1. alcsalád: Harántfogú gőte-formák (Amblystomatinae)


FEJEZETEK

A harántfogúak alcsaládját Strauch A. és Boulenger G. A. szerint a következő bélyegek jellemzik: Ínyfogaik vagy a lecsapott ekecsont hátulsó pereme hosszában, vagy annak hátrafelé irányuló háromszögletű páratlan nyujtványán ülnek, s e szerint vagy keresztben álló, vagy rézsut hátrafelé erősebb vagy gyengébb szögben összehajló sorokat alkotnak. Ékcsontjuk (parasphenoid) mindig fogatlan, csigolyáik elül és hátul egyaránt kivájtak.