Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14028 documents

Tanuló közösségek, közösségi tanulás : A tanuló régió kutatás új eredményei / szerkesztő Juhász Erika

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia
élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, oktatáskutatás, regionális kutatás, területfejlesztés, Magyarország

"A szakirodalom tanulmányozása alapján kitűnik, hogy az elmúlt években a tanuló régió diskurzus folytatása mellett erősödő figyelem irányul a tanuló közösségekre. A tanuló közösségek megnevezés sokféle tartalmat takar. Az 1970-es évektől napjainkig számos szűkebb és tágabb, komplexebb fogalom írja körül."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14471   2015-08-28

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon : Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről / Osváth László

Civil szervezetek, Szervezetszociológia
civil szervezet, nonprofit szektor, nonprofit szervezet, együttműködés, szervezetközi kapcsolat, ezredforduló, Magyarország

"A civilek együttműködése megnöveli a szervezeti kapacitásukat... A jól működő kooperatív civil szféra nagy mértékben hozzájárul egy térség fenntartható fejlődéséhez. A társadalmi részvétel erősítése mellett, szerepet játszanak az értéktermelésben, foglalkoztatásban, térségi identitás, kapcsolatrendszer formálásában is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14470   2015-08-28

A rutének / Bonkáló Sándor

Kisebbségek, Más országok néprajza, Európai országok történelme
rutének, ruszinok, Bonkáló Sándor (1880-1959), etnikai csoport, Kárpátalja, Ukrajna

"A ruszinok (rutének) a Keleti-Kárpátokban a Poprádtól a Tisza forrásvidékéig húzódó hegyes-völgyes területen élnek. Több kisebb-nagyobb néptörzsre oszlanak, aminek betelepítésük, betelepülésük körülményeiben és a Kárpátok földrajzi viszonyaiban találjuk a magyarázatát."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14469   2015-08-28

Reform-kór : Csipkelődő írások / Salga Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, rendszerváltás, 21. sz.

"Csendes forradalom zajlik széles e hazában, végre emberhez méltóan - fegyver nélkül. Pontosabban a toll, az írógép, a sajtó, a rádió, a tévé, valamint a nagy száj a fegyver. Sercegnek a tollak, kopognak az írógépek, hangzatosak a főcímek, bömböl a rádió, a tévé, és ordítanak a szájak is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14468   2015-08-28

Szentek és tökéletesek / Abonyi Sándor

Keresztény vallások
kereszténység, vallásosság, bibliamagyarázat, vallási erkölcs

"Jézus Krisztusban Szellem által újjászületve és egy új teremtésként ... vagyunk csak képesek megszabadulni a bennünk lévő bűn uralmától és egy győzedelmes keresztyén (krisztusi) életet élni minden nap. Jézus az Ő királyságában már ma is csak az egész életükben szentül és tökéletesen élő hívőkkel tud uralkodni a világ és a bűn felett."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14467   2015-08-28

Vállalati adományozók, nonprofit szervezeteknek nyújtott vállalati támogatások : Kutatási zárójelentés / Kuti Éva

Civil szervezetek, Vállalatok
civil szervezet, nonprofit szervezet, nonprofit szektor, ezredforduló, támogatás, adományozó, vállalat, kérdőíves felmérés, Magyarország

"A vállalatok alapvetően szolidaritási megfontolásokból adományoznak, s egyelőre még nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a hagyományos jótékonyságon túl kockázatviselőként is érdemes a környezetükben felmerülő társadalmi problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelősséget vállalniuk."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14466   2015-08-27

Eszperantó nefelejcsek / Salga Attila

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás, Szaklexikonok, Értelmező szótárak
eszperantó, magyar nyelv, nyelvoktatás, nyelvtan, agykontroll, módszertan

"Ha az eszperantóval való foglalkozást elmesportnak, rejtvényfejtés-jellegű szórakozásnak, képességei felmérésének tekinti, akkor viszolygás nélkül fog nekiülni a munkának. Pozitív gondolkodással sok mindent el lehet érni. Módszertani útmutatásaimmal, tanácsaimmal és javaslataimmal a nemzetközi nyelv elsajátítását szeretném megkönnyíteni."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14465   2015-08-27

Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben / szerkesztő Bordás Sándor, Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea

Kisebbségek, Kisebbségek, Szociálpszichológia, Kulturális antropológia, Pszichológia
nemzetiségi kérdés, nemzeti trauma, konfliktus, szociálpszichológia, Magyarország, Kárpát-medence, 19-20. sz.

"Egy másik elmélettörténeti megközelítés ? amely számunkra inkább elfogadható ? úgy tartja, hogy a konfliktus minden esetben kulturális tény és a különféle konfliktusok kulturálisan meghatározottak. Szerintük a kultúrák szervezik a konfliktusok formáit és lehetőségeket nyújtanak azok megoldásához is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14464   2015-08-27

Keserédes : A jót mindig újra kell teremteni / Salga Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A statisztikák szerint azonban Magyarországon az angol és a német után az eszperantó a harmadik legnépszerűbb az államilag elismert vizsgák között. Sajnos sokan csak a diploma kiváltásának eszközét látják benne. Pedig a világ minden országában megértik, jelen van az Interneten; kongresszusokra, találkozókra, konferenciákra utazhatsz."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14463   2015-08-27

Kisebbségek és népcsoportok Európája = Europa minorităţilor şi a grupurilor etnice / szerkesztő Ruda Gábor

Kisebbségek, Kisebbségek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődéstörténet
nemzeti kisebbség, kisebbségi kérdés, kisebbségi politika, nemzetiségi nyelvhasználat, irodalomtörténet, hagyomány, identitás, regionalizmus, Muravidék, Európa

"Egy kisebbségi etnikai közösségnek, még akkor is, ha számára biztosítva vannak a lehető legjobb jogviszonyok az államszervezeten belül, amelyben él, sokkal aktívabbnak kell lennie: önkezdeményezőnek! A kisebbség maga fejlesztheti és őrizheti meg nyelvét. Ezt nem várhatja el a többségi nemzettől."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14462   2015-08-27

Orosz nyelvészeti kislexikon / Salga Attila

Szaklexikonok, Többnyelvű szakszótárak, Értelmező szótárak, Nyelvtudomány általában
szaklexikon, orosz nyelv, ruszisztika, nyelvészet, nyelvtan

"orosz átírás: magyar szavaknak (személyneveknek, földrajzi neveknek, ekvivalens nélküli szavaknak stb.) cirill írással történő rögzítése nem tudományos célból. Az orosz helyesírás a magyar nyelv szavainak átírására vonatkozóan nem ad konkrét útmutatást, de a gyakorlatban kiejtés szerint (fonetikusan) írják le az ilyen szavakat."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14461   2015-08-26

Szektor születik II. : Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról / Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier ; fordító Hári Katalin

Civil szervezetek, Ágazati gazdaságtan
civil szervezet, nonprofit szervezet, nonprofit szektor, nemzetközi kutatás

"A nonprofit szektornak az új utak keresésében való hatékony közreműködését elsősorban a szektor tevékenységére vonatkozó alapinformációk hiánya akadályozza. Az elmúlt öt év ugyan számottevő fejlődést hozott, a szektor azonban továbbra is láthatatlan ... még a szektorban tevékenykedők számára is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14460   2015-08-26

A Solymári barlang : Az utvonalak részletes leirásával / Jellinek János

Barlangkutatás, Természetjárás, hegymászás
barlang, cseppkőbarlang, barlangászat, Solymár, Pest megye

"A hegy anyaga triászkori dolomitból, dachsteini mészkőből és eocénkori ülledékből áll. Ebben képződött a rengeteg rókalyuk, szövevényes folyosók és kisebb-nagyobb csarnokok rendszeréből álló barlang. Alakulása az eddigi vizsgálatok alapján pontosan alig határozható meg."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14459   2015-08-26                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic