Bács-Kiskun megye


Baja

1. Rókus u. 10. Városi Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztálya.

Napóra van az épület D-i falán jobbra 5 m magasan. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett, körív alakú, 3 m hosszú. Óraszámozása: V-VII-VIII-XI-XII-I, változó közű. Felette sugaras nap-arc és szobor. Az épület és a napóra 1950-ben készült, tervezője Nagy Béla építész volt. Később a napóra nagyon lepusztult, 1992-ben szépen helyreállították.

Adatközlő: Ságodi Ibolya, 1982.


Csávoly

2. Arany János u. 30. Általános Iskola. Telkének ÉK-i részén közel földrajzi gyakorlókertet létesítettek (amely a legelső ilyen volt hazánkban, mintául szolgálva a továbbiaknak) az 1970-1971-es tanévben Sárosy József bajai szakfelügyelő útmutatásával.

Napóra a földrajzi gyakorlókertben többféle demonstrációs alkotás között. Ekvatoriális. 1996-ra már csak égtájmutató, szélirányjelző, meteorológiai házikó, esőmérő található a megrongálódott kertben, a napóra idővel eltűnt.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1992.

Irod.: SÁROSY József: Földrajzi gyakorlóterület Csávolyon = FÖLDRAJZTANÍTÁS. 1970. 6. sz. ; TÓTH Aurél: A földrajzi gyakorlótér. Bp. 1974. 4. p.


Kecskemét

3. Jókai u. 1. Papnevelde. Piarista rendház. Műemlék jellegű. 1720-1725 között épült barokk stílusban.

Napóra a kolostor udvarának D-i falán. A vertikális napóra XIX. századi lehetett. Szemtanúk 1982-ig látták, majd az épület tatarozásának esett áldozatul és eltűnt.

Adatközlő: Ságodi Ibolya, 1981.


Kiskunhalas
 

4. Kossuth Lajos u. 43. Társasház lapostetején létesített Városi Bemutató Csillagvizsgáló.

Napóra van a tető DK-i részén a párkányra szerelve. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutató. A számlap fémből készült félkörív, 0,6 m átmérővel. Óraszámozása: 6-12-18 ( KÖZEI-ben ) illetve 7-13-19 ( NYISZ-ben ), egyenközű, 5 perces osztású. Balogh István amatőrcsillagász készítette 1983-ban.

Adatközlő: Balogh István, 1984.
 


Solt

5. Kecskeméti út. Az 52-es főút É-i oldalán álló a Park Motel, az AGRIKON SOLT RT (előzőleg MEZŐGÉP) szállóépülete.

Napóra van a D-i oromfalon 5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője ferde. A számlap vakolatra festett, 1,2 m átmérőjű kör alakú. Óraszámozása: VIII-XII-IV, változó közű, negyedórás osztású. Készült az épülettel egy időben 1930 körül. Felújítva 1981-ben és 1992-1993-ban.

Adatközlő: Mizser Attila, 1980
 


Szalkszentmárton

6. Rákóczi u. - Petőfi u. közötti KRESZ-parkban földrajzi gyakorlókert készült 1992-ben a Magyar Földrajzi Társaság megalakulásának 120. évfordulójára. A parkban meteorológiai mérőház, napmagasságmérő, gnómon, sarkcsillagmutató és nappályamutató található.

A napóra a nappályamutató középső részén van. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap 1 m átmérőjű fémkörre festve. Óraszámozása: 4-12-8, egyenközű. Valamennyi műszerrel együtt tervezte Balla Benjámin tanár 1992-ben, kivitelezte a helyi Költségvetési Üzem.

Adatközlő: Molnár Imre, 1992.

Irod.: FARKAS P. József: Ajándék a szülőfalunak. = PETŐFI NÉPE, 1992. júl. 14. (képekkel).