Latin feliratok a hazai napórákonSzámos magyarországi napórán találunk latin nyelvű szólásokat, közmondásokat, idézeteket. A napórát egyénivé teszik és elgondolkodtató bölcsességet idéznek az arra járóknak. Betűrendben felsoroljuk a feliratokat, megadva magyar fordítását, származását, helyét.
 

ARS LONGA - VITA BREVIS = A TUDOMÁNY VÉGTELEN - AZ ÉLET RÖVID, Seneca (Siklós-Máriagyűd, 35)

CADENS SOL NON OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM = HARAGGAL NE TÉRJETEK NYUGOVÓRA (Nagylózs, 132)

CARPE DIEM = HASZNÁLD KI A NAPOT! (HASZNÁLD KI A JELENT!), Horatius (Budapest, 83)

CVM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE = ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT, II. Rákóczi Ferenc (Esztergom, 171)

FALSA TEMPORE AC SPATIO VANESCVNT = A hamisságok idővel semmivé foszlanak, Tacitus (Esztergom, 171)

FIAT LUX = LEGYEN VILÁGOSSÁG! (Dorog, 170)

HeV qVantVM properant PhoebI ChronI DosqVe pVeLLae! EXqVIrVnt fiXas res properare tVas = hEJ, MENNYIRE ROHANNAK PHOEBUS ÉS KRONOSZ LEÁNYAI ! SARKALLNAK MARADANDÓ DOLGOKRA (Sárospatak, 58)

HOMO PROPONIT, DEUS DISPONIT = EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ (Esztergom, 182)

Hora rVIt, Menses fVgIVnt, annIqVe reCeDVnt ; AtqVe Ita sVnt ab Iis seCVLa nata tribVs = ROHANNAK AZ ÓRÁK, FUTNAK A HÓNAPOK, ELENYÉSZNEK AZ ÉVEK ÉS UGYANÍGY AZ ÉVSZÁZADOK IS (Sárospatak, 59)

IHS (IN HOC SIGNO VINCES) = E JELBEN GYŐZNI FOGSZ, Eusebius (Szombathely, 357)

LENTE HORA VELOCITER = A NYUGODT ÓRÁK GYORSABBAN TELNEK (Fertőszéplak, 125)

NON NUMERO HORAS NISI SERENAS = CSAK A DERŰS ÓRÁKAT SZÁMOLOM (Hódmezővásárhely, 101; Göd, 265)

NON NUMERO NISI HORAS SERENAS = CSAK A DERŰS ÓRÁKAT SZÁMOLOM (Paloznak, 385)

ORA ET LABORA = IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL (Balatonszentgyörgy, 290)

PAX = BÉKE (Esztergom, 171)

PAX ET BONUM = BÉKE ÉS JÓSÁG (Siklós-Máriagyűd, 35)

PRO PATRIA ET LIBERTATE = A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT (Esztergom, 171)

SANAT ANIMAM MORA = AZ IDŐ GYÓGYÍTJA A LELKET (Kőszeg, 346)

TEMPUS = IDŐ (Siófok, 302)

TEMPUS FUGIT = ROHAN AZ IDŐ (Esztergom, 174; Kőszeg, 345)

TEMPUS OMNIA REVELAT = IDŐVEL MINDEN KIDERÜL , Tertullianus (Budapest, 79)

TEMPUS = VITA , VITA = TEMPUS AZ IDŐ AZ ÉLET , AZ ÉLET AZ IDŐ (Székesfehérvár, 115)

ULTIMA LATET = AZ UTOLSÓ ISMERETLEN (Budapest, 83)

UNA VESTRUM ULTIMA MEA = ÓRÁIM KÖZÜL EGY NEKTEK UTOLSÓ (Pannonhalma, 137)

VINIS HVIATIBVS CELANDIS COLANDIS ATQUE POTANDIS = A JÓ BOR KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA ÉS MEGŐRZÉSÉRE (Esztergom, 180-181)

Az AMF 1991 (Fertőszéplak, 125) és az AMF 1992 (Kőszeg, 346) jelentése: AUGUSTINUS ME FECIT azaz ÁGOSTON KÉSZÍTETT ENGEM. A Nagylózson született, bencéseknél tanult és Nizzában élő Németh Ágoston munkái ezek a napórák.

Az AMF 87 (Budapest, 83), az AMF 1993 (Paloznak, 385) jelentése: AURELIUS ME FECIT azaz AURÉL KÉSZÍTETT ENGEM. A Budapesten élő Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténész napóráinak jelzése. Az A & G MF 1994 másik paloznaki (386) napóra értelme: AURELIUS ET GEORGIUS ME FECIT azaz AURÉL ÉS GYÖRGY KÉSZÍTETT ENGEM. Ponori Thewrewk Aurél és Boda György műve.