ELSŐ ALREND: Nyelvetlen békák (Aglossa)


FEJEZETEK

A nyelvetlen békák nemcsak nyelvük hiányában térnek el a nyelvesektől, hanem abban is, hogy belső fülnyílásaik, az ú. n. Eusztách-kürtök hátul egyesülnek és egyetlenegy nyílással nyílnak hátul a szájban. Egyetlen ebbe az alrendbe tartozó békának sincsenek igazi bordái; csigolyáiknak a hátulsó felülete homorúan kivájt, a harmadik és negyedik csigolya harántnyujtványa rendkívül meghosszabbodott, a keresztcsigolyáé pedig erősen kiszélesedett és a farkcsíkcsonttal oly erősen összeolvadt, hogy a gerincoszlop oldalt nem mozgatható. Lárváiknak, eltérően a nyelves békákéitól, két lélekzőjáratuk van, egy-egy a test mindkét oldalán.

A nyelvetlen békák a szerint, hogy vannak-e fogaik a felső állkapcsukban, két alcsaládra oszlanak.