Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13492 documents

Integrated client service for victims of violence against women : The results of a pilot programme / Spronz Júlia, Wirth Judit

Kriminológia, viktimológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus
nők elleni erőszak, áldozat, mentálhigiénia, érdekképviselet, nőmozgalom, módszertan

"All of the sources confirm that victims of domestic violence, because of the complexity of domestic violence and its multiple impacts on victims, need an equally complex treatment in order to be able to find their way out of violence. Violence between intimate partners has damaging physical, psychological, economic and medical consequences."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13870   2015-03-04

Megyek a boltba / Hajtman Ágnes

Vásárlás, Élelmiszerek, táplálkozás, Környezetgazdaságtan, Kozmetikai és háztartási vegyipar
vásárlás, fogyasztói magatartás, egészséges táplálkozás, egészséges életmód, környezetvédelem, vegyszer

"A kenyér hagyományosan lisztből és vízből készül, élesztő/kovász hozzáadásával, és sok-sok fizikai munkával (dagasztás) Kemencében sül. Ilyet legfeljebb a falumúzeumban, vagy ökotáborokban látunk manapság. A bolti kenyérben térfogatnövelő, színező, lisztkezelő... anyagok is vannak, segítve a gyártást."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13869   2015-03-04

Szegény János : Korvin János életének regénye / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Corvin János (1473-1504), 20. sz.

"Szegény János, szegény tizennyolc éves árva. Senkije a világon nem maradt. Másnak testvére van, sógora, miegyebe, ha szülei elhaltak. Neki vannak ugyan rokonai, a Gerébek, a Székelyek és mások, de csak második ágon, s azoktól is távol érzi magát, mert apja, bár az atyafiságot nem szokta megtagadni, a király távolságát gondosan megtartotta."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13868   2015-03-04

A Révai-Franklin per

Könyvkiadás, Gazdasági jog, Iparjogvédelem
könyvkiadás, kiadó, per, peres eljárás

"Ez okból kifejezetten kimondja a szerződés, hogy nekünk a szerződés tartama alatt nem áll jogunkban a Magyar Regényírók című kiadmánnyal versenyző vállalatot létesíteni és viszont a Franklin-Társulatnak sem áll jogában a mi Klasszikus Regénytárunkkal versenyző kiadmányt kiadni."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13867   2015-03-04

Kuruc ősök : Regény / Ozorai József ; szerkesztő Balogh Magdolna

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Az én figyelmemet az a kép ragadja meg, amely a pereszlényi síkon 1708 augusztus 28-án kibontakozott. Óriási U alakban sorakozott itt föl gróf Pálffy János császári generális serege, vagyis a labanc hadsereg. Előre megbeszélt terv szerint ennek a nagy U-nak a közepébe vezette be Ocskay László a maga kuruc ezredét."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13866   2015-03-04

Napfogyatkozás Etelkával a Duna partján / Hanyecz István ; szerkesztő Baranyai Attila; illusztrátor Csanádi Ibolya; szerkesztő Szőnyi Bartalos Mária

Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"Kedves arcok egymás tekintetét keresve
Megérkeztek a várva-várt svéd idegenbe
Hazajövék ők ide edzetten jól felszerelve
E csatára vendégekkel Szülőkkel kísérve"

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13865   2015-03-04

Vadrózsák : Székely népköltési gyűjtemény / gyűjtő, szerkesztő Kriza János

Magyar népköltészet, Folklorisztika
népköltészet, népdal, népmese, székelyek, tájnyelv, Erdély

"Anyám, anyám, édösanyám!
Gyulainé édösanyám!
Én elvöszöm Kádár Katát,
Jobbágyunknak szép lëányát."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13864   2015-03-03

"His Eminence files" : American Embassy, Budapest = Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen / szerkesztő Somorjai Ádám

Levéltári kutatás, Politikatörténet, Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Magyar történelem 1946-1989
levéltári irat, egyházügy, Kádár-korszak, belpolitika, Mindszenty József (1892-1975), érsek, bíboros, külképviselet, történelmi forrás, Magyarország, Egyesült Államok, 1971, 20. sz.

"Április hónap egyik témája Puhan nagykövet fölvetése Washington felé: engedjenek Mindszenty óhajának és keressék meg annak módját, hogyan biztosítsák őt arról, hogy emlékiratainak kéziratát halálát követően - és nem korábban - átadják kívánsága szerint, bizalmi emberének, Mons. Szabónak."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13863   2015-03-03

Magyar nyelvtudomány hangmértékkel : Kérdések és feleletekben / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás, Alsófokú oktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, magyar nyelvtan

"A' szó egy vagy több hangból áll, melly hangokat bizonyos jelekkel szoktuk megjegyezni, 's azon jeleket betűknek nevezzük. Minthogy egyik nyelvben több, másikban kevesebb hang létez, ugyanazért egyik nemzet' nyelvében több, másikéban kevesebb betű van."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13862   2015-03-03

Édes fiam : Regény / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A gyereknek apjával együtt örökre nyoma veszett. A rendőri nyomozás nem tudta megállapítani, hogy Morvay hova utazott. Legvalószínűbbnek látszott, hogy valahová a Balkán felé vette útját. Néhány kihallgatott tanu előadásából kitűnt, hogy az utóbbi hetekben sokat beszélt egy bizonyos belgrádi tőkésről, aki finanszirozni fogja találmányát."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13861   2015-03-03

Beethoven élete / Romain Rolland ; fordító Mikes Lajos

Zenetörténet, Klasszikus zene, opera
Beethoven, Ludwig van (1770-1827), zeneszerző, komolyzene, bécsi klasszicizmus

"Alacsony volt és zömök, erős nyaku, atléta termetü. Széles arca téglavörös, csak élete vége felé lett sárgás és beteges szinű, főként telente, mikor falak között élt, távol a mezőktől. Hatalmas homloka csupa dudor. Koromfekete, rendkivül sűrü haja, mintha fésű sohasem járt volna benne, tüskésen meredezett..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13860   2015-03-03

A jegyesek : Milanói történet a XVII. századból / Alessandro Manzoni ; fordító Beksics Gusztáv

Klasszikus világirodalom
olasz irodalom, 19. sz.

"- Ó, boldogságos szüzanya! Te, kinek annyiszor felajánlottam magamat, s ki annyiszor megvigasztaltál! Te, ki annyit szenvedtél, s most megdicsőülve vagy, oly sok csudát miveltél a szerény szorongatottakért, segits meg, ó, istennek anyja, s megfogadom, hogy szűz maradok; örökre lemondok szegény jegyesemről, hogy csak a tied legyek."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13859   2015-03-03

Poe Edgar : Két tanulmány / Elek Artúr

Világirodalom története
Poe, Edgar Allan (1809-1849), író, irodalomtörténet, irodalomelmélet

"Ötven éve immár annak, hogy a feketeruhás, nyulánk, sápadt férfi, akinek arcán soha senki nem látott mosolyt, megtért Tycho Brahe csillagára, a kilobbant tüzű, magános bolygóra, amelynek sorvadásos fénye szeliden derengett át gyermekkora kóválygó álomképein."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13858   2015-03-03                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic