6. Csücskösfejű békák (Ceratobatrachus Blgr.)

A csücskösfejű békáknak az alsó állkapcsukban is vannak fogaik, ellenben keresztcsigolyájuk harántnyujtványa nem szélesedik ki.

Günther csücskösfejű békája (Ceratobatrachus güntheri Blgr.)

Günther csücskösfejű békája (

Günther csücskösfejű békája (Ceratobatrachus güntheri Blgr.).

A Salamon-szigetekről ismeretes. Háromszögletű, lapos feje feltűnően nagy, orra hegyes bőrcsúcsba nyúlik meg, amely talán tapintószervként működik; hasonló bőrcsúcs díszíti háromszögletű felső szemhéját is, továbbá háta végét a végbélnyílás előtt és sarokizületét. Szembogara harántul áll; tojásdadalakú nyelve hátulsó szabad és itt mélyen kiöblözött; ekecsontján vannak fogai, dobhártyája nagy, szabadon álló, szakasztott úgy, mint ahogyan a vízibékákon is látjuk. A már említett bőrcsücskökön kívül még több-kevesebb finom bőrránc is díszíti ezt a sajátságos békát, mely ráncok szabályosan szelik keresztbe a fejet, jobbról és balról pedig a hát hosszában futnak le. Továbbá még egy keskeny, gyakran csipkés bőrlebeny is szegélyezi a kar és a combok külső részét. Teste egész alsó oldalát finom, szemcsés szemölcsök fedik. A bőrfüggelékek alakja és nagysága, valamint az állat színe és rajza is jelentékenyen változhatik, mivel a szín csalódásig hozzásímul a környezet színéhez. A hátoldal alapszíne sárgás, vöröses, barnás, szürke vagy olajszínű, s éppen ilyen sokféle a világosabb vagy sötétebb rajzolat is. De a combja hátulsó része mindig sötét és gyakran koromfekete, s ugyanilyen a lábszárak és a lábfejek alsó oldala is. Torka és hasa többé-kevésbbé sűrűn, sötétbarnán foltozott és márványozott. Hónalja és lágyéka élénk sárga, a végtagokat sötét harántsávok díszítik. A hím 7.5, a nőstény 8.6 cm-nyire nő meg.

Ezt a feltűnő békát Guppy fedezte föl 1884-ben a Salamon-szigetek csoportjának Shortland, Treasury és Faro nevű szigetein és Boulenger ismertette meg részletesebben. Az állat életmódjáról még édeskeveset tudunk. Guppy szerint az említett szigetek mindegyikén nagyon gyakori s rajz és színezet tekintetében annyira hozzáidomul környezetéhez, hogy ő egyszer egészen véletlenül fogott egyet, amint meg akarván fogni egy fának vélt dudorodását s e helyett a békát markolta meg. De a legsajátságosabb tulajdonsága az állatnak az, hogy éppen úgy, mint az antillai béka, már szembetűnően nagy petéjében kifejlődik, azt tehát úgy hagyja el, mint kicsiny, négylábú béka.