Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20418 dokumentum

A magyar irodalom főirányai / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
magyar irodalom története, irodalomtörténet, művelődéstörténet, eszmetörténet, kulturális hatás, Magyarország

"A magyar szellemi élet fejlődése e szerint abban jelentkezik, hogy mindig nagyobb meg nagyobb a nemzeti osztályrész, a melylyel ezekre az általános európai hatásokra visszahat, egyre önállóbb meg önállóbb a magyar felelet. Mindinkább úgy veszünk, hogy adunk is."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20622  2020-07-15

Magyar videótörténet képekben

Videó, DVD, Filmművészet, Sajtó- és médiatörténet, Egyéb vizuális művészetek, Művészettörténet
videó, videotechnika, filmművészet, kísérleti film, filmtörténet, Magyarország, 1970-es-1990-es évek, 20. sz., ezredforduló

"Az általános csapadéka a felismeréseknek, hogy a kinematográfia egy kultusz, amit állandóan újra kell éleszteni, és egy nyelv, amely bármilyen közlésre alkalmas. A közlésbeli törekvések és a nyelv terjedelmének tágulása érdekében a kísérleteknek ki kell törniük a helyi és fesztivál-szubkultúrákból."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20615  2020-07-15

Aristoteles Nikomachoshoz czimzett ethikája / Aristotelīs ; fordító Jonathan Haberern

Erkölcs, etika
etika, erkölcs, ókori görög filozófia

"Annyi bizonyosnak látszik, hogy ha a boldogságot nem küldötte is egyenesen az Istenség, mégis az emberek azt leginkább tanulás vagy gyakorlás utján szerzik meg, miszerint ezt a legistenibb dolgok közé kell számitani; mert azt bizonyosnak vehetjük, hogy az erény jutalma és végczélja valami igen jó, isteni és boldogitó lehet."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20613  2020-07-15

A magyar dráma története / Riedl Frigyes

Magyar irodalom története, Műfajelmélet, Film- és színháztörténet
dráma, irodalmi műfajtörténet, magyar irodalom története, színháztörténet

"Az első foka a magyar drámának, melyről maradványaink vannak, az iskolai-dráma, mely egész Európában virágzott és hozzánk is eljutott. A baj az, hogy nálunk nagyon is sokáig virágzott, egészen a XVIII. század végéig, minthogy más színpadunk, színházunk nem volt."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20610  2020-07-15

Emberek a kövek között : Regény / Tormay Cécile

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"... A mint ott feküdt a földhöz tapadva, úgy érezte, hogy a szíve nem is az ő mellében ver, hanem alatta a kövek között; úgy érezte hogy az ő vére hajtja a kis források lüktetését a mohában, az ő lélegzete rezgeti lassan, lassan az irtásban a havasi füvet... Egy néma nagy találkozás volt ez, egy rejtélyes összeolvadás."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20609  2020-07-15

Az igaz, és Isten elött kedves ... néhai ... baro losontzi Bánffi Lászlo urfi ö nagyságának ... az isten' színről színre való látásának ditsösséges helyére lett elbotsáttatásának alkalmatosságával, szomorúan elmélkedett Szathmari Pap Mihály... / Szathmári Pap Mihály, Bodoki József

Keresztény vallások, Halál, Klasszikus magyar irodalom
arisztokrata, gyászbeszéd, prédikáció, református egyház, Bánffy László (1765-1783), Erdély, 18. sz.

"Azt mondják tudnilik ezek, hogy hogy lehetne az ollyan Vallás igaz és követésre méltó vallás, melly az Emberi Természetet sarkából éppen ki-forditani igyekezi, ... és a' maga követöitöl ollyatén ISTENi-Félelmet kivánván, melly minden vigassággal, nyájassággal, és más természeti indulatokkal szorossan ellenkezik..."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20927  2020-07-15

Márkus Péter szobrászművész : 1956, Budapest / Márkus Péter ; szerkesztő Csák Ferenc

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, Márkus Péter (1956-), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

Ez a könyv a Körmendi Galéria egyedi könyvsorozatának (120 db) egyik példánya, amely - Márkus Péter szobrászművész- a Körmendi-Csák Gyűjteményben nyilvántartott, kiemelkedő műtárgyairól 2019-ben készült. 16 oldalon 12 műtárgy nyomatát tartalmazza. A kiadvány 7 példányban készült, beszámozva, eredeti aláírásokkal.

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20921  2020-07-15

Horváth Márton üvegművész : 1941, Csabrendek - 2013 / Horváth Márton ; szerkesztő Csák Ferenc

Iparművészet, divattervezés, Művészettörténet
üvegművész, üvegművészet, iparművészet, Horváth Márton (1941-2013), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

Ez a könyv a Körmendi Galéria egyedi könyvsorozatának (120 db) egyik példánya, amely - Horváth Márton üvegművész - a Körmendi-Csák Gyűjteményben nyilvántartott, kiemelkedő műtárgyairól 2019-ben készült. 16 oldalon 12 műtárgy nyomatát tartalmazza. A kiadvány 7 példányban készült, beszámozva, eredeti aláírásokkal.

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20920  2020-07-15

Marianne öröke : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ujváry Zoltánnak tehát szerencséje volt, amikor ott, ahol legkevésbé kereste, olyan nőre bukkant, aki bár félvilági volt, mégis feleségnek született. Valamelyik operettszinház karában fedezte fel Mariannet. Akinek ebben az időben húsz tavaszának dacára, már meglehetős multja volt."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20608  2020-07-14

Tied az élet! : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az élet! Egy finom óraműnek a lejárása, amelyben kisebb-nagyobb kerekek fognak egymásba, aszerint, amint beillesztjük, vagy amint mások illesztik be a szerkezetébe. Az óramű lejár és senki sem indíthatja meg másodszor a gépet. A kerekek egyetlenegy járatra tétettek össze."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20606  2020-07-14

Tűzkereszt : Regény / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Magnus mereven kinézett, vad gyülölettel a szemében. Maga elé képzelte az orosz nagyherceget és meg tudta volna ölni. S ez a gondolat nyomban másikat szült: háborút kivánt magának. Háborút, élethalálharcot az emberek között, háborút, amely engesztelés volt a sok rosszért, bűnért, szenvedésért."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20605  2020-07-14

Szó(golyó) / Hegedűs Adriana

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Vitriolba mártott elme, hol marad a józan ész?
Fogcsikorgatva dünnyögöd, aki kiáll az merész.
Hátralépek kettőt, talán sikerül elkerülnöm,
hogy egy szógolyó előttem elterüljön."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20919  2020-07-14

A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei / Abonyi-Tóth Andor, Turcsányiné Szabó Márta

Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek, Internet használat, Számítógépes kultúra
információs műveltség, számítógépes oktatás, e-learning, oktatástechnológia, oktatási módszer, internet, infokommunikáció, információtechnika, közoktatás, képességfejlesztés

"Az óravázlatunkban mindig fejtsük ki pontosan, hogy mit várunk el, mit csináljanak a laptoppal. Fogalmazzuk meg saját elvárásainkat, és mindenekelőtt győződjünk meg róla, hogy az eszközök használata az osztályban megfelelő, és nem arra való, hogy saját magunkról elvonjuk a figyelmet."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20918  2020-07-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom