Előszó

Az itt következő tanulmánykötet felépítése kicsit szokatlan: nemcsak a kötet szerzőjének tanulmányait, hanem egy fordítását és a fordítás szövegéhez adott magyarázó megjegyzéseit is tartalmazza. A tanulmányok és a fordítás közti kapcsolat persze nyilvánvaló – mind a három tanulmány Weberről szól, a Függelékben pedig Weber egyik nagyon fontos, magyarul eddig nem publikált írása a kapott helyet –, de ennél súlyosabb, tartalmi indoka is van annak, hogy ezek a szövegek egy kötetbe kerültek. Erről részletesen szó lesz az első – tulajdonképpen bevezetőnek szánt – rövid címadó tanulmányban. A fordításhoz fűzött magyarázó megjegyzésekről azonban most, elöljáróban kell szót ejtenem. A köszönetnyilvánítás helye ugyanis az előszó.

A Gazdaság és társadalom magyar kiadásának Bertalan László a kontrollszerkesztője volt, ám a fordításhoz mindig is a szokásos kontrollszerkesztői munkát messze meghaladó segítséget nyújtott. Az utoljára megjelent két kötet esetében azonban még a korábbiaknál is jóval több segítséget kaptam tőle. Ezúttal ugyanis nemcsak utólag, az elkészült magyar szöveg javításával-csiszolásával (szükség esetén: a rosszul fordított vagy félreértett német szöveg értelmezésével-magyarázatával) segített, hanem feljegyzéseket készített számomra az utolsó két kötetben szereplő, korai (1913-as vagy korábbi) Weber-szövegek fogalomhasználatáról és a weberi terminológiában 1913 és 1919 között végbement változásokról. A kötetek megjelenésekor a fordítások kéziratát kidobtam, de szerencsére megőriztem ezeket a – főleg terminológiai megfeleltetéseket és fogalommagyarázatokat tartalmazó – vázlatos feljegyzéseket.

„A megértő szociológia néhány kategóriájáról” című Weber-tanulmány magyar fordításának szövegéhez adott fogalmi-terminológiai magyarázatokban nagymértékben támaszkodtam Bertalan László vázlataira. Megkésett köszönet helyett talán az volna a helyes, ha őt is föltüntetném szerzőként (a „Bertalan László kéziratos feljegyzéseinek felhasználásával készítette Erdélyi Ágnes” megfogalmazás elég pontosan fedné a helyzetet). Mégsem teszem ezt, mert nem tudhatom, mit gondolt volna az eredményről. Még azoknál a részeknél sem lehetek biztos benne, hogy így képzelte vázlatainak megfogalmazását, ahol valóban az ő feljegyzéseire támaszkodtam. A Függelékben szereplő kommentár nagyobbik része azonban olyan fogalmi-terminológiai magyarázatokat tartalmaz, amelyek a Gazdaság és társadalom utoljára megjelent két kötetének fordításához nem kellettek, és ezért nem is szerepeltek Bertalan László feljegyzéseiben. Könnyen meglehet, hogy ezekben az esetekben nem fogadta volna el a magyarázataimat. Ezért inkább maradok a hagyományos – de egyáltalán nem formális – köszönetnyilvánításnál. A fordításokhoz nyújtott segítséget még volt alkalmam megköszönni, ezt az utolsót azonban már nem. Most már csak azzal a szomorú gesztussal tudom kifejezni köszönetemet, hogy Bertalan László emlékének ajánlom ezt a kötetet.

 

Befejezésül szeretném még megköszönni a segítséget a közreműködőknek, mindenekelőtt Madarász Aladárnak, a gondos és alapos kontrollszerkesztésért. Köszönettel tartozom a Typotex Kiadó munkatársainak és végül – de nem utolsó sorban – a Magyar Tudományos Akadémiának a megjelenéshez nyújtott anyagi támogatásért.

 

Budapest, 2003. január

 

Erdélyi Ágnes
Kezdőlap Előre