Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 17805
[18214] Pekár Gyula: Bizánc kultúrája 
Két előadás

http://mek.oszk.hu/18200/18214
2018-05-25
[18213] Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete 
http://mek.oszk.hu/18200/18213
2018-05-25
[18212] Laveleye, Émile Louis Victor de: Deák Ferencz 
http://mek.oszk.hu/18200/18212
2018-05-25
[18211] Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735): II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan eredeti leveleik 
http://mek.oszk.hu/18200/18211
2018-05-25
[18210] Kárpáti Jenő: Fizikokémiai kutatások 
http://mek.oszk.hu/18200/18210
2018-05-25
[18209] Faluvégi Anna: Pszichokrízis 
http://mek.oszk.hu/18200/18209
2018-05-25
[18208] Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora 
A szabadságharc pénzügyei

http://mek.oszk.hu/18200/18208
2018-05-25
[18247] Siposné Seregi Zsuzsanna: A független magyar postaigazgatás és a tábori postaszolgálat története, 1848-1849 
http://mek.oszk.hu/18200/18247
2018-05-25
[18207] Vincze Dezső: Egy bokszoló küzdelmei 
http://mek.oszk.hu/18200/18207
2018-05-24
[18206] Bozzay Erika et al.: Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban 
Bel- és igazságügyi együttműködés

http://mek.oszk.hu/18200/18206
2018-05-24
[18205] Bártfai Judit - Németh Anita - Wallacher Lajos: A fogyasztóvédelem magánjogi eszköztára 
Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme

http://mek.oszk.hu/18200/18205
2018-05-24
[18204] Szabó Tamás: Anekdoten aus der Informatik 
1968-2018

http://mek.oszk.hu/18200/18204
2018-05-24
[18203] Apor Péter: Br. Apor Péter verses művei és levelei 
1676-1752

http://mek.oszk.hu/18200/18203
2018-05-24
[18202] Cseres-Gergely Zsombor et al.: Oktatás és foglalkoztatás 
http://mek.oszk.hu/18200/18202
2018-05-24
[18201] Túri Klára, H.: Hiányos idők 
Terápiás napló I-II.

http://mek.oszk.hu/18200/18201
2018-05-24
[18200] Túri Klára, H.: Levelek a ládamélyből 
http://mek.oszk.hu/18200/18200
2018-05-24
[18199] Károlyfi Zsófia - Palaics Eszter: A zalai erdők meséi [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/18100/18199
2018-05-23
[18198] Földi Mihály: A viszony 
Regény

http://mek.oszk.hu/18100/18198
2018-05-23
[18197] Simon Antal: Igaz mester a' ki tanítvánait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkűl eĝśerre írni is olvasni is megtanítja 
http://mek.oszk.hu/18100/18197
2018-05-23
[18196] Bánóczi József: Révai Miklós élete és munkái 
http://mek.oszk.hu/18100/18196
2018-05-23
[18195] Jancsovics István: Kirándulás Istambolba az 1863-dik év april havában 
http://mek.oszk.hu/18100/18195
2018-05-23
[18194] Remete Farkas László: Csodaszarvas - Aranyszarvas 
Kiegészítő gyűjtemény

http://mek.oszk.hu/18100/18194
2018-05-23
[18193] Csinta Samu et al.: Határon túli magyar médiumok, 2016 
http://mek.oszk.hu/18100/18193
2018-05-23
[18192] Klein Tamás - Tóth András - Szabó Aliz: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről 
http://mek.oszk.hu/18100/18192
2018-05-23
[18191] Kamarás István: Bumbala, avagy A lakatlan liget titka 
Meseregény

http://mek.oszk.hu/18100/18191
2018-05-22
[18190] Kamarás István: Zónák és átlépők 
A Stalker és különböző világnézetű befogadói

http://mek.oszk.hu/18100/18190
2018-05-22
[18189] Lajtai György: Az uniós csatlakozás és a magyarországi kisvállalkozások 
Kis- és középvállalkozások

http://mek.oszk.hu/18100/18189
2018-05-22
[18188] Apagyi Géza - Horváth Gábor - Mihály Szabolcs: Földtulajdon, földvédelem, földnyilvántartás 
Mezőgazdaság

http://mek.oszk.hu/18100/18188
2018-05-22
[18187] May, Joseph: Első megesmérések a siketnémák számára 
A magyar királyi siketnéma intézetbenn lévő nevendékek hasznára

http://mek.oszk.hu/18100/18187
2018-05-22
[18186] Beller, Tilmann: A családi élet: küldetés és munka 
http://mek.oszk.hu/18100/18186
2018-05-22
[18185] Toldy Ferenc: Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei 
http://mek.oszk.hu/18100/18185
2018-05-18
[18184] Greguss Ágost: Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága 
1821-1871

http://mek.oszk.hu/18100/18184
2018-05-18
[18183] Monitoring jelentés, 2011
Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tízek teljesítményéről

http://mek.oszk.hu/18100/18183
2018-05-18
[18182] Monitoring jelentés, 2010
Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tizek teljesítményéről

http://mek.oszk.hu/18100/18182
2018-05-18
[18181] Monitoring jelentés, 2008
Az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tizek teljesítményéről

http://mek.oszk.hu/18100/18181
2018-05-18
[18180] Összehasonlító monitoring jelentés a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott nyolcak integrációs teljesítményéről
http://mek.oszk.hu/18100/18180
2018-05-18
[18218] Renkecz Anita: A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban 
http://mek.oszk.hu/18200/18218
2018-05-18
[18217] Renkecz Anita - Csáki Zoltán: EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához 
http://mek.oszk.hu/18200/18217
2018-05-18
[18179] Páva Hanna - Kovács Réka: Az egészségügyi diplomák és szakképesítések elismerési rendje 
Személyek szabad áramlása

http://mek.oszk.hu/18100/18179
2018-05-17
[18178] Roboz József: A siketnéma-oktatás és ennek megalapitói: de L'Épée Mihály s Heinicke Sámuel 
http://mek.oszk.hu/18100/18178
2018-05-17
[18177] Dindi István: Nagytétény az 1950. évi városegyesítés után 
Az egykori nagyközség a főváros XXII. kerületében

http://mek.oszk.hu/18100/18177
2018-05-17
[18176] Cooper, James Fenimore: Az Utmutató 
http://mek.oszk.hu/18100/18176
2018-05-17
[18175] Gyergyai Ferenc: Magyarosan 
http://mek.oszk.hu/18100/18175
2018-05-17
[18174] Aniszi Kálmán: Mintha már virradna 
Feljegyzések nehéz időkről

http://mek.oszk.hu/18100/18174
2018-05-17
[18173] Erhart Tibor - Gáspár Ferenc: Úton a Gazdasági és Monetáris Unió felé 
Gazdasági és Monetáris Unió

http://mek.oszk.hu/18100/18173
2018-05-17
[18172] Törvényjavaslat a siketnéma, vak és szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásáról
http://mek.oszk.hu/18100/18172
2018-05-17
[18171] Aniszi Kálmán: Magyar sorskérdések Erdélyben 
http://mek.oszk.hu/18100/18171
2018-05-17
[15936] Vincze Dezső: Vincze Dezső válogatott versei 
http://mek.oszk.hu/15900/15936
2018-05-17
[18169] Anka László et al.: Jászberény története a harmincas évektől az ezredfordulóig 
http://mek.oszk.hu/18100/18169
2018-05-16
[18168] Bagi Gábor et al.: Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig 
http://mek.oszk.hu/18100/18168
2018-05-16
[18167] Bagi Gábor et al.: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig 
http://mek.oszk.hu/18100/18167
2018-05-16
[18166] Bonet, Juan Pablo: A betűknek elemeikre való felbontása és a némák beszédre való tanitásának művészete 
http://mek.oszk.hu/18100/18166
2018-05-16
[18165] Cser Ferenc - Darai Lajos Mihály: Ember - társadalom - emberiség 
Eszme - hit - vallás

http://mek.oszk.hu/18100/18165
2018-05-16
[18164] Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza 
http://mek.oszk.hu/18100/18164
2018-05-15
[18163] Kamarás István: Emberkép - embertan 
Tanulmányok, esszék

http://mek.oszk.hu/18100/18163
2018-05-15
[18162] Kamarás István: Bevezetés az embertanba 
Az Íme, az ember! című könyv 4. átdolgozott kiadása

http://mek.oszk.hu/18100/18162
2018-05-15
[18161] "Átlagosan élünk..."
A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei

http://mek.oszk.hu/18100/18161
2018-05-15
[18160] Beniczkyné Bajza Lenke: Nyugat-Europa 
Uti levelek

http://mek.oszk.hu/18100/18160
2018-05-15
[18159] Wass Sámuel: Kilencz év egy számüzött életéből 
Szárazi és tengeri utazások nyugoton

http://mek.oszk.hu/18100/18159
2018-05-15
[18158] Viardot, Louis: Az utósó Czaporog 
Orosz történeti regény

http://mek.oszk.hu/18100/18158
2018-05-15
[05914] Barcza Károly: Szabadulj meg végre a Windows-tól! 
Megmutatjuk, hogyan térjünk át blackPanther OS-re

http://mek.oszk.hu/05900/05914
2018-05-14
[18157] Taylor, Emily: A gyermek és a madarak 
Tanulságosan mulattató olvasmány nyolcz-tizenkét éves gyermekek számára

http://mek.oszk.hu/18100/18157
2018-05-14
[18156] Radványi Imre: Margit-sziget története 
http://mek.oszk.hu/18100/18156
2018-05-14
[18155] A felekezeti oktatás új negyedszázada
Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére

http://mek.oszk.hu/18100/18155
2018-05-14
[18154] Nagy Ignác: Menny és pokol 
http://mek.oszk.hu/18100/18154
2018-05-14
[18153] Nagy Ignác: Szúnyogok 
http://mek.oszk.hu/18100/18153
2018-05-14
[18152] Árvay Mária: Dorka-történetek [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/18100/18152
2018-05-14
[18143] Schafarzik Ferenc: A magyar korona országai területén létező kőbányák részletes ismertetése 
http://mek.oszk.hu/18100/18143
2018-05-14
[18151] Kamarás István: Olvasó a határon 
Az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata

http://mek.oszk.hu/18100/18151
2018-05-11
[18150] Németh Ernő: Élet a Várhegy alján 
Fonyódi emberek, történetek

http://mek.oszk.hu/18100/18150
2018-05-11
[18170] Galambos Péter: A Hungarocoop alakulása és első éveinek története 
Képek, epizódok egy külkereskedelmi vállalat életéből

http://mek.oszk.hu/18100/18170
2018-05-10
[18149] Németh Ernő: Új Fonyód születése 
Adalékok Fonyód történetéhez

http://mek.oszk.hu/18100/18149
2018-05-10
[18148] Németh Ernő: "Vetettem gyöngyöt..." 
Esküvő és lakodalom Fonyódon

http://mek.oszk.hu/18100/18148
2018-05-10
[18147] A magyarországi siketnéma-intézetek hitoktatási tanterve
http://mek.oszk.hu/18100/18147
2018-05-09
[18146] Ertseyné Peregi Katalin - Bach István: A vetőmag és szaporítóanyag termesztésének és használatának feltételei 
http://mek.oszk.hu/18100/18146
2018-05-09
[18145] Pivár Ignác: Cáfolat Taritzky Ferenc siketnéma-tanító és Scherer István siketnéma-tanítógyakornok uraknak: "A siketnémák nyelvoktatása" című "Válasz"-ára 
http://mek.oszk.hu/18100/18145
2018-05-08
[18144] Tóth J. Zoltán: A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés 
A defamatorikus bűncselekmények elméleti és gyakorlati megítélése a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltósághoz való jog kontextusában

http://mek.oszk.hu/18100/18144
2018-05-08
[18142] Finta István: Eszter-háza 
Kisregény

http://mek.oszk.hu/18100/18142
2018-05-08
[18141] Szülőföldön magyarul
Iskolák és diákok a határon túl

http://mek.oszk.hu/18100/18141
2018-05-08
[18140] Kiss Kálmán: A Szatmári Reform. Egyházmegye története 
http://mek.oszk.hu/18100/18140
2018-05-08
[18139] Háromszék vármegye
Emlékkönyv Magyarország ezeréves fennállása ünnepére

http://mek.oszk.hu/18100/18139
2018-05-07
[18138] Baudissin, Wolf von: Áldozati bárányok 
http://mek.oszk.hu/18100/18138
2018-05-07
[18137] Benyó Ildikó: Életem 
Életrajzi kisregény

http://mek.oszk.hu/18100/18137
2018-05-07
[18136] Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez
http://mek.oszk.hu/18100/18136
2018-05-07
[18135] Kemény Zsigmond: Kemény Zsigmond tanulmányai 2. 
http://mek.oszk.hu/18100/18135
2018-05-07
[18134] Kemény Zsigmond: Kemény Zsigmond tanulmányai 1. 
http://mek.oszk.hu/18100/18134
2018-05-07
[10936] Kormányos Gábor: Méltó a halálra 
Kisregény

http://mek.oszk.hu/10900/10936
2018-05-04
[18133] Kamarás István: Légvárak vagy végvárak? 
Tanulmányok, esszék, vitacikkek az olvasásról és a könyvtárról

http://mek.oszk.hu/18100/18133
2018-05-04
[18132] Kamarás István: Megjelöltek 
http://mek.oszk.hu/18100/18132
2018-05-04
[18129] Kamarás István: A munkások és az olvasás 
http://mek.oszk.hu/18100/18129
2018-05-04
[18126] A Magyar Királyi Földtani Intézet és ennek kiállítási tárgyai
http://mek.oszk.hu/18100/18126
2018-05-04
[18125] Krúdy Gyula: A víg ember bús meséi 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/18100/18125
2018-05-04
[18131] Kőváry László: Erdély krónikája 1849-től 1855-ig 
http://mek.oszk.hu/18100/18131
2018-05-03
[18123] Dupka György: A nagy háború emlékezete Kárpátalján 
1914-2017

http://mek.oszk.hu/18100/18123
2018-05-03
[18122] Az agyag-, üveg-, cement- ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyers anyagok részletes katalógusa
http://mek.oszk.hu/18100/18122
2018-05-03
[18121] Szakáli Anna: Névtelen dalnok 
http://mek.oszk.hu/18100/18121
2018-05-03
[18120] Megújitott énekeskönyv az erdélyi evang. ref. egyházkerület használatára
http://mek.oszk.hu/18100/18120
2018-05-03
[18119] Egyházüldözés Kárpátalján, 1944-1991
Idővándor állandó és a mobil tematikus kiállítás katalógusa a Tiszabörkényi Árpád-házi Sz. Erzsébet és a Mártírok r. k. templomban

http://mek.oszk.hu/18100/18119
2018-05-02
[18118] Finta István: Csoda, de megtörtént 
Kisregény

http://mek.oszk.hu/18100/18118
2018-05-02
[18117] Mátyás király emlékkönyv
Hunyadi Mátyás születésének 575., magyar királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából

http://mek.oszk.hu/18100/18117
2018-05-02
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900