amit már eddig is mondtál.

Látható, hogy ilyenkor egy szellemi törvényt hozol működésbe, ami hozzáláncol ahhoz a helyzethez, vagy azokhoz a körülményekhez, amelyekben eddig is voltál. Ez egy réges-régi probléma, amikor az ember nem tud távolabbra tekinteni annál, mint amit a szemeivel a fizikai világban lát.

Ennek a szellemi törvénynek a helyes alkalmazása még a leglehetetlenebbnek tűnő szituációt is meg tudja változtatni. Ellenben ha helytelenül alkalmazzuk ezeket a törvényeket, akkor rabságba kerülünk, sőt a körülményeink csak egyre rosszabbra fordulnak.

A hit minden alapelve és minden olyan szellemi törvény, amelyet Isten bemutat az Igéjében, a mi javunkat szolgálja. Az a célja, hogy győztes életet élj.

Tanuld meg kifejezni a hitedet a szavaid által!

Meglesz az életedben, amit kimondasz, ha megtanulod kifejezni a szívedben levő hitet a szavaid által.

Jézus azt mondta: "...történjen veled úgy, ahogy hittél benne!" (Máté 8:13) Nem azt mondta, hogy csak akkor fog ez működni, ha a hited helyes. Akár helyes, akár helytelen a hited, a törvény akkor is érvényes. "...Istent nem lehet kigúnyolni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is." (Galata 6:7).

A szellemi törvény a vetés és az aratás ugyanezen törvényén alapul. Az általad kimondott szavak olyan magok, amelyek a saját természetüknek megfelelő termést hoznak. Biztos lehetsz benne, hogy amit elvetsz, annak meg is lesz a gyümölcse.

A hit szól. És amikor szól, a hit beszédét szólja, nem a félelemét és a hitetlenségét.

A szív kincseit nem lehet elrejteni, mert azok nyilvánvalóak a kimondott szavak által

Tanuld meg, hogy Jézus szavait személyesen magadra vonatkoztasd!

A Márk 11:23-ban Jézus azt mondja neked, hogy meglesz neked, amit kimondasz, ha a szavaid a szívedben levő hitből származnak.

Gondold el, mi történne, ha Jézus besétálna a gyülekezetedbe, rátenné a kezét az emberekre, és azt mondaná: "Mostantól fogva pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogy azt mondjátok?"

A gyülekezet fele felugrana, és azt mondaná: "Na, nekem akkor annyi is lesz!"

Az ellenségnek sikerült annyira átprogramoznia az emberek elméjét, hogy ahelyett, hogy ellene állnának, már egészen jól összebarátkoztak vele, és a nyelvét is átvették.

Tanítsd meg magad arra, hogy Isten beszédét szóld!

Tanítsuk meg magunkat arra, hogy Isten beszédét szóljuk! Az Efézus 5:1 azt mondja, hogy Isten szeretett gyermekeiként az Ő követői legyünk. Az eredeti görögben a "követői" helyén egy olyan szó áll, ami azt jelenti, hogy "utánozni". Úgy kell utánoznunk Istent, ahogy egy gyermek utánozza az apját. Ha egy gyermek utánozza az apját, akkor úgy fog viselkedni, és úgy fog beszélni, mint az apja; minden mozdulatát róla fogja mintázni.

Nekünk is ugyanígy kell utánoznunk a Mennyei Atyánkat!

Ha Jézus életét tanulmányozzuk, akkor több fontos tényt is észrevehetünk, amelyek miatt Jézus le tudta győzni a világot, a testet és az ördögöt. Felsorolok ezekből néhányat.

1. Sok időt töltött imában, de soha nem a probléma adta az imája tartalmát, hanem a válasz. A válasz az, amit Isten mond.

2. Pontosan fogalmazott és soha nem beszélt mellé. Az imája mindig abból állt, amit Isten mondott.

3. Mindig a végeredményt mondta ki, és nem a problémát. Soha nem a fennálló körülményekről tett megvallást, hanem a kívánt eredményt mondta ki.

4. Az írott Ige segítségével győzte le a Sátánt.

Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van.


2. fejezet
Isten Igéje orvosság

A Példabeszédek 4:20-22-ben ezt olvassuk: "az én szavaimra figyelmezz..., mert életük... és egész testüknek egészség."

Isten Beszéde az egész emberhez szól. Az Ő Igéje (Jézus) a mi bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk.

Az emberek többsége saját magát kötözi meg a szavaival. Viszont ha Isten Beszédét kezded el szólni a szívedből, akkor ez szabadságot fog eredményezni. Létre fogja hozni azt az egészséget és gyógyulást, amit az Ige megígért.

A legtöbb ember beszéde ellentmond az Igének. Azokat a dolgokat ismételgetik, amit az ördög mondott. Az ellenség rájuk kimondott szavait idézgetik ők is. Ezért aztán az ellenség szavait teszik maradandóvá itt a földön.

Ha elkezdünk figyelni rá, hogy az Isten által kimondott dolgokat, az Ő Igéjét tegyük maradandóvá itt a földön, akkor Istennek hála, a hit magasabb szintjére fogunk jutni.

Az életet egy olyan szinten fogjuk élni, ahol fel tudjuk szabadítani Isten erejét a szavaink által. Fel tudjuk szabadítani Isten erejét magunkban a szavak által, amiket kimondunk, és az Ő Igéje és az Ő ereje így válik elérhetővé a számunkra.

Tanuljuk meg Isten orvosságát naponta bevenni!

Az Ige kapszulái

Az aggodalom és a félelem távol tartására valld meg ezeket a kapszulákat naponta háromszor!

(Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások)

Krisztus testéhez tartozom, és a Sátánnak nincs hatalma fölöttem, mert a gonoszt a jóval győzöm le
(1 Korintus 12:27; Róma 12:21).

* * *

Istentől születtem, és győztes vagyok a Sátán fölött, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van
(1 János 4:4).

* * *

Nem félek a gonosztól, mert te, Uram, velem vagy; a te Igéd és a te Szellemed vigasztalnak engem
(Zsoltárok 23:4).

* * *

Nincs mitől félnem, és a rettegés nem közelíthet hozzám
(Ézsaiás 54:14).

* * *

Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert az én igazságom az Úrtól van. Minden amit teszek, jó szerencsés lesz, mert olyan vagyok, mint a folyó mellé ültetett fa
(Ézsaiás 54:17; Zsoltárok 1:3).

* * *

Megszabadultam a jelenlegi világkorszak gonoszságától, mert ez Isten akarata
(Galata 1:4).

* * *

Nem ér engem semmilyen veszedelem és csapás sem közelít a lakóhelyemhez, mert az Úr az angyalainak parancsol felőlem, akik megőriznek engem minden utamon, és az én útjaimon élet van, nem pedig halál
(Zsoltárok 91:10-11; Példabeszédek 12:27).

* * *

Megtartom Isten Igéjét, és áldott vagyok mindenben, amit teszek. Boldog vagyok mindabban, amit teszek, mert Isten Igéjét cselekszem
(Jakab 1:22, 25).

* * *

Veszem a hit pajzsát és megoltok vele minden tüzes nyílvesszőt, amellyel a gonosz támad engem
(Efézus 6:16).

* * *

Krisztus váltott meg engem a törvény átkától, ezért kitiltok minden betegséget a testemből. Minden kórokozó és minden vírus, ami csak érintkezésbe kerül a testemmel, azonnal elhal Jézus nevében. A testem minden szerve és minden szövete olyan tökéletesen működik, ahogy azt Isten eltervezte, és megtiltok minden működési zavart a testemben Jézus nevében
(Galata 3:13; Róma 8:11; 1 Mózes 1:31; Máté 16:19).

* * *

Győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem beszéde által
(Jelenések 12:11).

* * *

Isten Igéje örökké megmarad a Mennyben. Ezért én ezt az Igét maradandóvá teszem itt a földön is
(Zsoltárok 119:89).

* * *

A gyermekeimnek nagy békességük van, mert az Úr tanítja őket
(Ézsaiás 54:13).

* * *

Ha túlsúllyal küszködsz, vedd be ezt a kapszulát naponta háromszor étkezés előtt!

Nem akarok annyit enni, hogy elhízzak tőle. Odaszánom a testemet Istennek, és a testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma. Nem vagyok a magamé, hanem drága áron lettem megvásárolva, ezért Jézus nevében ellenállok a falánkságnak. Parancsolok a testemnek, hogy nyugodjon le, és engedelmeskedjen az Igének Jézus nevében. A test kívánságait halálba adom, és a parancsolok a testemnek, hogy Isten Igéjének vesse magát alá
(Róma 12:1; 1 Korintus 6:19).

* * *

Anyagi szükségek esetén valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek!

Krisztus váltott meg engem a törvény átkától. Ő váltott meg engem a szegénységtől. Ő váltott meg engem a betegségtől. Ő váltott meg engem a szellemi haláltól
(Galata 3:13; 5 Mózes 28).

* * *

A szegénység helyett Jézus Krisztus bővölködést adott nekem, a betegség helyett egészséget, a halál helyett pedig örök életet
(2 Korintus 8:9; Ézsaiás 53:5-6; János 10:10; János 5:24).

* * *

Mindez igaz az én életemben Isten Igéje szerint
(Zsoltárok 119:25).

* * *

Gyönyörködöm az Úrban, és Ő megadja a szívem kéréseit
(Zsoltárok 37:4).

* * *

Én adok és nekem is adni fognak, jókora, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek majd az ölembe
(Lukács 6:38).

* * *

Amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel mérnek nekem is. Bőkezűen vetek, ezért bőven is aratok. Jókedvvel adok, és az én Istenem pedig minden kegyelmét rám árasztja, és minden szükséges jóval rendelkezem - sőt fölöslegem van minden jócselekedet számára
(2 Korintus 9:6-8).

* * *

Nem szenvedek hiányt semmiben, mert az én Istenem betölti minden szükségletemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztus által
(Filippi 4:19).

* * *

Az Úr az én pásztorom és nem szűkölködöm, mert Jézus szegénnyé lett azért, hogy az Ő szegénysége által én gazdag lehessek. Ő azért jött, hogy nekem életem legyen és túláradó bőségem
(Zsoltárok 23:1; 2 Korintus 8:9; János 10:10).

* * *

Befogadtam a kegyelem és a megigazulás ajándékát, és királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által
(Róma 5:17).

* * *

Az Úr kívánja az Ő szolgájának bővölködését, és Ábrahám áldásai az enyémek
(Zsoltárok 35:27; Galata 3:14).

* * *

Ha bölcsességre és útmutatásra van szükséged, valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek!

Az igazság Szelleme lakik bennem, aki megtanít mindenre és elvezet engem minden igazságra. Ezért megvallom, hogy tökéletes ismeretem van minden helyzettel és minden körülménnyel kapcsolatban, amivel csak szembekerülök, mert Isten bölcsessége van bennem
(János 16:13; Jakab 1:5).

* * *

Az Úrban bízom teljes szívemből, és nem a saját értelmemre támaszkodom
(Példabeszédek 3:5).

* * *

Minden utamban elismerem Őt, és Ő igazgatja az én lépteimet
(Példabeszédek 3:6).

* * *

Az Úr elvégzi, tökéletességre viszi az engem érintő dolgokat
(Zsoltárok 138:8).

* * *

Krisztus beszéde lakik bennem gazdagon, minden bölcsességgel
(Kolosse 3:16).

* * *

A jó pásztort követem, és ismerem az Ő hangját, az idegen hangját pedig nem követem
(János 10:4-5).

* * *

Jézus maga lett számomra a bölcsesség, az igazság, a megszentelődés és a megváltás. Ezért bennem Isten bölcsessége van, és én Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban
(1 Korintus 1:30; 2 Korintus 5:21).

* * *

Be vagyok töltve az Úr akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességgel és értelemmel
(Kolosse 1:9).

* * *

Új teremtés vagyok Krisztusban. Isten alkotása vagyok, akit Jézus Krisztusban teremtett. Ezért Krisztus értelme van bennem, és Isten bölcsessége lakik bennem
(2 Korintus 5:17; Efézus 2:10; 1 Korintus 2:16).

* * *

Levetettem a régi énemet és felvettem az új énemet, ami megújul a Teremtőm képmása szerinti ismeretben
(Kolosse 3:10).

* * *

Veszem a bölcsesség és a kijelentés szellemét Isten megismerésében, és az értelmem szemei megvilágosodnak. És nem ehhez a világkorszakhoz idomulok, hanem megváltozom az elmém megújítása által. Az elmémet Isten Igéje újítja meg
(Efézus 1:17-18; Róma 12:2).

* * *

Ha vigasztalásra és megerősítésre van szükséged, valld meg a következőket, amilyen gyakran szükséges!

Növekedek Isten ismeretében. Az Ő dicsőséges hatalma minden erővel megerősít engem
(Kolosse 1:10-11).

* * *

Megszabadultam a sötétség hatalmából és átkerültem Isten szeretett fiának uralma alá
(Kolosse 1:13).

* * *

Istentől születtem és olyan hit él bennem, amely legyőzi a világot, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van
(1 János 5:4-5; 1 János 4:4).

* * *

Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít
(Filippi 4:13).

* * *

Az Úr öröme az én erősségem. Az Úr az én életem erőssége
(Nehémiás 8:10; Zsoltárok 27:1).

* * *

Isten minden értelmet felülhaladó békessége megőrzi a szívemet és a gondolataimat Jézus Krisztusban, és azokon a dolgokon gondolkozom, amik jók, tiszták, kiválóak, kedvesek és dicséretesek
(Filippi 4:7-8).

* * *

Nem engedem, hogy a számat romlott beszédek hagyják el, hanem csak olyan, ami hasznos, hogy áldásos legyen a hallgatónak. Nem szomorítom meg Isten Szent Szellemét, aki a pecsétjét adta a teljes megváltás napjáig
(Efézus 4:29).

* * *

Isten Igéjének igazságát szólom szeretetben, és növekedem minden tekintetben Jézus Krisztusban
(Efézus 4:15).

* * *

Senki nem ragadhat ki az én Atyám kezéből, mert örök életem van
(János 10:29).

* * *

Isten békessége uralkodik a szívemben, és nem aggódom semmi felől
(Kolosse 3:15).

* * *

Nem engedem, hogy Isten Igéje eltávozzon a szemem elől, mert életet ad nekem, és egészség és gyógyulás az egész testemnek
(Példabeszédek 4:21-22).

* * *

Isten velem van, Isten bennem van. Ki lehet ellenem? Megajándékozott engem minden dologgal, ami az élethez és az Isten szerinti életmódhoz szükséges. Ezért részesedem az Ő isteni természetéből
(2 Korintus 6:16; János 10:10; 2 Péter 1:3-4; Róma 8:31).

* * *

Hiszek és ezért ezek a jelek követnek: Jézus nevében démonokat űzök ki, új nyelveken szólok, betegekre teszem a kezemet, és azok meggyógyulnak
(Márk 26:17-18).

* * *

Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét. És amit megkötök a földön, az a mennyekben is meg lesz kötve. És amit feloldok a földön, a mennyekben is fel lesz oldva. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, a jelenvaló világkorszak sötétségének uralkodóit. Megkötözöm és lerontom a gonoszság szellemeinek hatalmát a magasságban, és nem árthatnak nekem semmit Jézus nevében
(Máté 16:19; János 16:23-24; Efézus 6:12).

Isten pontosan azokkal a módszerekkel teremtette a világmindenséget, amelyeket te is most alkalmaztál, amikor kimondtad ezeket a szavakat. Isten a szavain keresztül fejezte ki a hitét. Az embert Isten a saját képmására teremtette, ezért az ember is a szavain keresztül fejezi ki a hitét. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt.

Hadd ismételjem el újra: Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van, amely érted munkálkodik.

Ha Krisztus teste megértené azokat az igazságokat és elveket, amelyekről ebben a könyvben tanítottam, és a gyakorlatban is alkalmazná őket, meg tudnák változtatni a világot.

Jézus azt mondta: "én azt mondtam a népemnek, hogy az lesz az életükben, amit mondanak, ők viszont azt mondják, ami az életükben most van."

 


 


A Teremtő ereje meggyógyít


Bevezetés

Az orvostudomány álláspontja szerint sokféle gyógyíthatatlan betegség létezik. Ilyenek a rák egyes formái, az ízületi gyulladás, a szívbetegség és az AIDS, hogy csak néhányat említsünk. Ez a könyvecske természetfeletti segítséget nyújthat minden gyógyíthatatlan betegséggel küszködő embernek. Isten Igéje természetfeletti. A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét. A többi már az embereken múlik: bizalommal szedik-e az isteni orvosságot, vagy sem.

Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy föltárja az Isten Igéjében rejlő elveket, megtanítson arra, hogy miként működhetsz együtt azokkal, és alkalmazhasd ezeket az elveket a gyógyulásod érdekében. Sokan szeretnének meggyógyulni manapság, ám addig beszélnek a betegségről és a szenvedésről, mígnem rögzítik magukban e valóságok képét. Gondolataikkal és szavaikkal élénk lenyomatot teremtenek, és annak korlátai között élnek. A következő fejezetek megtanítanak arra, hogyan vetheted össze ezt a lenyomatot Isten Igéjével.


1. fejezet
Az élet vagy a halál építőkövei

A szavaid építőelemek, amelyekből fölépíted életedet és jövődet. A szavaid képezik életed alapköveit, és hogy milyen korlátok közé kényszerítve éled az életedet, azt a saját szavaiddal határozod meg. Az élethelyzetek, a körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak, de a szavaid segítségével végérvényesen rögzítheted is azokat.

A következő cikk 1991-ben jelent meg a Reader's Digest augusztusi számában A beteg jobban tudja címmel:

"Ön kitűnő, jó, megfelelő vagy rossz egészségi állapotban van?" Hogy ki milyen választ ad erre a kérdésre, az - az újabb kutatások szerint - figyelemre méltó módon előrevetíti a következő négy év folyamán az életben maradás esélyeit.

Több mint kétezer-nyolcszáz hatvanöt éves vagy annál idősebb férfin és nőn végeztek vizsgálatokat, és úgy találták, hogy azoknál, akik rosszra értékelik egészségi állapotukat, az elhalálozás valószínűsége négy-ötször nagyobb a következő négy év folyamán, mint azok esetében, akik bevallásuk szerint kiváló egészségnek örvendenek. Ez még abban az esetben is beigazolódott, amikor a vizsgálatok szerint a válaszadók nagyjából hasonló egészségi állapotban voltak.

Ezeket az eredményeket öt másik nagyszabású kísérlet is megerősíti, amelyeket összesen huszonháromezer emberen végeztek el. A legfrissebb tanulmány társszerzői - Ellen Idler, a Rutgers Egyetem szociológusa, valamint Stanislav Kasl, a Yale Egyetem orvosi karán dolgozó járványkutató - ezen vizsgálatok alapján is hasonló következtetéseket vontak le.

Azok az emberek, akik a rossz egészségi állapot képét alakították ki magukban, rossz egészségről panaszkodnak. Még ha egyébként jól is vannak, úgy tűnik, haláluk napjáig annak a képnek a realitását élik meg, amelyet önmagukról alkottak. Mindezt a Példabeszédek 18:21 is alátámasztja: Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Amit hiszel és szólsz, az nem csupán a testedre lesz hatással, hanem az immunrendszeredre is. A szavaid vagy áldást, vagy átkot jelentenek a számodra.

Ezt Jézus így fejezte ki: A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája (Lukács 6:45).

Isten Igéjének tanulmányozása során meggyőződtem arról, hogy a szavainkkal jó vagy rossz irányba befolyásolhatjuk immunrendszerünket (lásd Jakab 3:2-7).

Kimondott szavaid alapvetően fontosak az egészséged és a jó közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul az egészség nyelvén szólni úgy, hogy azt a test megértse. Amikor a tulajdon száddal Isten Igéjét szólod, magadba oltod azt. A tested számára ez jelenti az egészség nyelvét.

Ha Isten Igéjét folyamatosan vallod hittel, azzal olyan természetfeletti kenetet építesz be az immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek kiküszöbölésére.

Isten építőkövei

Hogy miért hiszek ebben ilyen erősen? Íme néhány a sok bibliai ok közül:

Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
Jób 22:28

A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
Példabeszédek 18:7

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: "Kelj fel és ugorjál a tengerbe!", és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
Márk 11:23

Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását.
Példabeszédek 16:9

A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Példabeszédek 18:20-21

A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
Jakab 3:6

Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
Példabeszédek 21:23

Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze- és közelvalóknak - így szól az Úr -, én meggyógyítom őt!
Ézsaiás 57:19

Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Példabeszédek 10:11

...az igazaknak pedig szája megszabadítja őket.
Példabeszédek 12:5

Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval...
Példabeszédek 12:13

...a bölcseknek nyelve orvosság.
Példabeszédek 12:17

Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát...
Példabeszédek 13:3

...a bölcseknek pedig beszédük megtartja őket.
Példabeszédek 14:3

A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.
Példabeszédek 15:4

A bölcsek nyelve beszél jó tudományt...
Példabeszédek 15:2

A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.
Példabeszédek 16:23

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.
Példabeszédek 16:24

E néhány hivatkozásból is láthatod: Isten Igéje sok mindent kijelent a szavakról, illetve a rád és az egészségedre gyakorolt hatásukról.


2. fejezet
Isten szellemi orvossággal gyógyít

Az orvostudomány fizikai eszközökkel gyógyít: gyógyszert juttat a szervezetbe. Isten gyógymódja azonban szellemi - az emberi szellemen keresztül hat (lásd 1Korinthus 2:9-12). Mint a 107. zsoltár 20. verse mondja: Isten kiküldte Igéjét, és meggyógyította őket.

Érdemes megfigyelni: itt nem azt olvassuk, hogy kibocsátotta szavát gyógyításra, hanem hogy kiküldte Igéjét és GYÓGYÍTOTT. Az Úr szemszögéből nézve ez elvégzett dolog. Isten nem személyválogató. Ő a Szavába vetett HITET tiszteli.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Példabeszédek 4:20-22

Először is figyeljük meg: Isten Igéje ÉLET. EGÉSZSÉG is, vagyis gyógyszer egész testünk számára.

Isten Igéje MEGGYÓGYÍTJA A TESTEDET, ám ezt szellemi eszközök segítségével teszi. A gyógyulás az emberi szellembe lép be az Ige által. Mihelyt ott megfogant, a fizikai testet is átjárja.

Ahogy bevennéd a gyógyszert, hogy természetes eszközzel elősegítsd a fizikai gyógyulásod, ugyanúgy Isten Igéjét BE KELL FOGADNOD a szellemedbe a gyógyulásra vonatkozóan, hogy természetfeletti módon gyógyulást nyerj.

A beoltott Ige

Isten Igéje TÖKÉLETES SZELLEMI TÖRVÉNY (lásd Zsoltár 19:8), amellett TERMÉSZETFELETTI GYÓGYSZER. Szellemi orvosság lévén az emberi szellemen keresztül hat, de minden más gyógyszerhez hasonlóan, rendszeresen kell szedni. SZÓLNOD KELL ISTEN IGÉJÉT személyes körülményeidre, helyzetedre vonatkozóan - ezt senki más nem teheti meg helyetted. A Jakab 1:21 így int bennünket: szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Mihelyt Isten Igéje beoltódott a szellemedbe, a szervezetedben is gyógyító hatást fejt ki.

Jézus ezt mondta: Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (János 15:7). Amikor Isten Igéje beoltódik a szellemedbe, vagyis betölti azt, a részeddé válik. Többé nem lehet elválasztani tőled! Az Ige már nem csupán egy gondolat benned, már nem csak az, amit hangoztatsz, hanem TE MAGAD! AZ IGE TESTTÉ LETT. Amikor Isten gyógyulást kijelentő Szava gyökeret ver a testedben, a betegség fölé nő, és gyógyulás lesz az eredménye.

Az a kép, amelyet az Ige hoz létre benned, a szellemvilágban már realitás. Amikor szívből szólod az Igét, a hit tartalmat ad Isten ígéreteinek. A hit naponta alakítja világodat. Jézus nagyon világosan megmondta: A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat... (Máté 12:35).

Mózes első könyvében láthatod: valahányszor Isten szólt, teremtés történt! A hitet szavak hordozzák! Az univerzumot Isten szava formálta meg (lásd Zsidó 11:3). Szavak nélkül semmilyen szinten sem történt volna teremtés. Szavaiddal képeket teremtesz magadban, s végül e képek valóságát éled majd meg.

Valahányszor hittel szólsz, erősebb képet teremtesz magadban. Ha gyógyulásra vágysz, tudd meg: a gyógyulás képét Isten Igéje hozza létre, és azzal, hogy szüntelenül megerősíted, egy hullámhosszon vagy vele. Végül azután Isten Igéje tökéletessé formálja azt a képet, te pedig jó bőrben kezded látni magadat. Amikor az Ige beoltódik a lényedbe, isteni élettel tölt fel (lásd János 6:63; Róma 8:11).

A realitást a hit teremti meg

Erre a Márk 5:25-28-ban láthatunk példát, ahol a vérfolyásos asszony így szólt: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Így beszélt mindaddig, amíg GYÓGYULT ÁLLAPOTBAN NEM LÁTTA ÖNMAGÁT!

Ez a nő abban reménykedett, hogy miközben átfurakodik a tömegen, meggyógyul. Az Amplified Bible (a Biblia egyik angol nyelvű, magyarázó fordítása) így fejezi ki, amit tett: "Mert ezt mondogatta: »ha csak megérintem a köntösét, meggyógyulok«."

Ez a cél lebegett a szeme előtt, de NEM ÉREZTE MAGÁT EGÉSZSÉGESNEK, és NEM IS LÁTSZOTT ANNAK. Mégis a reményt hitből fakadó szavakkal éltette magában: "Meg fogok gyógyulni! MEG FOGOK gyógyulni! Meg fogok... MEG FOGOK..."

Biztosra veszem, hogy ott bujkált benne a gondolat: "NA, ÉS MIKOR?" "Egyáltalán nem nézel ki jobban, és EGYÁLTALÁN NEM IS VAGY JOBBAN!"

Ekkor az emberi okoskodásra azzal felelt, hogy közelebbről meghatározta a dolgot: "Amikor megérintem a ruháját, meggyógyulok."

REMÉNYSÉGÉT HITE LEKÉPEZÉSÉVEL táplálta. Gyógyulása birtokbavételéhez személyes kapcsolódási pontot létesített. Szavai behatoltak a szellemébe, és kezdett úgy tekinteni önmagára, mint aki már jól van. Annak a "rosszabbodik az állapotom" féle képnek - amelyet a kétségbeesés és a vereségérzet hozott létre benne - félre kellett állnia a szájából áradó, hittel átitatott szavak útjából.

Amikor megérintette az Úr ruháját, az a hit érintése volt. Ilyen módon pedig az Istennel kötött szövetség és a Jézuson levő KENET érvényesülése iránti igényét fejezte ki.

Ahogy beszélt, azzal a hitét nyilvánította ki. Amikor viszont meg is tette, amit mondott - megérintette Jézus ruháját -, a szívében lévő hit a reménysége ÉLTETŐ ELEMÉVÉ vált, és a szavai beteljesültek.

A reményt a hit tölti meg tartalommal

Figyeld meg: ez az asszony a hite révén támasztott igényt arra, hogy a Jézuson levő gyógyító kenet működésbe lépjen. A hite adott tartalmat annak, amit remélt, és gyógyulás történt a TESTÉBEN.

A hit a remélt dolgok valósága (Zsidó 11:1). A remény fontos, de mindaddig nincs valóságtartalma, amíg fel nem töltik hittel. A REMÉNY önmagában csupán célkitűzés. Az asszony REMÉLTE, hogy meggyógyul, ám NEM A REMÉNY GYÓGYÍTOTTA MEG! Reménységét a HIT realizálta.

Gyógyulását a hit alapozta meg és eszközölte ki. Bár a gyógyulás az Istennel kötött szövetség folytán a rendelkezésére állt, igényelnie kellett. Figyeljük meg Jézus szavait: "Minden lehetséges a hívőnek" (Márk 9:23)... "Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok..." (Lukács 17:6)... "Aki hisz a Fiúban, örök élete van" (János 3:36)... "Ha valaki azt mondja..., meglesz neki..." (Márk 11: 23-24). Egy alapvető bibliai elvről van szó: HIGGYÜNK A MÉG NEM NYILVÁNVALÓ DOLGOKBAN, ÉS TARTSUNK RÁJUK IGÉNYT!

Nagyon világos, amit Jézus az asszony helyzetével kapcsolatban mondott: Leányom, A TE HITED MEGTARTOTT [MEGGYÓGYÍTOTT] TÉGED... (Márk 5:34). Ha Isten Igéjébe vetett hitednek hangot adsz, az téged is képes meggyógyítani.


3. fejezet
Isten Igéje gyógyszer

A Példabeszédek 4:22 szerint Isten Igéje az egész testünk számára orvosság. A leghatékonyabb gyógyszerről van szó, ami csak manapság hozzáférhető, amellett képes arra, hogy káros mellékhatások nélkül gyógyítson.

A 107. zsoltár 20. versében azt olvassuk, hogy Isten kibocsátotta a Szavát, és gyógyított... Az Ézsaiás 53: 4-6 és az 1Péter 2:24 szerint a gyógyulásunk elvégzett dolog Istennél. Azért miénk a gyógyulás, mert az része Jézus Krisztus engesztelő áldozatának (lásd Ézsaiás 53:4-6).

Amikor Isten Igéjét megvalljuk, beterjesztjük igényünket a gyógyulásra, amely már a miénk, csak még nem nyilvánult meg a testünkben.

Nem, én nem ellenzem az orvosi kezelést vagy a gyógyszerek használatát. Azonban ne csupán az orvosokra és a gyógyszerekre támaszkodj az egészséged megőrzése érdekében. Olyan betegségekről is tudunk, amelyekkel szemben az orvostudomány tehetetlen. Ha úgy érzed, hogy orvoshoz kell fordulnod, tedd azt! Az orvosi segítség minden évben sok-sok életet ment meg. Ma ismerünk olyan gyógyszereket, amelyek jótékony módon elősegítik a testben lejátszódó gyógyulási folyamatokat.

Ha gyógyszereket szedsz, azt is hittel tedd! Mondd ezt: "Hiszem, hogy Jézus nevében meggyógyulok!" Nem az emberek által föltalált gyógyszerek fognak meggyógyítani, bár általában nem is akadályozzák a gyógyulást. Tény azonban, hogy egyes ma használatos gyógyszereknek annyi a káros mellékhatásuk, hogy szinte rosszabbak, mint maga a betegség. Járj utána, hogy milyen gyógyszerekre van szükséged! A legtöbb gyógyszer enyhíti a tüneteket, miközben alkalmazhatod a gyógyulással és egészséggel kapcsolatos isteni elveket.

Nem ajánlom, hogy kidobd a gyógyszeredet, és kizárólag a megvallásra hagyatkozz, hacsak az Úr így nem vezet. Időbe telik, míg megújítod gondolkodásmódodat, és megtanulsz hinni Isten Igéjében, s hittel szólni azt. Ám amiről szüntelenül beszélsz, végül a lényed részévé válik. Isten a Szava által gondoskodott a gyógyulásunkról, így igaz. Ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogy miként segíthetjük elő a gyógyulást azáltal, hogy Isten Igéjét mindennap aktív szókincsünk részeként alkalmazzuk.

Hiszem, ha megfelelő tanítást kapsz, és a hitedet gyakorlatba ülteted, felnövekedhetsz arra a szintre, ahol hétköznapi dolog lesz számodra, hogy Isten Igéjén keresztül gyógyulást vegyél. Csakhogy ez nem máról holnapra lesz így. Időre van szükség a hited fejlődéséhez, ezért ha az életed múlik azon, hogy az orvosok szavát megfogadva azonnali műtétnek vesd alá magadat - más szavakkal, ha a betegség lépéselőnyben van a hiteddel szemben -, azt tanácsolom, feküdj be a műtétre, és higgy abban, hogy az Úr gyors felépülést ad. Használd a józan eszedet, ne művelj ostobaságot szellemi kevélységből, miközben még hitnek is mondod azt!

Időbe telik, míg a fent leírt elvek működéséhez szükséges hit kifejlődik, tehát ne törődj vele, ha valaki helyteleníti, hogy te orvoshoz fordulsz, vagy beleegyeztél abba, hogy operációt hajtsanak végre rajtad. Fogalmazhatunk így is: a hited szintjén mozogj, de ne maradj ott örökké! Tarts ki Isten Szava mellett, míg ki nem bontakozik az Ige gyógyító erejébe vetett hit a szívedben!

Isten beszéde teremtő erő - az szólította életre a világegyetemet. Az Ige a te világodban is változást hozhat. A betegség vízióját a gyógyulás és egészség képévé fordíthatja benned.

Nem könnyű megvalósítani ezeket az elveket; fegyelemre és elkötelezettségre van szükség hozzá. Az nem elég hatékony, ha csupán elolvassuk a megvallásokat. Arra bátorítalak, hogy mindennap kétszer vagy háromszor hangosan mondd ki az Igét a testedre vonatkozóan! Hatalommal gyakorold a megvallást! Nem szükséges mások előtt végezni, hiszen a kimondott szavaid a te javadat fogják szolgálni.

Rossz és jó hírek

Talán az orvosok a szemedbe mondták: számodra már nincsen emberi segítség. Isten Igéjéből azonban mindig természetfeletti REMÉNYT meríthetsz:

...az Úrhoz kiáltottak szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátotta az Ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből.
Zsoltár 107:19-20

Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Ézsaiás 55:11

Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze- és közelvalóknak - így szól az Úr -, én meggyógyítom őt!
Ézsaiás 57:19

Küldjük vissza Istenhez a Szavát!

Isten kijelentette, hogy Igéje nem tér vissza hozzá dolgavégezetlenül. Mi úgy térítjük vissza a Szavát, hogy HANGOT ADUNK annak, Ő pedig megteremti ajkunk gyümölcsét. Isten Igéjének megvallása az Úrral való közösség gyakorlásának egyik módja, s ugyanakkor a hitünket is növeli. Arra ösztönözlek, hogy az alábbi biblikus megvallásokat naponta háromszor hangosan mondd ki meggyőződéssel! Ne "próba-szerencse" alapon közelítsd meg az egészet, hanem tedd gyakorlattá, hogy rendszeresen beveszed Isten orvosságát, ahogyan bármi más gyógyszerrel tennéd! Akkor ÉLET lesz számodra, és EGÉSZSÉG a testednek!


4. fejezet
Isten gyógyszere

Naponta háromszor valljuk meg az alábbi igazságokat, míg hit nem keletkezik a szívben, utána naponta egyszer a hit fenntartásához. Ha a körülmények rosszabbodnak, emeljük a dózist kétszeresére. Nincsenek káros mellékhatások! (Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások)

* * *

Jézus az életem Ura. Semmilyen betegségnek és kórságnak sincs hatalma fölöttem. Bűnbocsánatot kaptam, szabad vagyok a BŰNTŐL és a BŰNTUDATTÓL. Meghaltam a bűnnek, és élek az igazságnak. (Kolosse 1:21-22)

* * *

SZABAD vagyok a meg nem bocsátástól és a viszálytól. Megbocsátok másoknak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekem, mert a Szent Szellem kiárasztotta szívemben Isten szeretetét. (Máté 6:12; Róma 5:5)

* * *

Jézus a testében hordozta el a bűneimet, ezért meghaltam a bűnnek, és Istennek élek. Az Ő sebeiben meggyógyultam, és egészséges vagyok. (1Péter 2:24; Róma 6:11; 2Korinthus 5:21)

* * *

Jézus elszenvedte a betegségeimet, és elviselte a fájdalmaimat. Ezért semmi kórságnak és fájdalomnak nem adok helyet. Isten kibocsátotta Szavát, és meggyógyított engem. (Zsoltár 107:20)

* * *

Atyám, a Te Szavad miatt győztes vagyok. A Bárány vérével és a bizonyságtételem beszéde által legyőzöm a világot, a bűnös természetet és az ördögöt. (1János 4:4; Jelenések 12:11)

* * *

Te bővölködő életet adtál nekem. Igéden keresztül elfogadom ezt az életet, és az szétárad minden szervemben, gyógyulást és egészséget hozva. (János 10:10; 6:63)

* * *

Mennyei Atyám, én figyelek arra, amit mondasz. Fülemet a beszédedhez fordítom, és nem engedem, hogy a tekintetem elkalandozzon róla. Szívemben őrzöm Igédet, mert élet az a számomra, és az egész testemnek egészség. (Példabeszédek 4:20-22)

* * *

Ahogy Mózessel Isten vele volt, ugyanúgy velem is velem van. A látásom nem homályosodik el, és az életerőm sem fogyatkozik meg. Szemeim áldottak, mert látnak, és áldottak a füleim is, mert hallanak. (5Mózes 34:7)

* * *

Semmilyen gonosz dolog nem történik velem, és semmi csapás nem éri az otthonomat, mert Te az angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy vigyázzanak rám. Minden utamban ők őriznek engem. Élet, gyógyulás és egészség az osztályrészem. (Zsoltár 91:10-11; Példabeszédek 12:27)

* * *

Jézus magára vette az erőtlenségemet, és hordozta a betegségeimet. Ezért nem vagyok hajlandó behódolni a betegségnek; nem uralkodhat a testemben. Isten élete szétárad bennem, és minden porcikámnak gyógyulást hoz. (Máté 8:17; János 6:63)

* * *

Jézus megváltott engem az átoktól. A Galata 3:13 igazsága járja át a vérkeringésemet. Eljut testem minden sejtjéhez helyreállítva az életet és az egészséget. (Márk 11:23; Lukács 17:6)

* * *

Az 1Péter 2:24 élete valóság a testemben, és minden sejtemet megeleveníti.

* * *

Testemet átadom az Úrnak, mert az az élő Isten TEMPLOMA. Isten bennem él, és az Ő ÉLETE átitatja a SZELLEMEMET, a LELKEMET és a TESTEMET, ezért mindennap Isten teljessége tölt el engem. (Róma 12: 1-2; János 14:20)

* * *

Testem a SZENT SZELLEM temploma. Ezért megkövetelem a testemtől, hogy jó kémiai anyagokat szabadítson fel! A testem vegyi háztartása tökéletes. Hasnyálmirigyem megfelelő mennyiségű inzulint választ ki - amennyi az élethez és az egészséghez szükséges. (1Korinthus 6:19)

* * *

Mennyei Atyám, Te a Szavad által életet osztottál meg velem. Ez az élet minden egyes légvétellel és minden KIMONDOTT szavammal egyre inkább helyreállítja az egészségemet. (Márk 11:23; János 6:63)

* * *

Amit nem Isten ültetett el a testemben, az szétoszlik és gyökerestől kipusztul belőle, a Jézus nevében! Lényem minden szövetét az 1Péter 2:24 igazsága járja át, és Isten élete duzzad bennem! (Márk 11:23; János 6:63)

Daganat, tumor és ízületi gyulladás

Jézus átokká lett értem, ezért a testemben nem lehet daganat és tumor. Isten bennem levő élete megsemmisíti a daganatot és a tumort; erőm és egészségem visszatért. (Máté 16:19; János 14:13; Márk 11:23)

* * *

A daganatnak és a tumornak nincs joga a testemhez. Ezek a múlthoz tartoznak, mert én megszabadultam a sötétség hatalma alól. (Kolosse 1:13-14)

* * *

Testem minden szerve és szövete abban a tökéletes rendben működik, amelyre Isten megteremtette. Jézus nevében megtiltom, hogy a testemben bármi rosszul működjék! (1Mózes 1:28.31)

* * *

Atyám, a Te Igéd a részemmé vált, szétárad a vérkeringésemmel. Testem minden sejtjéhez eljut, felépíti és helyreállítja a testemet. A Te Igéd testté lett, mert kiküldted, és az meggyógyított engem. (Jakab 1:21; Zsoltár 107:20; Példabeszédek 13:3)

* * *

Igéd megnyilvánul a testemben, és eltünteti a daganatokat. Az ízületi gyulladás már a múlté. Jézus nevében megkövetelem a csontjaimtól és az ízületeimtől, hogy normálisan működjenek! (Márk 11:23; Máté 17:20)

* * *

Mennyei Atyám, ahogy hittel kimondom a Te Szavadat, a Krisztus Jézusban lévő Élet Szelleme megszabadít engem a bűn és a halál törvényétől. Minden sejtet a Te Életed energizál a testemben. (Róma 8:2)

* * *

Ízületi gyulladás, TÁVOZNOD kell! A betegségeknek MENEKÜLNIÜK KELL! Nem lehetnek bennem tumoros betegségek, mert Isten Szelleme van rajtam, és Isten Igéje bennem. Nem vehet rajtam erőt a betegség, a félelem és a szorongás, mert én Isten Igéjét vallom. (Márk 11:23)

Szív és vér

Köszönöm Atyám, hogy erős szívem van. Szívem az élet ritmusával ver. Vérem valamennyi sejtemhez az élet és az egészség helyreállítását viszi túlcsordulóan. (Példabeszédek 12:13; 14:30)

* * *

A vérnyomásom 120/80. Isten élete ott van a véremben, és minden olyantól megtisztítja a verőereimet, ami nem az életet szolgálja. (Márk 11:23)

* * *

A szívverésem normális. Az élet ritmusával lüktet, egész testemben isteni életet küld szét, és teljesen HELYREÁLLÍTJA AZ ÉLETET ÉS az EGÉSZSÉGET. (János 17:23; Efézus 2:22)

* * *

Erős szívem van. Minden dobbanással élettel telíti a testemet, és megtisztít a betegségtől és a fájdalomtól. (2Mózes 23:25; Márk 11:23)

* * *

Megparancsolom a vérsejtjeimnek, hogy pusztítsanak el minden csírát és vírust, amelyek a testemben próbálnak megtelepedni! Jézus nevében megparancsolom minden sejtemnek, hogy normálisan működjék! (Róma 5:17; Lukács 17:6)

* * *

Minden sejt, amely nem az életet és az egészséget segíti elő a testemben, szakadjon el a tápláló forrásától! Immunrendszerem nem engedi, hogy a testemben rákos daganat legyen, a Jézus nevében. (Lukács 17:6; Márk 11:23)

* * *

Megszabadultam a törvény átkától, ezért szívem az élet ritmusával dobban. Isten Igéjének élete és Szelleme árad rajtam keresztül, és megtisztítja a véremet minden betegségtől és szennyező anyagtól. (Példabeszédek 4:20-23)

Artériák és sejtek

Az artériáim nem szűkülnek be, és nem záródnak el, a Jézus nevében. Verőereim, tiszták és rugalmasak vagytok, úgy működtök, ahogy azt Isten a teremtésben megtervezte! (Lukács 17:6; Márk 11:23; Ézsaiás 55:11; Jakab 3:2-5)

* * *

A Krisztus Jézusban levő Élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, ezért nem engedem, hogy a bűn, a betegség és a halál uralkodjon fölöttem. (Róma 8:2; 6:13-14)

* * *

Ugyanaz a Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennem él, az artériáimon keresztül élettel tölt el, és szétküldi a gyógyulást az egész testemben. (Róma 8:11)

* * *

Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy bármi módon becsapják! Testem, a védelmi vonalaidat semmilyen vírus vagy kórokozó sem játszhatja ki! Semmilyen módon nem fogsz az élet és az egészség kárára működni! A testemben minden sejt az életet és az egészséget tartja fenn. (Máté 12:25.35a)

Immunrendszer

Az immunrendszerem mindennap erősebb és erősebb. Életet szólok az immunrendszeremhez. Megtiltom, hogy bármilyen zavar következzen be az immunrendszeremben! Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, bennem él, és megújítja az immunrendszeremet Isten élete és bölcsessége által, amely megőrzi testem életét és egészségét.

Egészséges csontok és csontvelő

Most a csontjaimhoz és az ízületeimhez szólok. Jézus nevében azt mondom, hogy normálisan működtök! Csontjaim és ízületeim semmilyen betegség előtt nem hajolnak meg, mert az 1Péter 2:24 igazságában lévő Élet Szelleme ÉLETTEL és EGÉSZSÉGGEL itatja át testemnek valamennyi csontját és ízületét.

* * *

Atyám, igényt tartok rá, hogy a csontjaim tökéletes velőt termeljenek. A csontvelőtől pedig megkövetelem, hogy tiszta vért állítson elő, amely kivédi a betegség támadását. Csontjaim az átok minden következményét visszautasítják! (Példabeszédek 16:24)

* * *

Az ízületeimtől elvárom a tökéletes működést. Nem fognak fájni, nem duzzadhatnak meg. Az ízületeim semmi előtt nem hajolnak meg, ami károsítaná vagy tönkretenné normális működésüket. (Példabeszédek 17:22)

Szerezz érvényt az életnek!

Teljes hittel és hatalommal valld meg az alábbiakat, ahányszor csak szükséges az egészség és az élet fenntartásához!

Testem, a hit Igéjét szólom hozzád! Megkívánom, hogy valamennyi belső szerv tökéletes munkát végezzen, mert a SZENT SZELLEM temploma vagy; ezért az Úr Jézus Krisztus nevében és az Ő szent Igéjének hatalmával felszólítalak: gyógyulj meg, és légy egészséges! Jézus nevében! (Példabeszédek 12:17)

* * *

Atyám, én ellenállok az ellenségnek, bármilyen formában is tör ellenem. Elvárom a testemtől, hogy erős és egészséges legyen, és Igéddel rá is kényszerítem erre. Megtagadom az átkot, hogy ebben a testben az élet jusson érvényre. (Jakab 4:7)

* * *

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Isten cselekedeteit. (Zsoltár 118:17)

* * *

Minden bűnömet megbocsátottad, minden betegségemet meggyógyítottad, megváltottad életemet a pusztulástól, betöltötted számat javaiddal, és mint a sasok, megfiatalodtam. (Zsoltár 103:3-5)

* * *

Uram, Te megáldottad az ételemet és a vizemet, és elvetted tőlem a betegséget. Ezért jó egészségben élem le a rendelt időmet a földön. (2Mózes 23:25-26)


5. fejezet
Értsd meg az elvet!

Most, hogy végigmentél a fenti megvallásokon, nézzük meg azt az elvet, amely kulcs lehet számodra abban, hogy az isteni gondviselésben gyógyulás formájában részesülj.

A gyógyulásod és az egészséged szempontjából valószínűleg nincs fontosabb a NEM LÉTEZŐK ELŐSZÓLÍTÁSÁNAK elvénél. A Róma 4: 17-22-ben láthatjuk: Ábrahám teljes meggyőződésre jutott a tekintetben, hogy Isten megteszi, amit ígért. Mégpedig úgy jutott el a teljes meggyőződésre, hogy a nem látható dolgokról úgy beszélt, mintha azok lennének.

A Róma 4:17-ben értesülünk erről: (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

Pál itt a Teremtés könyvének 17. fejezetére utal. Megfigyelheted: Isten már akkor népek atyjának nevezte Ábrámot, amikor az ígéret gyermeke még meg sem született; és arra tanította Ábrámot, hogy ő is ugyanígy tegyen.

Az Úr Ábrám nevét Ábrahámra változtatta, ami azt jelenti: népek vagy sokaság atyja. Ezt az eszközt használta Ábrahám meggyőzéséhez, hogy előszólítsa, amivel kézzelfoghatóan még nem rendelkezett. Ezt Isten alapozta meg ígéret által, de Ábrahámnak kellett életre hívnia Isten Igéjébe vetett hittel.

Valahányszor így szólt: "én vagyok Ábrahám", ezzel a még nem nyilvánvaló dolgokat hirdette. Ábrahám nem tagadta, hogy öreg. Nem hajtogatta fűnek-fának: "nem vagyok én öreg" - hiszen az volt. Ezt viszont igenis mondta: "Ábrahám vagyok" (népek atyja). Isten ezzel a módszerrel segítette a magáról alkotott kép megváltoztatásában, és ez teljes meggyőződésre juttatta.

Ezt az elvet Pál az 1Korinthus 1: 27-28-ban is megvilágítja: Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse.

Más szavakkal: Isten láthatatlan szellemi erőket használ a látható, természetes dolgok hatálytalanítására. Ez az a bibliai elv, amikor a nem létezőket úgy kezelik, mintha léteznének.

A 2Korinthus 4:13-ban azután Pál a következőt állítja: Mivelhogy pedig a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: "Hittem, és azért szóltam"; hiszünk mi is, és azért szólunk.

Pál itt Dávidot idézi, amikor ezt mondja: Hittem, és azért szóltam... A 118. zsoltár 17. versében Dávid szavai így hangzanak: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

Ha Isten gyógyító munkájáról van szó, ez alapvető elv. Azt kell állítanunk magunkról, amit Isten Igéje kijelent, függetlenül a körülményektől és attól, hogy ezt mennyire érezzük reálisnak.

A Róma 10:6-8-ban Pál azt állítja: A hitből való igazság pedig így szól... Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van...

Figyeld meg: az Ige először a szádban van, és csak azután a szívedben. Miközben szólod Isten Igéjét, az beoltódik a szívedbe. A hited szempontjából semmi sem fontosabb annál, mint a saját hangodon hallani a kijelentést, amit Isten mondott rólad. Isten Igéjének kimondása jó módszer arra, hogy előszólítsd azokat a dolgokat, amiket Ő megígért, de még nem birtokolsz kézzelfoghatóan.

Amikor ezt a módszert követed, egyesek talán úgy vélik majd, hogy te nem számolsz a realitásokkal. Ez egyáltalán nem így van. Te csupán megállapítod: amit Isten a gyógyulásról mondott, igaz, még akkor is, ha a testedben még nem realizálódott. Nem a betegség meglétét tagadod, hanem azt, hogy joga van a testedben létezni, minthogy az Úr megváltott téged a törvény átkától és a sötétség hatalmától (lásd Galata 3:13; Kolosse 1:13).

Ő minden mást is megadott neked, ami az istenfélő élethez szükséges. Mindezek a javak hozzád tartoznak (lásd 2Péter 1:3-4). Ha beteg vagy, és vallást teszel arról, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál, igényt támasztasz arra, amit Isten már megadott neked, noha még nem kézzelfogható.

Ez az isteni módszere annak, hogy a nem létezőkről úgy beszéljünk, mintha léteznének, mígnem végül valóban előttünk állnak. Némelyek félreértették ezt az elvet, és ők a létezőket kezelik úgy, mintha nem léteznének, azaz letagadják a realitást. Csakhogy abban nincs erő, ha tagadod, hogy betegségben szenvedsz. Az erőt az szabadítja fel, ha igényled a gyógyulást és az egészséget, úgy hogy hittel alkalmazod Isten Igéjét.

Ha beteg vagy, nem tagadod ezt a tényt, de nem is akarod folyton hangoztatni, mert az stabilizálná a jelenlegi helyzetedet. Egészségi állapotodon nem a betegség semmibevétele fog javítani. Ám ha hittel szólod Isten Igéjét, igényt tartasz arra, hogy Isten ígérete megnyílvánuljon a testedben. Ez teljes meggyőződésre vezet majd, és gyógyulás lesz az eredménye.

Ha betegen azt vallod, hogy meggyógyultál, egyesek azt mondják, hazudsz. De nem, te csupán jogot formálsz a gyógyulásra, amelyről Isten már gondoskodott - akkor is, ha a testedben még nem nyilvánult meg. Amit valójában ilyenkor teszel, az az hogy Isten gyógyszerét használod.

Senkit sem próbálsz győzködni arról, hogy nem vagy beteg, hanem csak azt állítod, hogy amit Isten a Bibliában mondott, az a jelenlegi állapotodtól függetlenül tény. Az Ige kijelenti: akinek [Jézus] sebeiben gyógyultatok meg (1Péter 2:24). Vedd észre: ami Istent illeti, Ő múlt időt használ, noha a gyógyulásod még nem látható.

A Lukács 17:5-6 és a Márk 11:23 értelmében úgy nyilatkozol a testedről, hogy jó egészségnek örvend. A tested pedig hall téged, és engedelmeskedik a szavadnak, ha hiszel, és nem kételkedsz a szívedben. A szavaid nagyobb hatást gyakorolnak a testedre, mint bárki máséi.

A tested öngyógyító képességgel teremtetett, és ha minden megfelelően működik, ezt alkalmazni is fogja. Egyes betegségek hátterében a szervezet kémiai egyensúlyának fölborulása áll, de tudnunk kell: az agynak az a része, amely a beszédközpontot tartalmazza, a test kémiai anyagainak kiválasztását is ellenőrzi. Ez újabb megvilágításba helyezi Jézusnak a Márk 11:23-ban mondott szavait: ...meglesz néki, amit mondott.

Arról beszélj, amit akarsz!

A hiba, amit oly sok keresztény elkövet, az hogy a látható dolgokról beszélnek, mégpedig úgy, ahogy a körülmények éppen állnak. Eközben megerősítik a pillanatnyi helyzetüket, állapotukat a szívükben, a gondolatvilágukban, és a testükben is.

Sok évvel ezelőtt olvastam egy cikket egy hölgyről, aki több hónapon keresztül egyfolytában lázas volt. Fizikai állapotát tekintve az orvosok semmi rendelleneset nem találtak. Alaposan kikérdezték, és felfedezték, hogy amikor valami felzaklatta, mindig ezt mondta: "Mindjárt meggyulladok!" Naponta többször is használta a kifejezést. Bár a doktorok nem voltak biztosak benne, hogy ennek bármi köze lenne az állapotához, megkérték, hogy szokjon le róla. Néhány héten belül a nő testhőmérséklete normális lett.

Hányszor mondtál ilyesmit: "kiütést kapok ettől a kajától", "megöl ez a hátfájás", "ezek a gyerekek halálra idegesítenek" vagy "most kapom el a náthát"? A szavaiddal utasításokat adsz a tested számára, és az immunrendszered végül végrehajtja az instrukcióidat.

Isten módszere ezzel szemben az, hogy pozitív dolgokra támassz igényt, még ha pillanatnyilag nem is tükrözik a realitást. Addig szólongasd őket, míg meg nem jelennek az életedben. Istenadta jogodban áll hatalmat gyakorolni a tulajdon tested fölött. A Róma 8:13-ban Pál ezt mondja: "...ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellemmel megöldökölitek, éltek". A tested szeretne a látható állapotok szerint beszélni a dolgokról, de a szellemed - ha megfelelő képzést kapott - Isten Igéjével összhangban kíván nyilatkozni róluk.

Tested reagálni fog az emberi szellem kívánságára.

Ha Isten beszédével táplálod a szellemedet, az majd megköveteli a testtől, hogy az Igéhez igazodjon.

Ha testedzést folytatsz, számítasz rá, hogy a tested több energiát fejt ki. A szíved gyorsabban ver, s a több vér több oxigént szállít a sejtekhez - a tested természetes módon reagál az akaratodnak megfelelően. Ám a döntést még az előtt kell meghoznod, hogy reagálna rá. Még a kutyád vagy a macskád is engedelmeskedik a parancsodnak. Mennyivel inkább meg fog felelni a tested azoknak az elvárásaidnak, amelyeket Isten Szavának kimondása által támasztasz vele szemben! Igazság szerint bármit is mondasz, valamilyen módon reagál rá a tested, és utána vagy jobban, vagy rosszabbul leszel. Gondosan válogasd meg tehát a szavaidat!

Néhány évvel ezelőtt megjelent egy cikk a louisianai Shreveportban, a Times nevezetű helyi újságban, egy idegsebész tollából. Az írás címe a következő volt: "Szóljon a testéhez, hogy elkerülje a betegségeket!" Ez az ember egy általa elmegyakorlatnak nevezett módszert alkalmazott, amelyhez hozzátartozott, hogy szó szerint megmondjuk a testünknek, mit tegyen.

Olyan példákat említett, hogy a cukorbeteg utasítsa inzulin kiválasztására a hasnyálmirigyét, vagy a magas vérnyomásban szenvedő személyek naponta többször mondják ki: a vérnyomásom 120/80.

"Teljesen egyre megy - állította az orvos -, hogy a páciens tudja-e, hol van a hasnyálmirigye vagy hogy mit jelent a 120/80. A szervezete ugyanis pontosan tudja."

A Márk 11:23 több igazságot rejt magában, mint amennyivel a legtöbben tisztában vannak. Birtokba veheted, amit hittel kimondasz, de a legtöbb ember arról beszél, amije már megvan.

Isten úgy teremtette meg az ember testét, hogy örökké éljen, de a bűn elhozta számára a betegség és a halál átkát. Az emberi testtől elválaszthatatlan képesség az öngyógyítás, de a gyógyulási folyamatot egyes gyógyszerek és vegyi anyagok is elősegítik, ha a helytelen kémiai egyensúly és bizonyos szervek nem megfelelő működése okozza a bajt. A ma hozzáférhető leghatékonyabb orvosság azonban - az eredeti gyógyszer - Isten Igéje.

Az emberi testet maga az Ige teremtette, s egyben Isten beszéde az az eredeti gyógyszer, amelyet Ő egy meghatározott célból - hogy gyógyulás történjen - elküldött (lásd Zsoltár 107:20).

Az orvostudomány felfedezése szerint a Márk 11:23-ban foglalt elv valóban működik, a fizikai gyógyulásra vonatkozóan is.

A Lukács 17:6-ban Jézus szavai egyértelműek: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: "Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe!" - és engedne néktek.

Jézus itt nem annyira szó szerint vett fákról beszél, hanem problémákról, amelyekkel az életben szembekerülünk. Akár a vérnyomásodat mondod 120/80-nak, akár azt vallod, hogy a hasnyálmirigyed megfelelő mennyiségű inzulint termel, valaki mindig akad, aki hazugsággal vádoljon téged, mert nincs tisztában a hit működési elveivel. Tehát nem szükséges mások előtt gyakorolnod a megvallást - tedd akkor, amikor egyedül imádkozol, és közösségben vagy az Úrral!

Ne feledd: ha megbetegedtél, mondd azt magadról, hogy jól vagy, mert így szólítod elő azt, amid még nincs meg. Ha gyakorlatba ülteted ezt az elvet, és életmóddá teszed, akkor a tested teljesíteni fogja a hitben támasztott, azaz Isten szent Igéjének tekintélyén alapuló elvárásaidat.

Nem, nem azért fog megtörténni, mert te mondod, de a megvallásod szükséges hozzá, hogy megtörténjen. A kimondás által ülteted el azt a magot, amire szükséged van. Isten kimondott Igéje szellemi életet közvetít a fizikai tested számára (lásd János 6:63), mert az Ő Szava romolhatatlan mag, és ami belőle származik, az tükrözi a természetét.

Arra ösztönözlek, hogy létesíts napi kapcsolatot Istennel, szakíts erre időt! Tedd gyakorlattá, hogy az Igén elmélkedsz, miközben szólod is a testednek. Naponta két-három alkalommal tedd ezt! Azokon a területeken, ahol a legtöbb problémával küszködsz, kettőzd meg a megvallásadagodat! Imádkozz az Igével a tested fölött! Nyilvánítsd igaznak - míg teljes meggyőződésre nem jutsz afelől, hogy valóban igaz! A tested válaszol majd a hangodra; s még sokkal inkább felelni fog az Istennek hittel kimondott Szavára.

 


 

A Teremtő ereje az anyagi életben


Bevezetés

E könyvecske azzal a céllal íródott - miként A Teremtő ereje veled van és A Teremtő ereje meggyógyít címmel korábban megjelentek is -, hogy az Isten Igéjében rejlő elvek föltáruljanak előtted, s így együttműködhess azokkal, alkalmazhasd őket minden nap.

Isten Igéje nem valami mesekönyv, nem is történelemkönyv vagy vallásos irat. Isten Igéje teremtő erő. Az Ige ma is hordozza ezt az erőt, ám ahhoz, hogy akcióba lépjen az érdekedben, fel kell szabadítanod: mondd ki hittel! Sajnálatos módon a legtöbb ember a félelem és kudarc szavait szólja, amikor gyakran emlegeti a gazdasági pangást, a munkalehetőségek hiányát és a pénzhiányt. Így az emberek arról beszélnek, amijük van, és azt birtokolják, amit kimondanak.

Arra ösztönözlek, hogy változtass a beszédmódodon - olyan szavakat használj, hogy Isten ellátása alá kerüljön az életed! Ha a megfelelő bibliai verseket naponta szólod és vallod, hit jön létre a szívedben, és kezded meglátni, amint Isten teremtő ereje változást hoz a körülményeidben.


Isten társulni kíván veled az anyagi életben

A Bibliában mindenütt látjuk, hogy az Úrnak sok mondanivalója van az anyagiakról. Az Ószövetségben az ezüst, az arany, a föld, a termény és a jószágállomány szolgált fizetőeszköz gyanánt. A befektetés eszközei a takarmánnyal teli csűrök, illetve a vetésre és abrakolásra való maggal megtöltött tárházak voltak.

Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal.

- 1Móz 13:2

Akkoriban ezekkel fizettek. Ma papírpénzt, hitelkártyákat és elektronikus banki átutalást használunk, de az eredmény ugyanaz - ezek által szerezzük meg, amire szükségünk van.

Ábrahám hallgatott Istenre, Ő pedig megáldotta és vagyonossá tette. Közvetlen tapasztalatok útján tanulta meg a bővölködés szellemi elveit. Isten részt akart venni Ábrahám anyagi ügyeiben, miként a tiéidben is. Nézzük meg, mi állt Ábrahám gazdasági sikerének a hátterében!

- Hallgatott Istenre és engedelmeskedett neki. (1Móz 12:1-4)

- Tisztelte az Urat, Ő pedig bőségre vezette. (1Móz 12:7)

- Ábrahám nagylelkű volt, kerülte a viszályt. (1Móz 13:5-9)

- Együtt érző volt mások irányában. (1Móz 18:24-33)

Ha azt akarod, hogy Isten betársuljon az anyagi életedbe, és azt sikerre vigye, ezen alapvető elveket neked is tiszteletben kell tartanod. Ha kapzsi vagy, nem mehet jól a sorod. Semmi rossz sincs abban, ha a magad és családod számára jómódot kívánsz, de az ezen a területen érvényes szellemi törvénynek része az is, hogy adsz Istennek, és másokkal is bőkezű vagy.

Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül.

- Péld 11:24-25

Salamon király jól ismerte a bővölködés elveit - ő volt az egyik leggazdagabb ember, aki valaha élt! Példabeszédei sok igazságot tisztáznak az anyagiak körül.

Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

- Péld 3:9-10

Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok.

- Péld 28:27

A Királyok 1. könyve 3. fejezetében Isten megjelenik Salamonnak, és ezt mondja neki: "Kérj, amit akarsz, hogy adjak neked!" (5. vers) Ez bizony veszélyes kérdés lenne némelyeknél! Salamon azonban csupán értelmes szívet kért, hogy segíthessen a népén. Válaszul az Úr megajándékozta bölcsességgel, és mert nem volt pénzsóvár, így szólt hozzá: "Sőt még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben." (1Kir 3:13)

Isten bőségesen be akarja tölteni a szükségeidet! Ám ahhoz, hogy igazi gazdagságot nyerj, szívedben a hajtóerőnek annak kell lennie, hogy másokat is megáldj, és szilárd alapot vess életedben az Istennel való szövetségnek.

És ne mondjad ezt a te szívedben: "Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot!" Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.

- 5Móz 8:17-18

Mózes első könyvétől Jézus szavainak feljegyzéséig és Pál leveleiben is azt látjuk, hogy Isten valóban részt kíván venni az anyagi életünkben.

Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

- Mt 6:30,33

Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

- 3Jn 2

Amikor harmonikussá válik a lelki életünk, és összhangba kerülünk az isteni elvekkel, akkor láthatjuk meg az anyagi felvirágzást is az életünkben.

Szeretnék megosztani veled egyet s mást azzal kapcsolatban, amit saját tapasztalatból tanultam meg a bőségről és az anyagiakról.


A hit harca a személyes életemben

Évekkel ezelőtt jókora összeget fektettem be egy társas vállalkozásba. Az üzlettel kapcsolatban én is gyapjút tettem ki az Úr előtt, akárcsak Gedeon (ld. Bír 6:37-40). Csupa biztató jelzést kaptam, a kérésemnek megfelelően - mégis megkopasztottak. Tudod, Pál a következőt mondja a 2Korinthus 4:4-ben: "Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe." A jelenvaló fizikai világ istene a Sátán - állítja Pál -, aki jól tudta, milyen gyapjút tettem ki.

Ma már jobb módszert követek Isten akaratának megtalálására: "De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke (Szelleme), elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (Jn 16:13)

Eladtam egy kis tanyát, és a pénzt ebbe a vállalkozásba fektettem. Szinte a teljes, eredetileg beruházott összeget elvesztettem, majd még újabb huszonötezer dollárt. Az ellenség okozta fejetlenség közepette elvesztettem a hitemet is, és kezdtem negatív színben látni az életem. Úgy gondoltam, Isten tette ezt velem; a Sátán ezt sugallta az elmémbe. Néhány hónap elteltével azután ráébredtem: a negatív gondolataim már nincsenek összhangban Isten Igéjével.

Ezután az ellenség megpróbálta elhitetni velem, hogy elszakadtam az Úrtól, Ő pedig nagyon haragszik rám, és ezért buktam el azt az összeget.

Tudom, sokak számára ismerősen cseng ez a történet, hiszen az ördög egyik kedvenc hazugsága, hogy kárhoztatást és zűrzavart kelt Isten gyermekeiben.

Fejetlenség uralkodott az életemben

Zavarodottságomban egyre borúlátóbb lettem. "Nem számít, mihez kezdek, úgysem jön össze semmi" - mondogattam.

Még ebben az időben is gazdálkodtam úgy bő háromszáz hektáron, tehát a figyelmemet a földművelésre fordítottam. Tudtam, ez az a dolog, ami jól megy; ebben mindig sikeres voltam.

Ám miután pesszimista lettem, már gyapotot is így ültettem: "Teljesen mindegy, milyen mélyre ültetem, esik nyolc centi eső, és a gyapotnak úgyis vége."

Valóban esett, és a gyapot tönkrement.

Megint ültettem, ezúttal kevésbé mélyre, olyan három-négy centire a felszíntől, és akivel találkoztam, mindenkinek elmondtam: "Most száraz idő lesz, legalább három hétig nem esik."

Pontosan így is történt.

Abban az évben harmadszor is ültettem, további negatív megjegyzések kíséretében. Minél több probléma jelentkezett, annál sötétebb színben láttam a világot (egy ördögi kör ez). Ez a harmadik vetés a gyapotállomány kétharmadát teremte, és ma is a fülembe csengenek a saját szavaim: "Minden bizonnyal az idén korai fagy lesz, és elpusztítja a gyapotot, mielőtt kinyílik."

Korai fagy lett, és elpusztította.

Két teljes esztendőn keresztül ugyanazt mondtam, és pontosan azt kaptam, amit mondtam. Több mint háromszáz hektár földet műveltem meg abban a két évben, és annyi bevételem sem volt, hogy kiválthattam volna a vezetői engedélyt. Az egykor működőképes gazdálkodási elvek most csődöt mondtak. Ugyanaz a föld, amely régebben ontotta a termést, most egyszerűen meddő maradt.

Még mindig adakoztam. Hittem a Lukács 6:38 ígéretében: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek." Valahogy mégsem működött az egész. Imádkoztam, bűnbánatot tartottam, könyörögtem Istenhez, hogy áldjon meg és tegyen sikeressé - mind hasztalan. A viszonyulásom ugyanis még mindig negatív volt, és a rossz megvallásommal lenulláztam az imákat. Ahová csak néztem, ott csak balsikert láttam - hittem is benne, és mindennap vallást tettem róla. Komplett csődtömeg voltam, anyagi lehetőségeim végére értem. Éppen akkor kölcsönöztem százezer dollárt, hogy elmaradt számláimat kifizethessem. Olyan szegény voltam, hogy még figyelemmel sem tudtam adózni. Jártam ugyan gyülekezetbe, de az istentiszteletekből semmit nem épültem, mert egyre csak az anyagi helyzetem miatt aggódtam.

Egy nap azután egy baptista ember járt a házamnál, valami könyveket is hozott magával. Emlékszem, az egyiket átlapozgattam, és itt-ott bele is olvasgattam. Jó és rossz gondolkodás - ez volt a címe, Kenneth Hagin írta. Különbözött minden más általam olvasott könyvtől: minden bekezdés tartalmazott valami mondanivalót, és igen lényegre törően fogalmazott. A mai napig emlékszem az egyik első kijelentésre, ami megragadta a figyelmemet: "Azoknak az embereknek, akik hibás módon gondolkodnak, a hitük is rossz, és ha téves módon hisznek, helytelen dolgokat is tesznek."*

Rám ez bombaként hatott. Pont olyan volt, mintha valaki fényt gyújtott volna bennem. "A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket." (Zsolt 119: 130) Abban a pillanatban tudtam: ez az igazság!

Meg is rendeltem a könyvet, és egy másikat is a megvallásról. Elkezdtem mélyre ásni Isten Igéjében, hogy meglássam, hol hibáztam el a dolgokat. Soha életemben senkit sem hallottam prédikálni a Márk 11:23-24 igazságát: "Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Kelj fel és ugorjál a tengerbe!« és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek."

Persze biztos, hogy olvastam már ezeket a verseket azelőtt is, de akkor még nem mondtak nekem semmit. Nem hatoltak belém. Fogalmam sem volt arról, hogy amit kimondok, azt valóságos módon birtokolhatom is. Mihelyt azonban az imádkozás szellemében tanulmányozni kezdtem, amit Jézus a szavakról, a szájról és az imáról mondott, Isten is kezdte feltárni számomra e dolgok valóságát.

Emlékszem, egy reggel Istenhez fordulva ezt mondtam: "Atyám, én imádkoztam, de nem működik."

Világosan hallottam a szellememben a válaszát: "Te mit csinálsz?"

"Imádkozom" - feleltem.

"Nem, nem azt teszed - mondta erre. - Csak panaszkodsz. - Majd hozzátette: - Ki mondta neked, hogy nem működik?"

Ez aztán fölrázott! Egy percig gondolkodtam, mielőtt válaszoltam: "Gondolom, az ördög."

Ezután szólt hozzám néhány dolog felől a szellememben, ami teljesen átformálta az életemet: "Értékelném, ha többé nem közölnéd velem, hogy mit mondott az ördög. Azért imádkoztál, hogy vezesselek téged bőségre, és tartsam távol az ördögöt. Nem én okoztam a problémáidat. A gonosz támadása alatt állsz, én erről nem tehetek. A saját szádból származó szavaiddal kötöttél gúzsba. És addig nem is fordul jobbra a sorsod, amíg nem változtatsz a megvallásodon, és nem értesz egyet az én Igémmel. Téged a félelem és a hitetlenség mozgat, mert a gonosz szavait ültetted el az életedben. A saját száddal szabadítottad magadra az ördögi erőket. Ha már most tennék valamit ebben az ügyben, a tulajdon Szavamat kellene áthágnom - azt pedig nem tehetem meg."

Ismertem annyira a Bibliát, hogy az Úr értelmes módon közölhette velem a mondanivalóját a problémámmal kapcsolatban. Addig a pontig nem volt miről beszélnie velem, mert elvetettem a Szavát, és az ellenség véleményét szajkóztam. Ám a következő néhány hónap folyamán sok mindent mondott nekem szellemben, ami teljességgel a feje tetejére állította a gondolkodásmódomat.

"Veled vagyok - mondta -, akarom, hogy bővölködj, de olyan módon, ami örök értékeket munkál benned; miközben hittel engedelmeskedsz az Igének. Az oldás és kötés hatalmával nem a mennyben élnek, hanem a földön, és ha te nem élsz vele, akkor nem érvényesül. - Így folytatta: - Tanulmányozd, kutasd a Bibliában azokat az ígéreteket, amelyek a tiéid, mert hívő vagy. Készíts róluk listát, és naponta valld meg azokat hangosan. Egy bizonyos idő múlva hitet építenek ki a szellemedben. Akkor azután, mihelyt ezek az igazságok alappal bírnak a szellemedben, valóra válnak az életedben."


Birtokba veheted, amit mondasz

A legtöbb, anyagi területen kudarcot vallott keresztény azért nem sikeres, mert rossz dolgokban hisznek, és rossz dolgokról beszélnek. Az ellenség ad szavakat a szájukba, s e szavak kötelékben tartják őket. Jézus ezt mondta: "...Mert bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: »Menj innen amoda!«, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek." (Mt 17:20)

A Márk 11:23-ban pedig ez áll: "Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Kelj fel és ugorjál a tengerbe!«, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott."

E bibliai versekben Jézus közli velünk, hogy amit hiszünk, és amiről beszélünk, befolyásolja a természetes világot, anyagi helyzetünket is beleértve. Isten nekünk adta Igéjét, hogy megérthessük a világegyetemet kormányzó szellemi törvényeket. Vannak szellemi törvények, miként vannak fizikai törvények is, például a gravitáció vagy a felhajtóerő. Ha együttműködsz e törvényekkel, a hasznodra válnak. Ha viszont Isten szellemi törvényeivel ellentétesen cselekszel, ellenerőként fognak megnyilvánulni.

Ha negatív módon beszélsz a gazdasági helyzetedről, megkapod, amiben hiszel és amit mondasz.

Íme egy igen fontos szellemi törvény: birtokba veheted, amit mondasz.

A szavaiddal választhatsz az élet és a halál, a gazdagság és a nyomorgás, az egészség és a betegség között. Tizedet fizethetsz (a bevételed tíz százalékát az egyháznak adhatod), keményen dolgozhatsz, és mindennap imádkozhatsz anyagi áldásért - ha a negatív beszédeddel Isten Igéje ellen hatsz, ott maradsz nyakig adósságban, és küszködhetsz, hogy épphogy kijöjj a fizetésedből.

Igen, a szavak erőteljesek, Isten Igéje viszont egyenesen teremtő erővel telített. Ha egyetértesz azzal, amit Isten veled kapcsolatban kijelentett, és szólod is a Beszédét, a körülményeid kezdenek megváltozni, és harmóniába kerülnek az Ő életedre vonatkozó akaratával.


Isten akarata pedig az, hogy bővölködj!

Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.
- 3Jn 2

Ha szemernyi kétely van a szívedben afelől, hogy Isten akarata számodra a bővölködés, nem tudsz hitet gyakorolni ezen a területen. Amit hiszel és szólsz, meghatározza az anyagi helyzetedet. Kezdd el megvallani, amit Isten Igéje kijelent róla!

Isten akarata számomra, hogy bőségben éljek, egészséges legyek, és a lelkemnek is jól menjen a sora! (3Jn 2)

Isten örömét leli abban, ha a szolgájának jó dolga van. Ábrahám áldása az enyém. (Zsolt 35:27; Gal 3:14)

Miközben vallást teszel arról, amit a Biblia rólad mond, megváltozol te magad is, és a körülményeid is. Ha kételkedsz Isten akaratában a bővölködéseddel kapcsolatban, olvasd el Mózes 5. könyvének 28. fejezetét! Isten megmondta Mózesnek és Izrael gyermekeinek, hogy választhatnak az áldás és az átok között. Ha úgy döntenek, hogy szorgalmasan hallgatnak az Úr hangjára, és minden parancsának eleget tesznek, akkor minden területen áldottak lesznek (1. vers) - amihez nyúlnak, az virágzásnak indul.

Ha ellenben azt választanák, hogy nem hallgatnak az Úr hangjára, akkor az ínség, a nyavalyák és a szellemi halál átka alatt nyögnek majd (15. vers).

A szegénység ugyanis átok, ez éppen olyan bizonyos, mint ahogy a betegség és a szellemi halál is az. Ámde Krisztus megváltott bennünket a törvény átkától!

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek (Szellem) ígéretét elnyerjük hit által.
- Gal 3:13-14

Az 5Mózes 28-ban olvasható átkok egyike a szegénység és az anyagi romlás. Csakhogy mi meg lettünk váltva az anyagi romlástól! Jelentsd ki, hogy ezen a területen is érvényes a megváltás az életedben! Isten ezt már megtette.

Ábrahám áldása a gazdasági jólétet is magába foglalta - ő igen gazdag ember lett. Jézusnak hála, Ábrahám áldásai már a miéink is, amint a Szentírásban foglalt ígéreteket hittel elfogadjuk!

Nagyon sok keresztény viszont úgy gondolkodik, mintha a bővölködés lenne átok. Ez azonban nem igaz - ezek az emberek megcsalattatásban élnek. Egyszer beszélgetés közben egy keresztény hölgy megjegyezte: "Én már csak szegény vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan dolgokat vásároljak, mint mások." Aktuális anyagi helyzetére nézve ez a megállapítás ugyan igaz lehetett, de amin elcsodálkoztam, az az volt, hogy milyen büszkén és önigazult hangon mondta. Nyilvánvaló volt: ő úgy gondolja, a szegénység jobb kereszténnyé teszi.

Csakhogy Isten Igéje kijelenti, hogy a szegénység átok. A következő versben föltárul az Úr igazi szándéka:

Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
- 5Móz 8:18

Ha hagyod magad meggyőzni arról, hogy a szűkölködés áldás, rajtad keresztül Isten nem tudja megerősíteni a szövetségét. Ha szegénységben élsz, anyagi szükséget látsz, ezek a szavak nem ítélnek el. Lehetsz szegény, csak ne légy rá büszke! Ha fel akarod számolni az életedben az ínséget, szabadulj meg az ilyen mentalitástól, és ne gondold, hogy az bármiféle előnnyel jár a számodra!

Változtass a szavaidon!

Ne engedd meg, hogy a gyászos végzet és a kudarc szavai vereségre kárhoztassanak! Figyelj a szádra, és vess véget a kétségekkel terhelt, negatív szavaknak, mert azok nem tisztelik Istent.

Amikor a dolgok sötétnek látszanak, jobb, ha meg sem szólalsz, mint ha gazdasági keserveiddel traktálnád az ismerőseidet - különben olyan mély gödröt ásol magadnak, hogy sohasem jutsz ki belőle! Ám ha beprogramozod a szívedet, és azt mondod, amit Ő állít rólad, a nyilvánvaló pénzügyi vereségből is diadalmasan kerülsz ki!

Jézus pedig felelvén, monda nékik: - Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: "Kelj fel és zuhanj a tengerbe!", az is meglészen.
- Mt 21:21

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: "Kelj fel és ugorjál a tengerbe!", és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
- Mk 11:23

Gondold csak meg: valóban szeretnéd, hogy minden beteljesedjen, amit kimondasz? Egy szellemi törvényről van szó! Ha Isten Igéjét szólod, míg csak hitre nem jutsz, úgy, hogy többé nem kételkedsz a szívedben, akkor - Jézus ezt ígérte - meglesz neked, amit mondasz.

Töröld a szótáradból ezeket a sűrűn hallott kifejezéseket:

"A pénz nem fán terem."

"Én nem engedhetem meg magamnak..."

"Fix fizetésből élek."

Az ilyen állításokkal csak megkötözöd magad - a nélkülözésben fogsz hinni, és nem tudsz kitörni anyagi nehézségeidből.


Vesd el a bővölködés magját!

Amikor Isten Igéjét szólod az anyagi helyzetedre vonatkozóan, magokat vetsz - növekedni fognak, és bőséges termést hoznak majd. Márk evangéliumának negyedik fejezetében Jézus a magvetőről mond példázatot. A 14. versben elmondja, mi az a mag, amit itt elvetnek: "A magvető az Igét hinti."

Ha Isten Igéjének magvát megvallás útján elveted a szíved jó földjébe, teremni fog az életedben.

A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.
- Mk 4:20

Amit vetsz, azt le is aratod - ez is szellemi törvény! Ha a kétkedés és a félelem szavait veted el az anyagiakra vonatkozóan, éppen azt kapod, amitől félsz: nélkülözést. Ne engedd, hogy tulajdon szavaid ejtsenek verembe! Az élet és a halál a nyelv hatalmában vannak. Olyan magot vess, amelynek a gyümölcsét látni szeretnéd az életedben, s ne a nyomor magvait!

Jézus a következőt mondja a Lukács 6:38-ban: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek."

Az anyagi áldás aratásához adakozással vetünk magot. Hittel tedd minden szükségedre vonatkozóan! Az aratáshoz magra van szükség. Bármi megteszi, ami felett rendelkezel - ha egy kétszázas bankjegy, hát vesd el azt -, és százszoros termést hozhat. Ha annyid sincsen, adj bármit, ami a birtokodban van; tedd ezt azzal a szándékkal, hogy valakin segíts, és egyben magot vess az anyagi bőségedre nézve!

A Malakiás 3:10 szerint "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen."

A tizedfizetés és adakozás útján gazdasági kapcsolatot teremtesz Istennel és az Ő Szavával, ez pedig korlátlan lehetőségeket tár eléd. Jézus mondta: "...minden lehetséges a hívőnek". (Mk 9:23)


Szólj a hegynek, amely utadat állja!

Évekkel ezelőtt városfejlesztésbe fektettem be az Arkansas állambeli Englandtől északra. Kölcsönöket vettem fel, majd beruháztam a víz- és csatornahálózat kiépítésébe, utcák létesítésébe. Valóságos adóssághegyeket halmoztam fel, de Jézus azt mondta: szóljunk a hegynek, és az félreáll az útból. Az összes jelzálogot kitettem a konyhaasztalra, majd szóltam a lányomnak, Annette-nek, és így szóltam: "Azt akarom, légy a tanúm: most azt fogom tenni, amit Jézus mondott." Azzal kijelentettem: "Ti papírok, figyeljetek rám, hozzátok beszélek! Jézus azt mondta, hogy engednetek kell nekem. Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek: legyetek teljesen kifizetve... váljatok anyagtalanná... tűnjetek el... Jézus nevében engedelmeskedni fogtok!"

Azzal sarkon fordultam, és kimentem onnan, otthagyva a lányomat. Ami azt illeti, ő már korábban is látott tőlem pár furcsaságot. Valaki megkérdezte tőlem: "Nem volt kissé furcsa érzés így tenned?" Nagyon is az volt! Csakhogy az érzések nem játszanak szerepet az efféle dolgokban. Jézus azt mondta: szóljunk a hegynek, szóljunk a fügefának, és azok engedelmeskedni fognak. Sokan próbálják elszellemiesíteni Isten Szavát, pedig az olyan gyakorlatias!

Én két házat is építettem itt, hogy eladjam őket. Imádkoztam, kértem Istent, hogy küldjön vevőt, de csak nem adtam túl rajtuk. Egy nap, amikor kimentem a helyszínre, megkérdeztem Istent: "Uram, miért nem veszik meg ezeket a házakat?" Ezt felelte: "Mert nem azt teszed, amit megmondtam neked. Tedd azt, amire másokat is tanítasz!" Kiszálltam a teherautóból, és megszólítottam a házakat: "Ti házak, figyeljetek rám, hozzátok szólok! Valaki fel fog fedezni magának benneteket, és ti áldás lesztek a számára. Jézus nevében felszólítalak: keljetek el!"

Persze a házakat nem egy nap alatt vették meg, és a testi értelmem hangja megszólalt: "Akkor most mihez kezdesz?" "Tudom, mit teszek - mondtam. - Úgy fejezem ki a hitemet, hogy nevetni fogok!" Elkocsikáztam az egyikhez, kinyitottam az ablakot, kihajolva mindkét irányban szétnéztem az utcán, és nevettem: "Hahaha!" Utána becsuktam az ablakot, majd ugyanezt megtettem a másik házban is, azután hazarobogtam.

Meg kell tanulnod kinevetni a problémáidat. Az önsajnálat és bánat könnyei sohasem fakasztanak hitet. Egyszerűen azt tettem, amire Isten Szelleme utasított.

A következő néhány hónap során nemcsak a házak keltek el, hanem az egész üzletrészemet is eladtam, és a földterületet is, amelyet még nem vontak fejlesztés alá. Minden tartozást kifizettem!


Végy hatalmat a pénzügyeid fölött!

Ha adósságod van, Isten gyermekeként hatalmat gyakorolhatsz annak érdekében, hogy azt fölszámold. Jézus ezt mondta: "Ha annyi hitetek [Istenbe vetett bizalmatok] volna, [olyan kicsike,] mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: »Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe!«; és engedne néktek." (Lk 17:6) Gondolj csak bele: a papírpénz, az adóslevél és a jelzálogról való papír mind fából készülnek - Jézus pedig azt mondta: a fának engednie kell a hittel teljes szavaknak. A Filippi levél 2:9 szerint Isten felmagasztalta Jézust, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való. A 10. vers így szól: "Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké."

Jézus adta jogunknál fogva használhatjuk az Ő nevét! Szólj a pénzügyeidnek, parancsold meg, hogy kerüljenek összhangba Isten Igéjével! Az alábbi kijelentések segíteni fognak abban, hogy hatalmat vehess az anyagi helyzeted fölött, mert Isten Szavának teremtő erejét helyezik a szívedbe és a szádba. Te is szólhatsz a hegynek, s meglátod: félreáll!

Isten Igéjének hatalmát közvetítő kijelentések. (Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások)

Adósság felszámolása

Fogd a jelzálogról, fizetési kötelezettségekről, hitelkártya-adósságról és adóhátralékról szóló hivatalos papírjaidat, lejárt fizetési határidejű számláidat és egyéb, adósságot dokumentáló irataidat, és terítsd ki őket magad elé! Ezután Isten Igéjének tekintélyével bátran jelentsd ki:

Jézus nevében és Isten Igéjének tekintélyével fölszólítom ezen adósságokat, hogy legyenek teljes mértékben törlesztve! Adósság, a Jézus nevében mondom neked: legyél kifizetve és semmisülj meg! Többé ne légy érvényes, szűnj meg! Ezennel kijelentem, hogy minden adósságom, jelzálog-kötelezettségem, tartozásom teljes mértékben ki van egyenlítve, eltöröltetett, megszűnt!

Kinnlevőségek, követelések behívása

Ha vannak adósaid vagy üzletfeleid, akik tartoznak neked, fölszabadíthatod azt a pénzt, hogy befolyjon hozzád. Készíts névsort ezekről az emberekről, vállalkozásokról, szervezetekről, helyezd magad elé a listát, és kezed rátéve jelentsd ki:

Jézus azt mondta, hogy amit eloldok a földön, a mennyben is el van oldva, tehát fölszabadítom a bevételeimet, amelyekkel tartoznak nekem. Most bekérem ezt a pénzt, Jézus nevében minden követelésem legyen kifizetve! (Mt 18:18)

Havi számlák kifizetése időben

Rakd magad elé a számláidat egy kupacba! Tedd rájuk a kezedet, és hangosan jelentsd ki:

Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Isten az ellátásom forrása, és ez a forrás több mint elegendő ahhoz, hogy a számláimat időben kifizessem. Legyetek törlesztve az utolsó fillérig! (Fil 4:19)

Ingatlan eladása

Győződj meg arról, hogy korrekt árat kérsz, a Példabeszédek 20:23 szerint ugyanis az érték megállapításában Isten utálja a kétféle súlyt és a hamis fontokat. Ezután már szólhatsz az ingatlanhoz:

Figyelj rám, hozzád beszélek! Jézus azt mondta, hogy engedelmeskedned kell nekem. Valaki számára áldás leszel, és most felszólítalak: Kelj el Jézus nevében!

Ingatlan vásárlása

A nem láthatókat a látható tulajdonomba szólítom! Jézus nevében magamhoz rendelem a szükségemnek és igényeimnek megfelelő ingatlant, amely áldás lesz a számomra! Kijelentem: az Istentől való legnagyszerűbbet és legjobbat kapom, és az angyalok már munkába léptek, érdekeimet képviselve. (Róm 4:17)

Akadályoztatás elmozdítása az útból

Isten, a te Igéd azt mondja, hogy amit megkötök a földön, az a mennyben is meg van kötve, amit pedig eloldok a földön, az a mennyben is el van oldva. Ezért a te Igéd hatalmával megkötözök minden erőt, amely az anyagi bőségem ellen tör! Ezennel minden ellenem törő átkot semmisnek és hatástalannak nyilvánítok! Meg vagyok váltva a szegénység átkától! Fölszabadultam az elnyomás alól! Most eloldom az isteni bővölködést, és mindaz, ami jog szerint az enyém, kegyelem által tökéletes módon a birtokomba is kerül.

A nem láthatók előszólítása, hogy nagyobb összeg kerüljön a fizetési szelvényre

Ha alkalmazott vagy, gyakorold a hitet, és a lehető leghűségesebben és legnagyobb szorgalommal végezd a munkád! Tégy úgy, mintha kiemelt fizetésű alkalmazott volnál! Ha lehetséges, hittel már most fizesd a fizetésemelés vagy az előléptetésed után esedékes tizedet! Fogd a kezedbe a fizetési szelvényedet, és mondd ezt:

Mennyei Atyám, fizetésemelésért kiáltok, minthogy tisztellek téged a jövedelmem zsengéjéből! Hálát adok a munkámért, és kérlek, áldd meg a főnökömet! Most kijelentem, hogy a fizetési szelvényeim szaporodni fognak, és nagyobb összeg szerepel rajtuk. A munkámért gazdag jutalmat kapok, szellemi és anyagi értelemben egyaránt. (Péld 3: 9-10)

Befektetések és bankszámlák növelése

Készíts listát a befektetéseidről és bankszámláidról, vagy használd a banki bizonylatokat! Helyezd ezeket magad elé, majd jelentsd ki:

Bővölködésért kiáltok, mert tisztelem az Urat vagyonomból és jövedelmemből. Tárházaim (befektetéseim és bankszámláim) bőséges hasznot hoznak, sajtóim új bort ontanak. Szükségeim felett való ellátásban részesülök. (Péld 3:9-10)

Álláskeresés

Most szétoszlatok és félrevetek minden olyan hiedelmet, ami csak korlátozna leendő munkahelyemet és álláslehetőségeimet illetően. Készen állok elfogadni minden lehetőséget, amelyet Isten kínál. Egy ideális, jól fizető állásért kiáltok, amellyel elégedett leszek. Isten Szelleme vezérli a lépteimet, ezért mindig a megfelelő helyen vagyok a kellő időben. (Péld 16:9)

Ügyelj a szavaidra!

Nagyon fontos, hogy csak a kívánatos végeredményről beszélj. Ne rombold le a hittel kimondott szavaidat - ragaszkodj a megvallásodhoz! Ne mondj ellent magadnak, és vesd el a bolond szavakat! Úgy szólj, ahogy valóban gondolod, és amit mondasz, gondold is úgy! Úgy szólj, mint aki várja, hogy minden szava beteljesedik! Teletöltheted a szívedet és a szádat hittel - naponta valld meg az Igét! (Zsid 10:23; Róm 10:8)


Programozd be a szellemed a sikerre!

Valld meg minden nap az alábbiakat, míg hit nem keletkezik a szívedben:

Beteljesedtem Isten akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Számomra az Ő akarata jelenti a boldogulást. (Kol 1:9)

* * *

Isten örömét találja abban, hogy én bőségben éljek. Ő ad erőt nekem a meggazdagodásra, hogy megszilárdítsa szövetségét a földön. (5Móz 8:18; 11:12)

* * *

Azonnal és hittel engedelmeskedem a Szent Szellem vezetésének, aki bennem él. Mindig a megfelelő helyen vagyok a kellő időben, mert lépteimet az Úr rendeli. (Zsolt 37:23)

* * *

Isten mindent megadott nekem, ami az istenfélő életre való, és képes vagyok mindent megszerezni, amiről Ő gondoskodott a számomra. (2Pét 1:3-4)

* * *

Isten az én ellátásom kiapadhatatlan és korlátlan forrása. Amint az Ő áldásai elborítanak, az anyagi bevételem növekedik. (5Móz 28:2)

* * *

Mivel adakozom, nekem is adatik, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel. (Lk 6:38)

* * *

Tisztelem az Urat a vagyonomból és jövedelmem zsengéjéből. Csűreim megteltek, sajtóimból új bor ömlik. (Péld 3: 9-10)

* * *

A folyó mellé ültetett fához vagyok hasonló. Idejében megtermem gyümölcseimet, leveleim nem hervadnak el, és bármit teszek, az felvirágzik a kezem alatt. Isten a kegyelme folytán még a tévedéseimet is jóra fordítja. (Zsolt 1:3)

* * *

Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a mezőn, áldott vagyok bejöttömben és kimentemben. Áldott a kosaram, áldott vagyok a bevásárlóközpontban. Bankszámláim gyarapodnak, befektetéseim, egészségem és kapcsolataim virágzanak. Az Úr áldása borítja el az életemet mindenben. (5Móz 28:1-14)

* * *

Az Úr áldása valóban meggazdagít, és Ő az áldáshoz nem vegyít bánatot. (Péld 10:22)

* * *

Az én Istenem minden kegyelmét rám árasztja, hogy mindenben és mindenkor elégedett legyek, bőségben minden jótéteményre készen álljak. (2Kor 9:8)

* * *

Az Úr megnyitotta nekem az Ő hatalmas kincstárát, és megáldotta kezem munkáját. Áldást parancsolt mellém, hogy a raktáraim megteljenek, és minden vállalkozásomban sikeres legyek. (5Móz 28:8,12)

* * *

Az Úrban gyönyörködöm, és Ő megadja szívem kéréseit. (Zsolt 37:4)

* * *

Az Úr megdorgálja értem a kártevőket, és egyetlen, az anyagi életem ellen készült fegyver sem lesz szerencsés. A bővölködésemet fenyegető minden akadály és hátráltatás megszűnik. (Mal 3:10-11; Ézs 54:17).

* * *

Isten Igéje megújította az értelmemet, ezért elűzöm a kudarc és vereség gondolatát. (Ef 4:23)

* * *

Megszabadultam a sötétség erejétől és hatalmától. Az Isten ismerete fölé magasodó okoskodásokat és képzelődéseket lerombolom, és minden gondolatot foglyul ejtek az Isten Igéjének való engedelmességre. (2Kor 10:3-5)

* * *

Beteljesedtem Isten bölcsességével, és Ő bölcs és sikeres gazdasági döntésekre vezet engem. Isten Szelleme minden igazságra elvezet engem a pénzügyek területén is. (Jn 16:13)

* * *

Az Úr összhangba hozza gondolataimat az Ő akaratával, ezért terveim megalapozottak, és sikerülni fognak. (Péld 16:3)

* * *

Nem szenvedek hiányt, mert Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus által. (Fil 4:19)

* * *

Az Úr az én pásztorom, és nem látok szükséget. Jézus azért jött, hogy életem legyen, és bővölködjem. (Zsolt 23:1; Jn 10:10)

* * *

A kegyelem és igazság ajándékában részesültem bőséges módon, s így királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által. (Róm 5:17)

* * *

Az Úr kedvét leli abban, ha szolgájának jól megy a sora, én pedig Ábrahám áldását birtoklom. (Zsolt 35:27; Gal 3:14)

Az angyalok figyelnek rád

Isten trónja szilárd alapokon áll a mennyben, és az Ő birodalma uralkodik minden felett. (Zsolt 103:19) Az angyalok szolgálatra teremtett szellemi lények; azokat szolgálják, akik örökölni fogják az üdvösséget. (Zsid 1:14) Szolgálatuk egyik módja abban áll, hogy figyelnek a szavainkra, amikor Isten Igéjét szóljuk. Ha mi hirdetjük a Szentírásban foglalt ígéreteket, akkor az angyalok Istentől kapott megbízatásuk szerint ügyelni fognak arra, hogy azok végül is beteljesedjenek az életünkben. Jól tudják: Jézus azt mondta, hogy mindazt birtokba veheted, amiről beszélsz, ha szívből hiszel, és nem kételkedsz. Ők viszik véghez Isten akaratát (Zsolt 103:21), az Úr pedig örömét leli szolgái virágzásában.

Természetfeletti segítség áll rendelkezésedre

Ha naponta szólod Isten Igéjét, az angyalok a Szent Szellemmel együtt szorgalmasan munkálják a boldogulásodat. Ügyelnek rá, hogy mindig éppen jó helyen legyél, és birtokba vehesd az ígéreteket, amelyek beteljesedéséről vallás teszel. Soha ne feledd: Isten élvezi, ha jó dolga van a szolgáinak, márpedig Ábrahám áldásai a tiéid, mert Jézus Krisztus, a mi Urunk bőséges kegyelmet hozott a számunkra.

Miközben minden nap gyakorlod a fenti megvallásokat, talán úgy érzed, mintha nem lennének igazak, ám az Isten Igéjének hallgatása - amikor hallgatod, hogy Ő mit jelent ki felőled - hitet ébreszt a szívedben. (Róm 10:17) Bizony, a hit jelentkezni fog, és eljön a napja, amikor arra ébredsz majd, hogy gazdag ember lettél, pedig talán egy vasad sincs az erszényben. Ez az érzés azonban egybeesik majd Isten Igéjével.

Isten ugyanazzal a módszerrel teremtette az univerzumot, mint amit te is alkalmazni kezdtél: Szavainak ereje által. Az embert Isten a maga képére alkotta: mi is a szavainkkal szabadítjuk fel a hitünket. Isten Igéje - ha az emberi szellemben már megfogant, a nyelv szavakká formálta, és a száj kimondta - teremtő erő, amely a te érdekedben hat.