Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12838 documents

Élményalakzatok 2. / Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ , Balogh Zoltán, Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Szociometria, Könyvtárhasználat
olvasás, olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáskutatás, irodalmi ízlés, irodalompszichológia, közművelődési könyvtár, könyvtárhasználat, statisztikai elemzés, Magyarország, 1970-es évek

"Az olvasás kutatásával foglalkozók közül többen hajlamosak arra, hogy az olvasás tényét fogadtatásához képest másodrendű fontosságúnak ítéljék, pedig egy könyv elolvasása az olvasóra nagyon jellemző döntés (vagy döntések) következménye. Ezekben a döntésekben komoly szerepet játszanak a normák..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13217   2014-08-22

Élményalakzatok 1. : 150 irodalmi mű olvasottsága kedveltsége és az élményalakzatban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók körében / Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ , Balogh Zoltán, Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Szociometria, Könyvtárhasználat
olvasás, olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáskutatás, irodalmi ízlés, irodalompszichológia, közművelődési könyvtár, könyvtárhasználat, statisztikai adatgyűjtemény, statisztikai elemzés, Magyarország, 1970-es évek

"A könyvtárat használók és mellőzők irodalmi ízlése az eddigi vizsgálatok alapján nem mutat akkora különbséget, hogy a könyvtárhasználók befogadói magatartásával kapcsolatos megállapításaink egy részét megfelelő körültekintéssel, és rétegenként másféle korrekciókkal - az egész olvasótáborra ne terjeszthetnék ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13216   2014-08-22

A betűszedés kátéja : Különös tekintettel a tanoncoktatásra / Grócz Ernő

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
betűszedés, nyomdai előkészítés, nyomdászat, nyomdaipar, 19. sz.

"A finom léniákat az összefüggő rovatoknál; félkövér, kövér és kettős finom léniákat egyes rovatcsoportoknál; keretvonalakat a táblázat oldalain és pontozott léniákat keresztvonalozásnál (Ouerlinien) és keskeny (decimál) rovatoknál alkalmazunk. Keresztvonalakul azonban finom léniákat is használunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13215   2014-08-22

Eötvös József naptár / Pásztor Mária

Idézetgyűjtemények, Magyar történelem 1791-1867
idézetgyűjtemény, politikus, író, reformkor, Eötvös József (1813-1871), 19. sz.

"Olyan az élet, mint a rózsa: ki csak egyes leveleit, illatját, vagy csak a töviseit ismeri, nem mondhatja, hogy rózsát látott; csak ki az életet, nem csak töviseit vagy illatját ismeri, mondhatja, hogy élt."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13214   2014-08-22

Armorika, Thule, Hüperborea, Avalon : Az Arany-, Ezüstkor boldog szigetei / Sípos Erzsébet

Mitológiák, Ezotéria általában
őstörténet, mitológia, Atlantisz, sumer-magyar nyelvrokonság, legendás őshaza, magyarság eredete, ezoterika

"Avalon, Armorika feküdhetett hozzánk legközelebb, a mostani európai partok közelében; - Hüperborea volt a legészakibb térségben, közel az Északi-pólushoz (a Pólus máshol helyezkedett el, mint ma). A név azt jelenti: túl Boreasz, a szél-isten birodalmának határán. – Thule, a titokzatos sziget pedig legtávolabb, az északnyugati óceánban."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13213   2014-08-22

Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben : I. rész / Lukács Manuéla, Lukács István

Naprendszer, Csillagászati kutatás, Biokémia, Mikrobiológia, Őslénytan, Geológia, földtörténet
földön kívüli élet, élet eredete, asztrobiológia, kozmikus biológia, planetológia, biokémia, Naprendszer

"A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a Nakhla meteoritban azonosított széntartalmú anyag korábban a Marson létezett élőlények tevékenysége nyomán maradt vissza. Egykor a kőzet repedéseit folyékony víz járta át, amelyben talán mikroszkopikus élőlények is voltak. Utóbbiak élettevékenységének nyoma lehetne a széntartalmú anyag."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13212   2014-08-21

Budapest környéke : Gyakorlati kalauz kirándulók, turisták és a természet kedvelői részére / Thirring Gusztáv

Természetjárás, hegymászás, Magyarországi látnivalók
útikönyv, természetjárás, turizmus, magyarországi látnivaló, Budapest (környék), Pest megye, Budai-hegység, Pilis (hegység), Vértes (hegység), Gerecse, Börzsöny, Cserhát-vidék, Mátra, Bükk hegység

"Hidegkúttól K. felé a Hármashatárhegyre vezető úton van az ún. Lust-korcsma, mely mellett régi templom romjai láthatók. A község népe erről különféle mondákat regél; legvalószinübb, hogy itt volt a régi okmányokban említett Gercse vagy Gercsény község, melyben a fehéregyházi pálos-remeték 1518-ban házat és szőlőt birtak."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13211   2014-08-19

Váralljai Csocsán Jenő válogatott tanulmányai / Váralljai Csocsány Jenő

Demográfia, Közgazdasági elméletek, Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
demográfia, népesség, statisztika, gazdaságfilozófia, magyar történelem, művelődéstörténet, humanizmus, reneszánsz, Magyarország, 15-16. sz., 20. sz.

"Bármely társadalom fölépítését megismerni kívánván, nem mulaszthatjuk el népmozgalmának elemzését. Egy-egy népszámlálás föltárja a népesség keresztmetszetét, de ez a keresztmetszet állókép marad, és egyedül ebből nem is tükröződik vissza semmilyen társadalom életének lüktetése egyértelműen..."

URL: http://mek.oszk.hu/12600/12605   2014-08-19

Képek és szemelvények Borossebes város múltjából / Kiss László

Helytörténet, helyismeret
várostörténet, településtörténet, nemzeti kisebbség, Borossebes, Menyháza, Arad vármegye, Magyarország, Románia

"Borossebes várossal és történelmével a magyar irodalomban először, nagyobb terjedelemben, Márki Sándornak a Vasárnapi Újság számára, 1893-ban írt újságcikke foglalkozik. Az ekkor lezajlódó hadgyakorlat kezdő helye Kőszeg városa, végpontja pedig Borossebes és környéke volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/11300/11362   2014-08-18

A geologiai megfigyelések leirása és eredményei gróf Széchenyi Béla keletázsiai utjából : 1877-1880 / Lóczy Lajos

Geológia, földtörténet, Természeti földrajz, Külföldi országok, városok
geológia, természeti földrajz, felfedező utazás, Széchenyi Béla (1837-1918), Kelet-Ázsia, Kína, 1877-1880, 19. sz.

"Ép azon okból, hogy Sanghai siksága, melynek tetemes része a történeti időben képződött, még oly kevéssé ismeretes, jónak látom Khina földjén tett első utazásomban gyűjtött megfigyeléseimet egész terjedelmükben közölni, hogy azután hozzá csatolva ezeket a meglevő ismeretekhez, ... a Jang-cze-kiang deltájának geologiai képét nyújtsam."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13210   2014-08-18

A levegő meghódítása : A léghajózás és géprepülés története kezdettől a mai napig / Madarász László

Repülés, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Hadtörténet
repülés, repülőgép, léghajó, légierő, repüléstechnika, repüléstörténet, technikatörténet

"A munkamegosztás elve csak 1916-tól kezdve érvényesült. A repülőgépek és repülőszázadok ekkor a reájuk háruló feladatok szerint külön típusokba fejlődtek. Mind nehezebb rendeltetésüknek különleges eszközeik és tapasztalataik segítségével tettek eleget, amit általános tudással, egységes géppel ... soha el nem érhettek volna."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13209   2014-08-15

Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára / Sebestyén Zsolt

Névtárak, Nyelvtörténet, Helytörténet, helyismeret
etimológiai szótár, helységnévtár, történeti helynév, földrajzi név, névkutatás, Máramaros megye

"Velikej: egyesült Kálinfalvával 1898: Velikej (Hnt.). A Velikej helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Velikej, Veliky potok (Sebestyén 2008: 179) ... A pataknév a rusz.-ukr. великий 'nagy, hatalmas' (СУМ. 1: 318-9) mn. származéka, jelentése tkp. 'Nagy (patak)'. Kálinfalva külterületi lakott helye volt."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13208   2014-08-15

Afrikai emlékek : Egy Afrika-kutató naplójából / Torday Emil

Klasszikus magyar irodalom, Más országok népköltészete, Külföldi országok, városok, Más országok néprajza, Afrikai országok történelme
magyar irodalom, Afrika-kutatás, útinapló, útirajz, vadászkaland, utazási irodalom, népmese, Afrika, 20. sz.

"Afrika! A vadon. A fák összeboruló koronái közt csak imitt-amott villan meg az ég kékje, s a korhadó növényzet nehéz illata megüli a levegőt. Semmi nesz, csak az emberi láb alatt roppan meg az avar - és mégis-mégis megszámlálhatatlan élőlény közelséget sejti a képzelet. Amott a fa tetejéről majom pislogat le ránk."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13207   2014-08-14                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic