Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18680 documents

Seprű és Kereszt / Kassai Balázs János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A történtekkel kapcsolatos szóbeszédek gyorsan terjedtek a faluban. Erzsike jó híre fokozatosan kezdett helyre állni. Ismét egyre többen hívták magukhoz bábáskodni. Egy idő után ez oly nagyra duzzadt, hogy Erzsike azon kapta magát, hogy mindig sietnie kellett valahova. De volt ám ennek előnye is..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19103   2019-02-20

A forint 70 éve : A hiperinflációtól az árak stabilitásáig / szerkesztő Virág Barnabás

Pénzügy, bankügy, Gazdaságtörténet
pénzügy, monetáris politika, infláció, nemzeti bank, gazdaságtörténet, gazdasági reform, Magyarország, 20-21. sz.

"A forint értékmegőrző feladatát manapság minden eddiginél sikeresebben tudja betölteni, hozzájárulva a jövedelmek vásárlóértékének bővüléséhez, a gazdaság prosperálásához, a tranzakciók gördülékenyebb lebonyolításához, és az árak koordináló szerepének minél hatékonyabb betöltéséhez."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19102   2019-02-20

Az MNB társadalmi felelősségvállalási stratégiája

Vállalatok, Pénzügy, bankügy
társadalmi felelősség, stratégia, nemzeti bank, pénzügy, bankügy, műpártolás, kulturális támogatás, Magyar Nemzeti Bank, Magyarország, 2010-es évek

"A Magyar Nemzeti Bank feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését az általános közgazdasági gondolkodástól a tudományos tevékenységek támogatásáig."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19101   2019-02-20

Álomszárnyon / Zsubrits Zsolt ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Színessé festi tájat az álom,
mellé bújnék, noha kicsit fázom.
Csönddé érik egy-egy fáradt sóhaj,
lábam alatt sehol sincs már talaj."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19100   2019-02-20

A bűn rövid története : A teljesség üzenete a semmiről - neked! / Bak Sándor

Metafizika, Erkölcs, etika
lételmélet, metafizika, bűn, jó és rossz

"Az Időbeliség annyi, mint bűnösség, amit következetesen követ a büntetés. és még inkább követi a belső lelki hátrány: a bűnhődés, a széthullás és a halál. Az entrópia; negentrópia nélkül, és állandó látszólagos információ infláció; tényleges információnövekedés nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19099   2019-02-20

Szűrt realizmus : [válogatott versek, 2014-2018] / Lelovics Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Sem orr sem száj sem szem
de akkor mire is emlékszem
így mutatja magát az éj
feketéllő csillagporos lepelét"

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19098   2019-02-19

Székely népballadák

Magyar népköltészet, Magyar néprajz, Gyermek- és ifjúsági irodalom
népballada, népköltészet, magyar néprajz, határon túli magyarság, Erdély

"Elindultunk, elindultunk, tizenkét kőmíves
Híres torony helyré, híres torony rakni.
Kit frustokkor raktak, ebédre leomlott,
Kit ebédkor raktak, estére leomlott."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19097   2019-02-19

Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma : 1958-1974

Folyóirat repertóriumok, Könyvtártörténet
folyóirat, nemzeti könyvtár, könyvtártörténet, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), OSZK híradó, ISSN 0324-2064, OSZK szakszervezeti híradó, ISSN 0324-4156, Magyarország, 20. sz.

"A repertórium a könyvtár lapjának, az »OSZK Hiradó«-nak 1958-tól 1974-ig terjedő cikkanyagát dolgozza fel, közvetve pedig ... a könyvtár közelmultja tizenhét esztendejének eseményeit tartalmazza. A lap ugyanis indulásától kezdve krónikása kivánt lenni és volt ténylegesen az Országos Széchényi Könyvtár munkájának, feladatai végrehajtásának és közösségi életének."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19096   2019-02-19

A területi geokémiai kutatás elméleti és gyakorlati módszerei / Kliburszkyné Vogl Mária

Geokémia, ásványtan, Egyéb összeállítások, Szakbibliográfiák
ásványképződés, dúsulás, félfém, átmeneti fém, nemesfém, nyersanyagkutatás, szemletanulmány, szakbibliográfia

"A helyi dúsulás különösen olyan elemnél tekinthető jelentősnek, mely hajlamos önálló ásvány képzésére. A szórt elemek rendszerint idegen ásványokban, helyettesítés formájában, elemrejtésben, valamely képződményben adszorpció révén kötve, járulékos nyomásványként stb. fordulnak elő."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19095   2019-02-19

Szolgálat repertóriuma, 1969-1990 : 1-88. szám

Folyóirat repertóriumok, Keresztény vallások, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet
repertórium, folyóirat, külföldön megjelenő magyar periodikum, emigráció, kereszténység, jezsuiták, Szolgálat (folyóirat), 20. sz.

"Az itt közölt elektronikus Repertórium táblázatos (Excel) formában tartalmazza a Szolgálat összes számának (1–88.) összes cikkét, mutatókkal együtt. A Repertórium a cikkeket év, szám, oldalszám sorrendben tartalmazza."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19094   2019-02-19

Látom a szép eget fölöttünk fémleni : Erdélyi történelmi népballadák / szerkesztő Ráduly János

Magyar népköltészet, Magyar néprajz
népköltészet, népballada, magyar néprajz, Erdély

"A törökök s a tatárok
Két szép leányt elrablának:
Az egyik lányt, Bíró Annát,
A másikat, Bíró Évát."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19093   2019-02-18

Oktatási mozaik a 2010-es évekről / Polónyi István

Oktatáspolitika, oktatásügy, Felsőfokú oktatás, Demográfia
oktatáspolitika, oktatásügy, felsőoktatás, művelődéspolitika, munkaerő, emberi tőke, demográfia, Magyarország, 20-21. sz., 2010-es évek

"A könyv a hazai oktatásnak és tudománynak erről az elmúlt huszonöt évéről igyekszik képeket felvillantani, mozaikot adni, s azon belül is a 2010-es évekre fókuszál. Egyértelműen látszik, a rendszerváltás után nekilendülő oktatási és tudományos szféra, egy évtized után megtorpant, intézményei újra megmerevedtek..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19092   2019-02-18

Emberi erőforrásaink 21. százada / Polónyi István

Oktatáspolitika, oktatásügy, Munkaügy, Demográfia, Szociálpolitika
munkaerő, emberi tőke, oktatáspolitika, oktatásügy, iskolai végzettség, demográfia, szociálpolitika, Magyarország, 21. sz.

"Miközben a körülöttünk lévő világ rohamosan változik, társadalmi, emberi viszonyaink radikálisan átalakulnak, az iskola lényegében változatlanul ugyanaz, mint fiatal korunkban, vagy mint szüleink, sőt mint nagyapáink, nagyanyáink korában volt. Látszólag tehát nem nehéz a 21. századi iskoláról előrebecslést készíteni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19091   2019-02-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic