Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19944 dokumentum

A Balaton keleti medencéje : Útikalauz / Druzsin József

Magyarországi látnivalók, Helytörténet, helyismeret
helyismeret, üdülőhely, magyarországi látnivaló, Balaton, Balaton (környék), Magyarország

"Az Almádi helynév az almafa szóból keletkezett, eredetileg azt a szőlőhegyet jelentette, amely a veszprémi káptalannak volt dézsmás helye, hegyközsége. Első említése 1082-ből ismert Almádi formában. A Fűzfői-öböl partján elterülő üdülőtelepülés már a permi vörös homokkő málladékától vöröslő talajra épült."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20472  2020-04-09

A vidám pokol : Egyén és társadalom iszonya / Pintér István

Keresztény vallások, Vallásfilozófia
kereszténység, keresztény teológia, vallás, társadalmi viszony, bibliamagyarázat, vallásfilozófia

"Jézus nem hitt az emberben mint olyanban, mert tisztában volt vele, hogy milyen program mozgatja. Nem hitt az egyházban és annak hierarchiájában, nem hitt a világban, a házasságban és a természet szépségében. Továbbá nem hitt a közvetett istenkapcsolatban, annak hazug volta miatt."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20470  2020-04-09

Három évig király / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Megtudta aztán, hogy hogyan jöttek egymás után az uralkodásra Péter király, majd Aba Sámuel, azután pedig megint Péter, de akkor már három éve sem volt neki, mert a nép fellázadt ellene, kétszer is méghozzá. Előszörre elfojtotta a lázadást, akkor történt az, hogy Prokuj gyula fiait, Bonyhát és Bulyát kínhalállal végeztette ki."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20465  2020-04-09

Te döntesz! / Verók Tünde

Keresztény vallások
hit, kereszténység, bibliamagyarázat, vallási erkölcs, vallásos irodalom, elmélkedés

"Tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy soha nem voltunk a magunk urai, ahogy eddig hittük. Azt viszont mi dönthetjük el, melyik »oldalon« állunk. Az úgynevezett »sorsunk«, bármennyire »fáj« is, nem a mi kezünkben van! Tehát, el kell döntenünk: Istent vagy a Sátánt választjuk!"

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20464  2020-04-09

II. Rákóczi Ferencz nagyanyja és édes atyja / Szabó Adorján

Magyar történelem 1527-1790, Genealógia, családtörténet
uralkodó, családtörténet, genealógia, arisztokrácia, függetlenségi mozgalom, Rákóczi család, Báthory Zsófia (1629-1680), Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), I. (1645-1676), Habsburg Birodalom, Magyarország, 17. sz.

"A Gondviselés úgy akarta, hogy a Rákóczi-nemzetségnek hős ivadéka ragadja kezébe a zászlót, a mely nemzetség fölé az izzó hazafiság vont soha el nem halványuló glóriát. »Lehettek bűnei, fogyatkozásai a Rákóczi-család egyik-másik tagjának«, ugymond Szilágyi Sándor - »de az igaz hazafiságot egyiktől sem lehet megtagadni«."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20343  2020-04-09

Scripta moralia ; Oratio ad Argentinenses ; Memoria Alexandri de Imola / Bohuslaw Lobkowitz von Hassenstein ; szerkesztő Bohumil Ryba

Klasszikus világirodalom
középkori latin irodalom, cseh irodalom, 15-16. sz.

"Divitias ingentes plurimi maiorem in modum admirantur et non solum felicitatem, sed vitam quoque hanc nostram sine his paene nullam existimant. Quae opinio cum sit letalis et perniciosa, adeo tamen in animis vulgi invaluit, ut nihil audire aut velit aut possit. Nam, si quis adversus eam quippiam tentet, mox omnium et suffragiis condemnatur et sibilis exploditur."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20335  2020-04-09

Ferenczy Teréz emlékezete : Egy magyar költőnő élete és költészete / Ágner Lajos

Magyar irodalom története, Kritika, Műelemzés, Klasszikus magyar irodalom
költő, költészet, magyar irodalom története, magyar irodalom, Ferenczy Teréz (1823-1853), Magyarország, 19. sz.

"A negyvenes évek népies irányával lendülni kezdő irodalom főeleme a lira, különösen a dal volt, ezt mivelte Ferenczy Teréz is. Életviszonyai és lelkének megfelelően az elegiát. Hazaszeretet és a szerelem ihlette lelkét. A forrongó időknek ez is felelt meg leginkább."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20339  2020-04-08

Elégtétel / August Schrader ; fordító Nagy Károly

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19. sz.

"- Ez egy borzalmas elégtétel! - mormolta maga elé a plébános, aki mindeddig ellenségesen viselkedett a fiatalemberrel. Reszketve rogyott le egy székre, és darabokra tépte hűtlenségének bizonyítékát, a keresztlevelet, melynek létezéséről nem volt tudomása, és kétségtelenül bizonyította, hogy Gottlieb Strassberg a saját gyermeke."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20476  2020-04-08

A fekete hadsereg : Tanulmány és válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről / szerkesztő Kántás Balázs

Politikatörténet, Terrorizmus, Egyéb fegyveres testületek, Magyar történelem 1919-1945
titkos társaság, félkatonai szervezet, terrorszervezet, irredentizmus, szélsőjobboldali irányzat, politikai merénylet, politikai bűncselekmény, Kettőskereszt Vérszövetség, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"A Kettőskereszt Vérszövetség alapvetően - ha ugyan hihetünk a forrásoknak és azoknak az információknak, amelyek a köztudatban róla elterjedtek - nem volt más, mint az Etelközi Szövetség nevű, nagy befolyással rendelkező, a politikai és katonai elit tagjaiból szerveződő titkos társaság egyik alszervezete, annak egyfajta katonai-félkatonai szárnya."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20475  2020-04-08

Libri odarum quattuor ; Liber epodon ; Carmen saeculare / Konrad Celtis ; szerkesztő Felicitas Pindter

Klasszikus világirodalom
középkori latin irodalom, német irodalom, 15-16. sz.

"Quid, Rhadamanthe, meis vis nomen habere libellis
Tibi tela Phoebi concitans spicla et Apollinea,
Dum te maiorem Musis et Apolline dicis
Lingua canina clamitans gutture nummiloquo?"

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20334  2020-04-08

10 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

Közművelődés, népművelés, Művelődéstörténet
művelődési intézmény, művelődésügy, határon túli magyarság, jubileum, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (Beregovo), Kárpátalja, Ukrajna, 2008-2018

"Az elmúlt tíz év mérlege alapján jogosan állíthatjuk, hogy ma már Kárpátalján egy meglévő űrt töltött ki a KMMI, amely a határon túli magyarlakta területeken létesült rokon intézmények hálózatába illeszkedve hozzájárul az ukrajnai magyarság intézményrendszerének erősödéséhez."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20311  2020-04-08

Kapcsolataink természete : Novellák, rövidprózák / Pőrdy Mária, Sz.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A hiábavaló keresés éveiben valószínűleg elmentem vakon néhány értékes ember mellett is, de akkor ezt úgy sem hittem volna el senkinek. És azóta? Azóta voltak szép, meg kevésbé sikerült kapcsolataim... és köztük a magányok: a pihentető, az otthonról elűző, a megnyugtató, a kapkodásra késztető, a munkára ösztönző, a testet gyötrő..."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20469  2020-04-07

Ésszel - szívvel, szabad lélekkel : Irodalmi riportok / Kő-Szabó Imre ; szerkesztő Szepes András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Szív küldi szívnek, ismert mondás. Emlékszem gyerekkoromban, abban a faluban ahol laktunk, ez a zenei »szolgáltatás« volt a vasárnapi korzózók szórakozása. A hangos bemondó, amely az akkori községháza tetején volt, harsogta: Sanyi küldi a következő dalt Marikának, megszólalt a zene: »Te vagy az egyetlen...«"

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20463  2020-04-07                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom