Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

TULAJDON [2] névmás, határozószó és melléknév
  • I. Névmás, visszaható birtokos (melléknévi) (főleg birtokos személyragos főnév jelzőjeként; bármely személyű birtokos személyragos főnévvel)
  • 1. Általában (hangsúlyozottan és nyomatékosan) a birtokos személyraggal megjelölt személyhez, tárgyhoz, dologhoz magához tartozó, vele magával birtokviszonyban levő; saját. Tulajdon kezével írta alá. Tulajdon szemével látta. Úgy ismeri, mint a tulajdon tenyerét. □ Adassék A levél Hunyadi Mátyásnak Tulajdon kezébe. (Arany János) Mérték után csináltattam a… szabónál, tulajdon testemre szabták. (Mikszáth Kálmán) || a. <Főleg olyankor, mikor a birtokviszonyt erősen akarjuk hangsúlyozni, mert a közlés egyéb tartalma ellentmondásban van vele: személyek származás szerinti viszonyáról szólva:> hangsúlyozottan saját (, nem más). Elárulta a tulajdon apját. A tulajdon anyja sem ismert rá. □ Mint tulajdon anyám, úgy viselte gondom. (Petőfi Sándor) Senki sem törődött vele, a tulajdon fia sem. (Móricz Zsigmond) || b. <Az előbbi megszorítással> olyan, ami (hangsúlyozottan) a személyraggal megjelölt személy jogos és kizárólagos birtokában van, ami az ő sajátja. Nincs nyugta a tulajdon házában. Tulajdon fegyverével ölték meg. || c. <Az előbbi megszorítással:> a személyraggal meghatározott személytől személyesen készített, alkotott; tőle eredő. Meghazudtolta a tulajdon vallomását, tulajdon írását nem tudja elolvasni. Csapnivalónak nevezte a tulajdon versét. || d. A személyraggal meghatározott személytől, közösségtől, esetleg állattól használt. □ Meg is fogok felelni ennek, és Habár tulajdon síromon fog is A békességetek virágzani. (Katona József) Milyen édes álom esett tulajdon ágyában. (Mikszáth Kálmán) || e. (ritka) (Csak) a személyraggal meghatározott személyre jellemző. Tulajdon ízlése, tetszése szerint öltözködik.
  • 2. Önmagából való, önmagából származó <tárgy, anyag> Tulajdon anyagából; tulajdon zsírjában fullad meg.
  • 3. (ritka, régies) Tulajdonabb: olyan <birtok, tulajdon>, amelynek birtoklása nagyobb mérvű v. éppen jobban biztosítva van. □ Az üdőnél tulajdonabb javunk sintsen. Az pedig úgy múlik, hogy az elmúlt napot senki vissza nem hozhattya. (Pázmány Péter) A nemzeti tőke… annál nagyobb vagy kisebb, mennél tulajdonabb vagy bitangabb az ország földmívelési alapja. (Széchenyi István)
  • II. névmás, nyomósító (népies)
  • 1. személynévmás, ill. a maga nyomatékos személynévmás, előtt, nyomósítóként:FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés1",CHBHBD+EHBDRD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés1",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés1",CHBHBD+EHBDIT+ITFD:"Stílus"/FD:"Stílus"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"CS:also/CSFD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"RD:"Jelentés3",CHBHBD+EHBDFD:"Stílus"/FD:"Stílus"FD:"Példa"/FD:"Példa"FD:"Idézet"/FD:"Idézet"FD:"Forrás"/FD:"Forrás"