Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
23194 documents

Magyarország a médiában 2010-2014 : Kritikai észrevételek a sajtótudósítások kapcsán / Klaus von Dohnanyi, Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon Schuch

Média általában, Magyar belpolitika
tömegtájékoztatási eszköz, médiakutatás, kormányzati politika, belpolitika, politikatörténet, sajtótörténet, Magyarország, 21. század

"Vajon mennyiben lehet a kritizált fejlemények tekintetében a demokratikus politikai praxis kultúrtörténetileg megmagyarázható, különleges nemzeti sajátosságairól beszélni, melyeket a nemzeti szuverenitás és az Európai Unióban érvényesülő szubszidiaritási elv fényében a külföldi partnereknek is el kell fogadniuk?"

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23670  2022-12-06

Petőfi és a színpad / Oláh Ferenc

Film- és színháztörténet
színházművészet, színháztörténet, Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 19. század

"Habár siker helyett csak éhséget és nyomort, a művészet fenséges rejtelmeibe való beavattatás helyett csak csalódást adott cserébe lánglelke rajongásáért az imádott szinpad és akármilyen erős elhatározással hagyatta is ott vele a pályatársak gúnyja és kíméletlensége háromszor is a színészetet..."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23669  2022-12-06

Az Ungvidék pásztorművészete / Galgóczy Tibor

Tárgyi népművészet, Folklorisztika, Tárgyi néprajz
pásztorművészet, népi díszítőművészet, népművészet, magyar néprajz, Magyarország, Kárpátalja, Szlovákia

"Saját használati tárgyaik esetében általában egyszerű megoldásra törekedtek. Remekbe szabott volt az ostor, a fából és szaruból faragott ivópohár, a tarisznya. A szaruból készült tárgyak külön kategóriába sorolandók. Tulajdonképpen ezek rejteznek a »Felső-tisza-vidéki pásztorművészet« fogalomkör mögött, melynek rangos helye van a kárpát-medencei pásztorművészetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23649  2022-12-06

Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon : Lefejezett értelmiség, 1944-1959 / Dupka György

Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Életrajzi lexikonok
értelmiség, Gulag, állami terror, deportálás, határon túli magyarság, magyar történelem, Kárpátalja, Szovjetunió, második világháború, 1945 utáni időszak

"ORTUTAY Elemér dr. (1916. június 2., Ungvár) - görög katolikus lelkész, teológiai tanár. Az aposztázia elutasítása miatt ítélték el 1949 októberében. Büntetése: 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás, vagyonelkobzás. Vorkutára került, ahonnan 1956 augusztusában szabadult. 1976-ig az ungvári kerámiagyárban dolgozott. 1976-tól nyugdíjas."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23648  2022-12-06

Tövises út az egységhez : Fejezetek a Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház történetéből / fordító Riskó Mariann, Bekecs József

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
görög katolikus egyház, egyháztörténet, helytörténet, állam és egyház viszonya, Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház, Kárpátalja

"XIV. Kelemen pápa, figyelmen kívül hagyva az egri érsek ellenvetéseit, 1771. szeptember 19-én kiadta a munkácsi püspökség függetlenségéről szóló bullát, melyben az esztergomi érseknek, mint saját metropolitájának rendeli alá az új egyházi intézményt. A rezidencia székhelyéül Munkácsot jelölték meg, a templomot katedrálissá avatták."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23647  2022-12-06

Léleknapló : Fények és árnyak életutam tükrében / Homor Tivadar

Pedagógia általában, Művelődésszociológia, Kortárs magyar irodalom, Szerzői bibliográfiák
pedagógus, művelődésügy, magyar irodalom, Magyarország, 20. század, 21. század

"Negatív énképem, önértékelési zavaraim, ambivalens kötődéseim, milyen tudatalatti vágyakból, elfojtott késztetésekből erednek? Látnom kell életutam egymást követő eseményeinek tükrében ellentmondásos személyiségem, tudatalatti mélységekbe nyúló »negatív kódjait«, hogy szembesüljek hibáimmal, tévedéseimmel, vétkeimmel és meg nem talált identitásommal."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23726  2022-12-06

Az udvari bolond : Kis történetek / Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az udvari bolond mosolygott és meghajolt Legott kapott új díszruhát, olyat, mint a többi udvarosé. Csak ott, hol a többi méltóság rendjeleit viselte, nagy aranyos »B« betű vala kihímezve. Mindenki sugdolódzott: a »Bolond«. Ő maga azt mondta: Tévedtek. »Bölcs«, hiszen a kettő egyazon fogalom."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21072  2022-12-05

Utam balladája : Versek / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Éneklem utam balladáját, oly jó,
minden kis hangban még benne vagyok.
Talán lesz olyan ér, patak, folyó,
hol koszt, piszkot magamról lemoshatok."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23725  2022-12-05

Naenia de somnio meo (Álmom balladája) : Versek, 2014-2022 / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"sziklaszirten állok
kitárt karokkal
köröttem hegyek
hajnali félhomály"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23724  2022-12-05

Akarat és gondviselés : Az Új ember hetilapban megjelent rövidprózák, 1990-1998 / Bárdos László ; szerkesztő Fetykó Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. század

"Balesetünket, betegségünket, kifosztottságunkat még mindig magunkévá avathatjuk, elsajátíthatjuk. Most már így, ilyenek vagyunk, ilyen vagyok. Fogadj el, fogadjatok el. Ami azonban mostanra én magam lettem, nem az én művem. Segítséget kaptam. A gondviselés bölcsebb volt nálam."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23723  2022-12-05

Hepilepszia (III.) : HepilePszikon, 2015-2022 / Sipka János István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

siker
A győzelem, vagy valamit nyerni nem azonos az ún. sikerességgel. A sikeresség az, amit akkor is csinálunk, ha nem a győzelem vagy a nyeremény a dolog lényege!
A siker receptje: Végy egy nagy adag bátorságot! És ne add el ... magad!

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23722  2022-12-05

Régi magyarországi nyomtatványok : 2. köt. 1601-1635 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / szerkesztő Borsa Gedeon, Hervay Ferenc

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 17. század

"PÁZMÁNY Péter: Felelet az Magiari István sárvári praedicatornak az orzag romlasa okairul irt köniuere. Iratot Pazmani Peter altal. Nagyszombatba MDCIII (typ. capituli Strigoniensis).
RMK I 385"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23721  2022-12-02

Régi magyarországi nyomtatványok [1.] : 1473-1600 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 15. század, 16. század

"A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötete azokkal az 1601 előtt megjelent nyomtatványokkal foglalkozik, amelyek a történelmi Magyarország területén bármely nyelven, vagy külföldön egészben vagy részben magyar nyelven jelentek meg. A török megszállás következtében szétszakadt ország valamennyi része szerepel a kötetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23720  2022-12-02                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2022.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic