Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19231 dokumentum

HTTPS ÁTTÉRÉS

Egyelőre kísérleti jelleggel a mek.oszk.hu szerveren áttérünk a "https" protokoll használatára, ami azt jelenti, hogy a szerver és a felhasználó gépe között titkosítva utaznak az adatok, így harmadik fél nem férhet hozzá ezekhez. A "https://mek.oszk.hu" kezdetű linkek és könyvjelzők automatikusan átirányításra kerülnek ezentúl erre a biztonságosabb csatornára.

Ha valaki hibát észlel, kérjük jelezze az info@mek.oszk.hu e-mail címen.

Szecesszió Európában : Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

Építőművészet, Művészettörténet, Helytörténet, helyismeret
szecesszió, építészeti örökség, építőművészet, helytörténet, Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

"A Jörgerbad 1912-1914. között épült, benne kádak, gőzfürdő és uszoda. Tervezte Max Fabiani. 1914. május 22-én nyitotta meg az akkori Bécs polgármestere, Richard Weiskirchner a «Ferenc József császár fürdőt». A monarchia összeomlása után kapta a «Jörgerbad» elnevezést."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19655   2019-08-16

A házi bölcs : Felnőtt meseregény / Horváth László ; szerkesztő Petrusák Magdolna; illusztrátor Petrusák János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Miért nem hallgat meg senki egy gyereket, miért nem kap kérdéseire igazi válaszokat? Soha nem fogom megtudni a válaszokat, pedig szükségem lenne az igazságra. Jól jönne egy olyan igazi »Házi Bölcs«, aki mindenre tudná a helyes választ. Ki tanítana meg engem arra, hogy mi helyes és mi nem az? - mondta fennhangon."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19654   2019-08-16

Szomolyai históriák / Somogyi Dénes ; illusztrátor Dobos Éva

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"A Jancsi finánc idegesebb természetű volt, a gyomra is könnyebben háborgott, remegett. Jobban felemésztették idegeit ezek a rakoncátlan szomolyai lakosok, akik nem átallottak mindent feketén tevékenykedni: úgy, mint a zugpálinkafőzés, feketevágás, tiltott dohánytermesztés és borhamísítás."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19653   2019-08-15

In memoriam Tüskés Tibor : Emlékezések, esszék, dokumentumok / szerkesztő Tüskés Gábor

Tudománytörténet, Magyar irodalom története
irodalomtörténész, író, magyar irodalom története, Magyarország, 20-21. sz.

"Tüskés Tibor igen nehéz években kezdte el a pályát. Az agyonpolitizált, sematikus bolsevik irodalomszemlélet az ötvenes években még tombolt, s a hatvanasokban is igen lassan szelídült meg. Ő mégis arra tette fel az életét, hogy közreműködjön a falak lebontásában. Ezt cselekedte már a Jelenkor főszerkesztőjeként 1961 és 1964 között."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19652   2019-08-15

A Gráci Antifonárium : Magyar zenetörténeti emlék a XII. századból / Falvy Zoltán

Zenetörténet, Kottagrafika, hangjegyírás, Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet
antifóna, énekeskönyv, zenetörténet, hangjegyes kódex, könyvtörténet, Graz, Magyarország, 12. sz.

"... A Gráci Antifonárium az első, elejétől végig hangjelzett antifonárium, mely a XII. század közepén még szigorú fegyelemben élt kolostori-lakók kórusának vezérkönyvéül szolgált. Itt kell megjegyeznünk, hogy énekeskönyvünk világi papok számára készült, s mint ilyen, szintén a legelső."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19651   2019-08-15

Geológiai kirándulások Budapest környékén / Schafarzik Ferenc, Vendl Aladár

Geológia, földtörténet, Magyarországi látnivalók, Természetjárás, hegymászás
geomorfológia, kőzettan, regionális földtan, sztratigráfia, természetjárás, gyalogtúra, Közép-Magyarország, Budapest (környék), Budai-hegység, Pilis (hegység), Börzsöny, Velencei-hegység, Kiskunság

"A Gellérthegy dolomittömege egy feltolódott sasbérc (horszt), melyhez a különböző harmadkori képződmények mintegy hozzátapadnak. Ezek közül a legrégibb a felsőeocénkori orthophragminás és nummulinás mészkő kis foszlánya a hegy déli oldalának fellegvári peremén."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19650   2019-08-15

Oceania : Egy elsülyedt világrész története / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 19. sz.

"A classicus görög kor bölcse Plátó emlékezik iratai között egy idegen világrészről, melly a historicusok és földismerők utasitásai szerint valahol Szent Ilona szigete és Afrika partjai között terülhetett. Költők és bölcsek elnevezték azt a a régi korban Atlantisnak, Oceaniának, Boldog szigetnek, Hyperboraeok honának."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19649   2019-08-15

A magyar sajtó bibliográfiája, 1945-1954 / szerkesztő Dezsényi Béla, Falvy Zoltán, Fejér Judit

Szakbibliográfiák, Sajtó- és médiatörténet
időszaki kiadvány, sajtóbibliográfia, sajtótörténet, Magyarország, 1945 utáni időszak, 20. sz.

"Népszava. A Szociáldemokrata Párt központi lapja. 1948. jún. 13 : A szabad szakszervezetek központi lapja, 1951. márc 11 : A magyar szakszervezetek központi lapja. Bp. Ind. 1880. febr. 1. Szünetelt: 1944. márc. 19. - 1945. febr. 18. Megj. naponta. Fel. szerk. 1945. febr. 18 : Száva István."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19648   2019-08-14

A tudós elhagyott terepén : Tanulmányok Poszler György emlékére / szerkesztő Dávidházi Péter, Kelevéz Ágnes

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Tudománytörténet, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomtörténész, magyar irodalom története, irodalomtudomány, Poszler György (1931-2015), Magyarország, 20-21. sz.

"Poszler számomra morális etalon volt, minden köznapi, tanszéki, nagypolitikai kérdésről hajszálpontos diagnózist tudott rajzolni pár mondatban - nem esett végletekbe, mondhatnám, hogy vezérelve a kanti kategorikus imperativus szigora és őszintesége volt."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19647   2019-08-14

Az irodalomesztétika alapjai / Horn András ; szerkesztő Fórizs Gergely

Stilisztika, irodalomesztétika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomesztétika

"Ha az ember az irodalomesztétika alapjairól beszél, akkor hallgatólagosan feltételezi, hogy léteznie kell ... egy princípiumtannak, mely azzal az igénnyel lép fel, hogy történelemfeletti érvénnyel meg tudja okolni, valami miért esztétikus, ... hogy mely ok alapján minősíthető egy adott műalkotás esztétikailag értékesnek."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19646   2019-08-14

Az antik dráma útjai : Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról / szerkesztő Karsai György, Kárpáti András, Vámos Kornélia

Világirodalom története, Műfajelmélet, Színházművészet
dráma, színielőadás, színházesztétika, irodalomesztétika, műfajtörténet, ókori görög irodalom története, ókori latin irodalom története, színházművészet, ókor

"A Perzsák értelmezéstörténete felvázolható egy dilemma történeteként, amelynek mindkét ága a darab politikai értelmét keresi. Az értelmezéstörténet egyszerű kettéosztása vállaltan elnagyolt, ám a gondolatmenet kedvéért itt megéri erre a kérdésre redukálni a darab átfogó értelmezéseinek történetét."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19645   2019-08-14

Világi énekek és versek : B. P. 1800

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költészet, magyar irodalom története, szövegkiadás, 18. sz.

"A B. P.-kéziratban a többszörös leírás következtében 237 szöveg van, ebből 36 ... eredeti Amade-alkotás, s legalább másik hatoda Amade stílusában készített vers. A gyakorta versfőkkel is jelölt Amade-dalok már átestek két emberöltő énekelt hagyományának értelmező, csiszoló gyakorlatán, amikor bemásolták ebbe a gyűjteménybe."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19644   2019-08-14

"...és palota épül a puszta beszédből" : Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról / szerkesztő Gábori Kovács József, Major Ágnes

Magyar irodalom története
író, magyar irodalom története, Arany János (1817-1882), Magyarország, 19. sz.

"A Paródiák Kertbenyre címen ismert vers meglehetősen különös filológiai háttérrel rendelkezik. Arany János életében nem jelent meg, csak Arany László adta ki először apja hátrahagyott iratainak második kötetében, de nem úgy, ahogy a többi kéziratban maradt verset."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19643   2019-08-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom