13049.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács Gyula

SZÓCIKK: Lukács, 1. Gyula, író és újságíró, szül. 1890. Vidéken hírlapíróskodott, majd A Nap szerkesztőségébe került, 1920 óta a Színház Élet szerkesztője. Novelláskötete: Tíz perc. Az első magyar színpadi revűt írta Nagy Imre társaságában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3049. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13049.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács Gyula

SZÓCIKK: Lukács, 1. Gyula, író és újságíró, szül. 1890. Vidéken hírlapíróskodott, majd A Nap szerkesztőségébe került, 1920 óta a Színház Élet szerkesztője. Novelláskötete: Tíz perc. Az első magyar színpadi revűt írta Nagy Imre társaságában.

13049.ht

CÍMSZÓ Lukác

SZEMÉLYNÉV Lukác Gyul

SZÓCIKK Lukács 1 Gyula ír é újságíró szül 1890 Vidéke hírlapíróskodott maj Na szerkesztőségéb került 192 ót Színhá Éle szerkesztője Novelláskötete Tí perc A els magya színpad revű írt Nag Imr társaságában

13049.h

CÍMSZ Luká

SZEMÉLYNÉ Luká Gyu

SZÓCIK Lukác Gyul í újságír szü 189 Vidék hírlapíróskodot ma N szerkesztőségé kerül 19 ó Szính Él szerkesztőj Novelláskötet T per el magy színpa rev ír Na Im társaságába

13049.

CÍMS Luk

SZEMÉLYN Luk Gy

SZÓCI Luká Gyu újságí sz 18 Vidé hírlapíróskodo m szerkesztőség kerü 1 Szín É szerkesztő Novellásköte pe e mag színp re í N I társaságáb

13049

CÍM Lu

SZEMÉLY Lu G

SZÓC Luk Gy újság s 1 Vid hírlapíróskod szerkesztősé ker Szí szerkeszt Novellásköt p ma szín r társaságá

1304

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ Lu G újsá Vi hírlapírósko szerkesztős ke Sz szerkesz Novelláskö m szí társaság