Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18871 documents

A várharcz : A cs. kir. katona-akadémiák és hadapród-iskolák számára / Moriz von Brunner ; fordító Reviczky Károly

Hadtudomány általában, Hadtörténet, Európai országok történelme
vár, harcászat, hadi taktika, hadtudomány, hadtörténet

"A bekerités, ostromzár vagy vizárolás eszközöltetik, ha valamely hely (vár) csapatokkal olykép vétetik körül, hogy abba élelmi szerek bevitele, a védőrségnek a váron kivüli hadieseményekben való bármi tettleges részvétele meggátoltatván, a hely éhség miatti átadásra kényszerittetik."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19293   2019-04-25

Kavicsok közt / Pálfy Miklós

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Mindenkinek vannak saját kis babonái. Sőt rítusai, varázstechnikái is. Én például kisfiú koromban találtam egyszer a szatymazi homokban, a diófa alatt, egy jókora, gyönyörű kavicsot, inkább sima követ, melyen néhány titokzatos, kalligrafikus jelet, rajzolatot is ki lehetett venni. Becsomagolva egy dobozba tettem, s fölvittem a padlásra."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19297   2019-04-25

Marosi Ilona "Tükrőződések" című kisplasztikai kiállítása : 2007. június 14. / Marosi Ilona

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet, Katalógusok
kisplasztika, képzőművész, képzőművészeti kiállítás, Marosi Ilona (1941-), Magyarország, 20-21. sz.

"Marosi Ilona a magyar képzőművészet különleges értékű alakja. Nagy ívű gondolkozásmód egyéniségének, küzdőképességének emberi karakterének vonásai adják művészetének alapját. ... Művészetének tartalma racionális valóságlátásának eredménye, mely magába foglalja és együtt jeleníti meg az általános és egyedi motívumait."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19292   2019-04-24

Syntax of Hungarian : Nouns and noun phrases / szerkesztő Alberti Gábor, Laczkó Tibor

Alaktan, mondattan, Szófajtan, lexikológia
magyar nyelvtan, nyelvi alaktan, főnév, szóalkotás, frazeológia

"The degree of the referentiality of a noun phrase determines where the noun phrase can appear in (the information structure of) the sentence. Only referential noun phrases can be non-contrastive topics and can occur in the zone following the verb in a (non-existential) sentence without a focus."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19291   2019-04-24

Bihon Győző : [Kiállítás a Körmendi Galériában 2002. szept. 21-től 2003. jan. 5-ig] / Bihon Győző

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, képzőművészeti kiállítás, Bihon Győző (1959-), Magyarország, 20-21. sz.

"... A hazai középgeneráció, külföldi sikereket is elkönyvelt tehetséges tagjaként, Bihon Győző portrésorozatával, - mind alkotótechnikája, mind pedig műveinek tartalmát és hangulatát tekintve - összetéveszthetetlen sajátosságokkal, egyedi ismérvekkel rendelkező sorozatot alkotott."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19290   2019-04-24

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Navigáció a vállalkozások vagyonának csoportosításához / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, példatár

"Mutassa be az alábbi gazdasági események beszámolóra gyakorolt hatását (nyitó + változás). Az ÁFA-kulcs minden esetben 27 %. Az adatokat ezer HUF-ban, és ezres csoportosítással írja be a táblázatokba. - 1. Leselejteztek 200 eHUF értékű szellemi terméket. ..."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19289   2019-04-24

Kiadatlan tanulmányok / Pirnát Antal ; szerkesztő Ács Pál

Magyar irodalom története, Szövegtan, Kritika, Vallástörténet, Egyháztörténet
magyar irodalom története, reneszánsz, humanizmus, filológia, vallástörténet, egyháztörténet, antitrinitárius, Magyarország, Erdély, 15-16. sz.

"A versformát Janus nyilván Catullustól kölcsönzi. Csakhogy Catullus költészetében a Janus Pannonius számára metrikai mintát szolgáltató hendecasyllabus-sorok soha versszakokká nem szerveződnek. Janus Pannonius viszont a szabályosan, hatsoronként ismétlődő refrénnel a versnek határozott strofikus szerkezetet ad."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19288   2019-04-24

A hagyományos monetáris politikai transzmisszió / Balogh András, Horváth Zsófia, Kollarik András

Közgazdasági elméletek, Makroökonómia, Pénzügy, bankügy
monetáris politika, kamat, nemzeti bank, gazdaságelmélet, gazdaságpolitika, gazdasági modell

"A transzmissziónak több lépcsője van: elsőként alapvetően a pénzügyi piacok reagálnak az irányultságra, majd a pénzügyi közvetítők által az ügyfeleik számára meghatározott árak és egyéb feltételek következnek, végül pedig a makrogazdasági változók válaszolnak a monetáris politikára."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19287   2019-04-23

Katarzis : Versfüzér / Kollár Ferenc

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"tizenhétezer-nyolcszáznyolcvanöt napot
ölelkezett lelkünk
Istenem ne szakíts szét bennünket
adj nekünk még életet"

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19286   2019-04-23

Zsigmond király és kora : 92 képpel = König Sigismund und seine Zeit / Horváth Henrik

Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
uralkodó, magyar történelem, művelődéstörténet, Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437), Magyarország, 14-15. sz., középkor

"Alig élt még ember, még kevésbé uralkodó, ki annyira kora szellemiségének kellős közepén állott volna, mint Luxemburgi Zsigmond. Kiválóságai és gyarlóságai annyira a korszak lélektanában lelik magyarázatukat, mintha az egész kulturális helyzet ebben az egy emberben, ebben a csillogó paradigmában sűrűsödött volna össze."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19285   2019-04-23

Terepi földtani vizsgálatok dokumentációjának előírásai

Geológia, földtörténet
földtani kutatás, dokumentáció, szabályzat, normatív dokumentum

"Szabályzatunk a terepmunka végrehajtásának módját csak oly mértékben írja elő, amilyen mértékben erre az adattári dokumentáció helyes és hiánytalan összeállításához szükség van. ... Az Országos Ásványvagyon Bizottság hatáskörébe eső kutatások dokumentálásában továbbra is az érvényben lévő előírásokat kell követni."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19284   2019-04-18

Enigma : Izbrane pesmi = Enigma : válogatott versek / Zágorec-Csuka Judit ; fordító Jožef Smej; illusztrátor Zlatko Kraljić

Határontúli magyar irodalom
határon túli magyar irodalom, Szlovénia, 21. sz.

"Hova tűnt szemeid fénye?
Miért hervad el üdeséged,
tűzhelyed melege,
szíved lüktetése?"

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19283   2019-04-18

Bevezetés a devizapiaci kereskedésbe / Veres István Attila

Pénzügy, bankügy
devizaforgalom, kereskedelmi ügylet, pénzügyi művelet, pénzpiac, tőzsde, gazdasági elemzés

"A devizapiacok rendkívül sok lehetőséget kínálnak a kockázatvállalásra, akár az egyes keresztárfolyamok, akár az instrumentumok, illetve különböző befektetési időhorizontok és különböző kereskedési stratégiák mentén. Így lehetőségünk van arra, hogy a kockázatainkat terítsük."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19282   2019-04-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic