Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20622 dokumentum

A vidámabbik Rákosi : (Sipulusz) / Gárdonyi József

Magyar irodalom története, Klasszikus magyar irodalom
író, újságíró, szerkesztő, magyar irodalom története, magyar irodalom, Rákosi Viktor (1860-1923), Magyarország, 19-20. sz.

"Irói pályájának kezdése különös tehertétellel indult. Mert Rákosi egyszerre két nevet is vállalt, hogy bevezeti a magyar irodalom ismert nevei közé: a Sipulusz nevet és a Rákosi Viktor nevet. Ez az irodalmi vállalkozás nem volt valami szerencsés percben kipattant gondolat."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20868  2020-09-21

Tücsökkirály víg élete : Mesék / Gárdonyi József ; illusztrátor Sávely Dezső, K.

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, 20. sz.

"- Én Első Tücsök, a minden tücskök feje és ura látom és érzem dicsőségem magasságát és megdöntetlenségét. Oh, be kár, hogy künn tél van és nincsen körülöttem senki a közönséges tücskök közül. Megmondanám nekik: Ezentúl így szólítsatok: felséges tücsök úr!"

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20867  2020-09-21

A honfoglalás-hadművelet és az inváziók kora / Misuta János

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet
honfoglalás, háború, kalandozások kora, magyarság, magyar történelem, 9-10. sz.

"Ideje volna újra átgondolni a mai magyarság számára őstörténetünk egyes részeit. Egyrészt a honfoglalást mint hadműveletet, és a kalandozások korát, amelyet én az inváziók koraként jellemeztem. Másrészt a régmúltat több tudományos régészeti és néprajzi kutatással megerősíteni."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21047  2020-09-21

Fordításkritikai kalandozások / Szalai Lajos ; szerkesztő Szondi György

Műfordítás, Kritika
műfordítás, kritika, irodalomkritika

"Ha az ember Walther von der Vogelweide míves eredeti nyelvén hangosan olvassa a verset, már a második-harmadik sornál »elkapja a fonalat«, ... a lüktető ritmus változatlan, nincs benne törés, az ember lába önkéntelenül verni kezdi a taktust, ami a vers végéig kitart. ... Ilyesmiről a Szabó Lőrinc-féle fordításnál álmodni se lehet."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21045  2020-09-21

Szakrális témák a hazai bélyegkiadás történetében / Druzsin József ; illusztrátor Druzsin József

Postai szolgáltatások, Festészet, grafika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Művészettörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
bélyeg, vallási ábrázolás, művészeti motívum, postatörténet, prezentációs grafika, bélyeggyűjtés, keresztény művészet, nyomdászattörténet, Magyarország

"A Tóth Gyula szobrászművész tervezte magyar karácsonyi sorozaton három, a kisded születéséhez kapcsolódó jelenet szerepel (az angyalok éneke, a pásztorok imádata, a három királyok hódolata). Különlegesen kedves érdekesség, hogy a 30 filléres címleten a három királyokat Szt. István, Szt. László és Szt. Imre herceg testesíti meg."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21177  2020-09-21

A félegyházi Endre család legendáriuma / Szappanos István

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
családtörténet, genealógia, nemesi család, emigráns, emigráció, második világháború, Endre család, Kiskunfélegyháza, Petőfiszállás, Kiskunság, Bács-Kiskun megye, 18-21. sz.

"Zsiga a buenos-airesi magyar közösségi életben nagy szerepet vállalt. Abban az időben ott nagy magyar élet folyt, sok érdemleges magyar intézmény született. A Zrínyi Kőr, az MHBK, a Vitézi Rend, a platanosi magyar iskola, a magyar cserkészet, stb. Ezekben mind alapító, vezér szerepet tölt be, nem kis anyagi hozzájárulással."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21176  2020-09-21

Ketten a forrásnál : Szerelmeskönyv / Benke László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Múlton és jövendőn mereng az Este,
Szőnyi kérődző tehene az udvaron,
mely a képhez ugyanúgy hozzátartozik,
ahogy te hozzám s én hozzád tartozom."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21178  2020-09-21

Networkshop 2000 : Gödöllő, Szent István Egyetem, 2000. április 18-20. / szerkesztő Fulajtár Pál

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, távoktatás, on-line adatbázis, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 2000

"Az előadás az NIIF Program és a HUNGARNET Egyesület nemzetközi kutatói számítógéphálózati kapcsolatainak néhány fontos eleméről ad rövid áttekintést. Szól a HUNGARNET Egyesület szerepéről a nemzetközi kutatói hálózati kapcsolatokban és bemutatja az NIIF Program számára mindebből fakadó közvetlen és közvetett előnyöket."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21183  2020-09-21

Networkshop '99 : [Nyíregyháza] 1999. március 30 - április 1. / szerkesztő Fulajtár Pál

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Elektronikus szöveg és könyvtár, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, távoktatás, on-line adatbázis, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 1999

"Az 1998-1999-es év fordulója fontos időszak volt a magyar kutatói hálózat történetében. Ekkor történt meg a HBONE TEN-155 csatlakozása a TEN-155 hálózathoz, ami az EU Quantum projektjében épült ki. A cikk összefoglalja a legfontosabb eseményeket, és összehasonlítja a TEN-34 és TEN-155 hálózat szolgáltatásait."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21184  2020-09-21

Networkshop '95 : Országos konferencia / szerkesztő Bajza János, Tóth Beatrix

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, on-line adatbázis, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, Magyarország, 1995

"A HBONE az IIF intézmények hazai valamint nemzetközi IP forgalmát bonyolítja. Az IIF intézmények - a használati előírásoknak megfelelve - korlátozás nélkül, ezen belül a NIIF Felügyelő Tanács által meghatározott intézményi kör térítés mentesen, a többi intézmény a nemzetközi forgalmat hordozó infrastruktúra üzemeltetési költségeihez hozzájárulva használhatja a rendszert."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21185  2020-09-21

A mesélő toll / Gárdonyi József

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
író, újságíró, magyar irodalom története, magyar irodalom, Pósa Lajos (1850-1914), Magyarország, 19-20. sz.

"Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dalosszavú öreg költő, akinek az arca úgy rajzolódott emlékezetünkbe, mint valami mesebeli szakállas óriásé. Olyan óriásé, aki a gyermekek ezreit lovagoltatja az egyik térdén, a másik térdét pedig telerakja játékokkal, síppal, dobbal, ólomkatonákkal. A szava az örök mese hangja."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20866  2020-09-18

Dankó Pista, Gárdonyi hegedűse / Gárdonyi József

Klasszikus magyar irodalom, Egyéb zenei műfajok, Zenetörténet
cigányzenész, zeneszerző, magyar nóta, zenetörténet, magyar irodalom, Dankó Pista (1858-1903), Magyarország, 19-20. sz.

"Dankót Pósa Lajos mutatta be Gárdonyinak. ... Gárdonyi már akkor hírből, kottából ismerte Dankót. Valami olyan ősi jelmezben: magyarsujtásos kék gallérban járó cigánynak képzelte és nem ilyen szivarfüstös levegőből előváló, feketeruhás, petőfihajú, kúszaszakállú alaknak."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20865  2020-09-18

Csillagalattjáró / Petz György ; szerkesztő Szondi György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"mert minden jelképpé válik, e vihar,
mit kívül érzek s a csönd is,
mely belülről fakad, s túl égzengésen
üzen egy nagyobb csöndebb csöndnek."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21044  2020-09-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom