A magyar nyelvű napóra irodalombólBARTHA Lajos: Séta a csillagos égen. Bp. 1960. Móra 84-105. p.

A gnómon, időegyenlet, ekvatoriális napóra készítése

BARTHA Lajos: Budapesti rögzített napórák és időméréssel kapcsolatos épületek. Budapest csillagászati tárgyú épületdíszei. = TIT CSBK CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI ADATGYŰJTŐ CSOPORT ÉRTESÍTŐ 1984. 1. sz. 8 p.

Leírás 18 budapesti napóráról.

BARTHA Lajos: Napóra kultúra és napóra kutatás Magyarországon. = CSILLAGÁSZATI ÉRTESÍTŐ 1986. 1-2. sz. 141-160. p.

Adatgyűjtési módszerek, statisztikák, a napórák története a középkortól napjainkig.

BARTHA Lajos: Hordozható napórák. Válogatás magyarországi gyűjteményekből. Bp. 1995. Iparművészeti Múzeum - Magyar Csillagászati Egyesület - Országos Műszaki Múzeum 6-12. p.

A napórák történetéről, működéséről, típusairól, elméletéről.

HAHN István: Naptári rendszerek és az időszámítás. Bp. 1983. Gondolat 17-34. p.

Napórák története, ókori típusok.

HORVÁTH Árpád: Az óra regénye. Bp. 1957. Táncsics 12-23. p.

Az időmérés problémai, a napórák az ókorban és a középkorban, napórakészítők.

KARLOVITS Károly: Az időmérés története. Bp. 1984. Országos Műszaki Múzeum - Iparművészeti Múzeum 5-14. p.

A különféle időmérő eszközök története között a napórák fejlődéséről is.

KESZTHELYI Sándor: Magyar napóra-katalógus. Bp. 1983. TIT. 72 p.

A napóra kutatás módszertana és 172 magyarországi napóra leírása. Függelékben 165 napóra a szomszédos országokból.

PONORI THEWREWK Aurél: Napórák készítése. = KULIN György - RÓKA Gedeon: A távcső világa. Bp. 1975. Gondolat 825-849. p.; 2.bőv.kiad. 1980. 885-910. p.

Csillagászati alapok, típusok, szerkesztések.

PONORI THEWREWK Aurél: Napórákról. = Meteor csillagászati évkönyv 1992. Bp. 1991. Magyar Csillagászati Egyesület 124-132. p.

Történetük, alaptípusok, szerkesztési elvek, elkészítésük.

RÉKAI Csaba: A napórakészítés elméleti alapjai. Bp. 1993. Kézirat. 199 p.; Átdolgozva: Gnomonika. Bp. 1994. Kézirat.131 p.

Elméleti csillagászati alapfogalmak, napórakészítéshez szerkesztések, kitűzések, gyakorlati tanácsok.

SZÉCSÉNYI-NAGY Gábor: Tájékozódás a csillagos égen. A csillagászati megfigyelésekről középiskolásoknak. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 57-69. p.

Egyszerű kísérletek gnomonnal. A napórák elve, készítése, típusai, képei.

TÓTH Aurél: A földrajzi gyakorlótér. Bp. 1974. Tankönyvkiadó. 28-62. p.

Földrajzi gyakorlótér a földrajztanításban. A napórák típusai, szerkesztésük, elkészítésük, egyéb csillagászati demonstrációs eszközök.