Nógrád megye


Nógrád megyében sok általános iskola udvarán és parkjában alakítottak ki földrajzi gyakorlókertet. Ezekben napórákat is elhelyeztek.

Lendvai Ferenc földrajztanár vezető-szakfelügyelő indította ezen eszközöket elhelyező megyei mozgalmat. Célja az általános iskolai nyolcadik osztályos földrajztantárgy csillagászati anyagának szemléltetése volt. A négyféle eszköz sorába ezért ekvatoriális napórát is terveztek (A másik három csillagászati mérőeszköz: nappályamutató, napmagasságmérő és sarkcsillagmutató volt).

Jobbágyiban készült és került felállításra az első napóra 1982-ben. Ezután megkezdődött a napórák "sorozatgyártása". A kivitelezést Bátonyterenyén az Ipari Szakmunkásképző Intézet tanműhelyében végezték Hantos Sándor - földrajztanár végzettségű - igazgató irányításával.

A megye valamennyi általános iskolája értesítést kapott erről a lehetőségről. A visszaküldött megrendelések sorrendjében elégítették ki az igényeket. 1982-ben 31, 1983-ban 15, 1984-ben 17 azaz összesen 63 napóra készült el és került kiszállításra. Olcsón - önköltségi áron - kapták az iskolák az eszközöket. Nógrád megye nagy részét sikerült ellátniuk ekvatoriális napórákkal. A gyártmányok három lábát kellett a helyszínen leásni és a pontos irányba állítva körülbetonozni. Az eszközök elhelyezésének segítésére 4 oldalas ismertetést is mellékeltek a gyártók.

A helyszínre szállított napórák sorsa ezután többféle volt. Akadtak pontatlanul, tévesen tájoltan elhelyezettek. A többségében helyesen felállított napórákat a bekerített földrajzi gyakorlókertek háborítatlanul megőrizték. A szabad telekrészre elhelyezetteket a diáksereg esetleg megrongálta, legtöbbször a számlapját eltávolította. Több helyen a napóra teljesen eltűnt így, gyakran az iskola vezetése bontotta el a balesetveszély elhárítása miatt. Több településen új épületrészek vagy teljesen új iskolák épültek, ilyenkor a napóra áldozatul eshetett az építkezéseknek. Egy 1993-ban szétküldött körlevelünkre számos iskola küldött visszajelzést. Egy 1997-es körutazással a napórák jelenlegi állapotát ismerhettük meg.

Egy ilyen napóra általános leírása:

Általános Iskola. Földrajzi gyakorlókertjében napóra is van 1 m magas acélcső tartóra szerelve. Ekvatoriális. 0,26 m hosszú árnyékvetője pólusra mutató. A számlap fehérre festett vaslemez, kör alakú, 0,56 m átmérőjű, az egyenlítővel párhuzamos síkban áll. Félkörben felcsavarozott óraszámozása: 4-12-8, egyenközű, félórás osztású, a lap felső és alsó felülete is számozva van. Lendvai Ferenc tervei szerint készíttette Hantos Sándor.

A katalógusban ezeket az adott településen "Nógrádi ekvatoriális napóra" megnevezéssel szerepeltetjük és csak az általános leírást kiegészítő adatokat említjük meg.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1984.

Irod.: LENDVAI Ferenc: A földrajzi gyakorlótér az oktató-nevelő munka szolgálatában. = FÖLDRAJZTANÍTÁS, 1983. 3. sz. 76-81. p.
 


Alsótold

188. Toldi Miklós Körzeti Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.
 


Balassagyarmat

189. Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiss Árpád Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra az előkertben. Készült 1983-ban, 1993-ra már kissé rongálódott állapotúvá vált.


190. Dózsa György út 17. Dózsa György Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. A B. jelű épülettől DNy-ra helyezték el, téves beállítással ( árnyékvetője D-re mutat), 1997-re rozsdásodva áll helyén. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő.


191. Ifjúság útja 2. Szabó Lőrinc Általános iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Az épülettől DNy-ra a kertben került felállításra. Idővel legörbítették tartóját, 1997-ben a számlapja már vízszintes helyzetű.


192. Köztársaság tér 7. Szent Imre Keresztény Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.
 


Bátonyterenye

193. Iskola út 15-17. Bartók Béla Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a parkban. Készült 1982-ben, helyszínen felállítva 1984-ben. A növényzet megnövése miatt 1989-ben áttelepítették a napórát az új iskolai szárny D-i oldalára az előkertbe. 1993-ban még jó állapotú. 1997-ben a napóra (számlapja hiányzik) mellett további eszközök: nappályamutató (2 db) , napmagasságmérő (2 db), sarkcsillagmutató.


194. Jászai Mari út.
Kossuth Lajos Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


195. Molnár Sándor út 2. Erkel Ferenc Általános Iskola (Állami Zeneiskola).

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.
 


 

Bercel

196. Kenderváros u. 11. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található. Új iskola épült a Széchenyi út. 3. alatt, oda sem került a napóra.

 

Borsosberény

197. Rákóczi út 37. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt az új sportpálya építése és a kert gondozása során, 1997-ben már nem található.

 

Buják

198. Kossuth Lajos út 33. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben, bekerített földrajzi gyakorlókertben. 1997-ben a napóra számlapja hiányzik. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő.

 

Cered

199. Kossuth Lajos út 85. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra, az iskola előtti kertben. Készült 1984-ben, 1993-ban jó állapotú.

 

Cserhátsurány

200. Szabadság út 28. Tessedik Sámuel Általános Iskola és Diákotthon.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben, a parkban került felállításra. A napóra számlapja 1997-ben már hiányzik. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató.

 

Csesztve

201. Bakó puszta 8. (a községtől 1 km-re K-re) Falusi lakóház, épült 1830 körül, ma hétvégi ház.

Napóra van a DK-i oromfalon 5 m magasban. Vertikális, árnyékvetője vízszintes. A számlap deszkaburkolatra szegezett lécekből áll félkör alakban 3 m-es átmérővel. Óraszámozása: VI-IX-XII-III-VI, változó közű. Kiss Tamás tulajdonos készítette 1980-ban.

Adatközlő: Nagy Rezső, 1982.

 

Dejtár

202. Ifjúság út 13. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Diósjenő

203. Kossuth Lajos út 21. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a földrajzi gyakorlókertben. Készült 1984-ben, 1993-ban felújított állapotú.

 

Drégelypalánk

204. Felszabadulás út 7. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Endrefalva

205 Béke út 6. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Erdőkürt

206. Petőfi Sándor út 34. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra az udvaron. Készült 1984-ben, 1993-ban jó állapotú.

 

Érsekvadkert

207. Eötvös L. út 1. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben, ezt követően a napóra eltűnt, már 1993-ban sem található.

 

Etes

208. Iskola út 5. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra, az iskola udvarán. Készült 1983-ban. 1993-ra megrongálódott, csak a tartórésze maradt meg, a számlap és a mutató hiányzik.

 

Jobbágyi

209. Iskola út 2-4. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra, a földrajzi gyakorlókertben. Készült 1982-ben. Itt került felállításra az iskolaépülettől K-re a kertben ennek a napóragyártmánynak a prototípusa, a legelső ilyen a megyében. Kivitelezője Herbst Rudolf technikus volt. 1993-ban és 1997-ben a napóra még jó állapotú. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató, gnómon, meteorológiai házikó.


210. Kossuth Lajos u. 43. Családi ház.

Napóra van a D-i falon. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap gömbvasból hegesztett és falra szerelt, negyedkörív alakú, 0,82 m átmérőjű. Óraszámozása: 6-12-5, változó közű. Középen sugaras naparc. Lendvai Ferenc tulajdonos tervei szerint készítette Balogh János lakatosmester 1985-ben.

Adatközlő: Lendvai Ferenc, 1992.


211. Kossuth Lajos u. 43. Családi ház.

Napóra van a háztól D-re a sziklakert közepén egy O,5 m magas vaspálcán. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap fémlemez félkörív O,22 m átmérővel. Óraszámozása: 5-12-7, egyenközű, félórás osztású. Lendvai Ferenc készítette 1995-ben.

Adatközlő: Lendvai Ferenc, 1997.

 

Kálló

212. Kossuth Lajos út 3. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Karancskeszi

213. Fő út 85. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Karancslapujtő

214. Rákóczi út 54. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Karancsság

215. Kossuth Lajos út 82. I. István Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a földrajzi gyakorlókertben. Készült 1982-ben, 1993-ra felújították.

 

Litke

216. Arany János út 6. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Lucfalva

217. Rákóczi út 55. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben, az iskola előkertjében állították fel. 1997-ben a napóra jó állapotú. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató.

 

Ludányhalászi

218. Rákóczi út 117. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Felállításra került az előkertben, utóbb elbontották és 1997-ben teljes épségben a kerti raktárban tárolják a napórát.

 

Magyarnándor

219. Iskola út 1. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Az iskola 1985-1986-ban teljesen újjáépült és kibővült A napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Mátramindszent

220. Kossuth tér 1. Általános Iskola.

Napóra van a földrajzi gyakorlókertben az épülettől DNy-ra. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap O,6 m átmérőjű fém körlap, É-i felén a nyolc égtáj és rákarcolt óravonalak vannak, óraszámozás nélkül. 1986 körül készítették. Nem a "Nógrádi ekvatoriális napóra" sorozatában , de annak másolataként egyedileg készült. Ugyanitt nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató. Valamennyi eszköz vastagabb és így tartósabb anyagból készült.

Adatközlő: Keszthelyiné Sragner Márta, 1997.

 

Mátranovák

221. Nyírmedi út 12. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel az iskolának új szárnya épült. A napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Mátraszőlős

222. Felszabadulás út 79/a. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra mintájára, nem a sorozatban, hanem helyileg készült 1984-ben. Az iskolaépülettől Ny-ra elkerített földrajzi gyakorlókertben helyezték el terjedelmes betonalapra. 1997-ben is jó állapotú. Ugyanitt nappályamutató, napmagasságmérő, szélzászló, meteorológiai házikó.

Adatközlő: Lendvai Ferenc, 1992.


Mátraterenye

223. Homokterenye. Kossuth Lajos út 173. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Mátraverebély


224. Dózsa György u. 4. R.k. templom. Műemlék. Kezdetben egyszerű, egyhajós kis román stílusú templom volt, a tatárjárás után újjáépült, valószínűleg 1250-1280 között. Verebi Péter a plébánia kegyura 1380 táján a templomot átépítette és kibővítette gótikus stílusban, az építkezés 1396-ban fejeződött be. A XVIII. századvégi barokk átalakítást 1914-1917 között ismét gótikus helyreállítás követett.

Napóra (vagy arra hasonlító rajz) került elő az OMF 1962-1963-as restaurálásakor. A sekrestye falának kutatásánál szinte érintetlenül tárult fel a régi középkori vakolaton a bekarcolt rajz. A jelenlegi sekrestye É-i falán, azaz az eredeti egyhajós templom valamikori külső D-i falán van. Vertikális, árnyékvetője hiányzik, csak lyuk jelzi helyét 2,85 m magasban. A számlap egy szabálytalan ovális 0.,61x0,71 m mérettel. Körbefutóan mind a tizenkettő római szám felírva, változó közűen alul a XII, felül a VI. Közbeeső pontozással jelezve az időosztások. Napóraként működve árnyék csak a IX-X-XI-XII-I-II-III órajelzésekre eshetett, a felette levőkre nem. Az óraszámozás úgy növekszik, mint a többi fali napóránál, azaz az óramutató járásával ellentétesen és nem úgy mint a mechanikus óráknál. Nem szabályosan szerkesztett, többszöri újrakarcolások láthatók.

A napóra készítési kora a templom építési korszakaiból jól meghatározható. Legkorábban a fal építésekor, azaz 1250-1280 között készülhetett. Nem lehet későbbi, mint az 1380-1396-os bővítése, hiszen ekkor a déli hajó megépítésével a napóra belső térbe került, többé közvetlen napfényt nem kaphatott. Ezért vakolták és meszelték le. Esetleg újra és újra átrajzolták a régebben ott lévő napórát a meszelést végzők. A különös valószínűleg a XIV század elején megrajzolt napóra mindenképpen további kutatásra és töprengésre érdemes.

Adatközlő: Zomboriné M. Gizella, 1980.

Irod.: CZEGLÉDY Ilona - KOPPÁNY Tibor: A mátraverebélyi r.k. templom. = Magyar műemlékvédelem 1963-1966. Bp. 1969. 40. p.; BUKA Adrienne: Skicc a falon--a mátraverebélyi napóra. = METEOR, 1993. 4. sz. 38-40. p.; BUKA Adrienne: Középkori fali napórák Magyarországon. = TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE, XXI. 1994-95. Bp. 1995. 106 -110. p. (rajzzal).


225. Vasút út. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel az iskola új szárnyának építésekor a napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Nagybárkány

226. Ifjúság út 21. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben, az előkertben állították fel. 1997-ben a számlapja hiányzik. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató, szélzászló.

 

Nagylóc

227. Rákóczi út 117. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.
 

Nagyoroszi

228. Szabadság tér 14. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben, az udvar közepén lett felállítva. Megrongálódott, balesetveszélyessé vált, ezért 1988-ban a napórát alapjaival együtt kiásták, így megszűnt. (Számlapját a szertárban tárolják 1993-ban).

 

Nemti

229. Kossuth Lajos út 26. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


Nézsa

230. Szondi út 99. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben 1993-ra már eltűnt, nem található.

 

Nógrád

231. Vasút sor 9. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a földrajzi gyakorlókertben. Készült 1984-ben, 1993-ra már eléggé rossz állapotúvá vált.


Nógrádsáp

232. Fő u. 45. Alsósápi r.k. harangtorony. Műemlék jellegű. 1837-ben épült klasszicista stílusban.

Napóra van előcsarnokának D-i oromfalán. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett, körív alakú, 0,8 m sugarú. Óraszámozása: VIII-XII-V, egyenközű. Felújításokkor megóvják, újrafestik. 1980-as felújításakor IX-XII-IV számsorúra csökkentették. 1997-ben ismét a VIII-XII-V a számsora. A sok átfestés miatt kora nehezen állapítható meg, de XIX. századi lehet.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

Irod.: ÉLET ÉS TUDOMÁNY, 1980. szept. 21. (képpel).
 

Nőtincs

233. Barátság út 31. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel az iskolát és környezetét teljesen átépítették, a napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Palotás

234. Szabadság út 26. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a kertben. Készült 1982-ben, de akkor tévesen É helyett D-i irányba tájolták. 1993-ra a számlapját elvitték, további részei megtalálhatók.

 

Pásztó

235. Nagymező út 34. Gárdonyi Géza Körzeti Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra az előkertben. Készült 1982-ben. 1993-ban és 1997-ben még jó állapotban van. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató.


236. Nagymező út 36. Dózsa György Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra a földrajzi gyakorlókertben. Készült 1982-ben, felállították 1984-ben. 1993-ban jó állapotban volt.

 

 

Rétság

237. Iskola tér. 2. számú Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel a sportpályaépítés és parkrendezés során a napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.


Rimóc

238. Szécsényi út 2. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. A K-i előkertben nyert elhelyezést. Idővel megrongálták, 1997-re már csak a tartó háromláb mutatja helyét.

 

Romhány

239. Batthyány u. 12. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Utóbb az iskola a Köztársaság tér 1 alá új helyre költözött, itt Öregek Napközi Otthona működik. A napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Salgótarján

240. Acélgyári út 24. Petőfi Sándor Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


241. Beszterce lakótelep.
Általános Iskola és Szakiskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


242. Forgách Antal út 1. Dornyay Béla Általános iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Az épülettől DNy-ra a kertben került elhelyezésre. 1997-ben a napóra számlapja hiányzik.


243. József Attila út 2.
Gagarin Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben, idővel megrongálódott és 1985-1986-ban teljesen eltűnt, 1993-ban már nem található.


244. Mártírok útja 3. Kodály Zoltán Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


245. Rákóczi út 27. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.


246. Baglyasalja. Petőfi Sándor út 85. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Az iskolától K-re, külön bekerített földrajzi gyakorlókertben nyert elhelyezést a napóra. 1997-ben is jó állapotú. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató, szélzászló, meteorológiai házikó.


247. Somoskőújfalu. Semmelweis út 2. Arany János Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel a napóra eltűnt, feltehetően az új tornatermi szárny építésekor, 1997-ben már nem található.


248. Zagyvapálfalva. Budapesti út 66.
Arany János Általános Iskola és Szakiskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel az iskola új szárnyainak építésekor a napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.


249. Zagyvaróna. Zagyva út 9. Szalvai Mihály Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt a napóra, 1997-ben már nem található sem a régi, sem az új iskola területén.

 

Szécsény

250. Kossuth Lajos út 12. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel új iskola épült a közeli Magyar út 15 alatt. A napóra eltűnt, 1997-ben nincs sem a régi, sem az új iskolában.

 

Szendehely

251. Szabadság u. 1. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben Az iskolaépülettől Ny-ra az előkertben nyert elhelyezést. Idővel a napóra eltűnt, 1997-ben már csak egy nappályamutató található itt.


Szirák

252. Petőfi Sándor út 26. Róth - Teleki - Dégenfeld kastély. Műemlék. 1690 körül épült barokk stílusban, 1748-ban átalakítva, a XIX. században átépítve. 1979-től Kastély Hotel és Fogadó.

Napóra van az épülettől Ny-ra, a bejáratnál a bal oldali márványtömbre szerelve. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap réz 0,5 m átmérőjű félkör. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű. Tartószerkezete kovácsoltvas. A napóra 1986-ban készült.

Adatközlő: Gyimesi Lajos, 1986.


253. Petőfi Sándor út 32.
Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1984-ben. Idővel a napóra eltűnt, 1997-ben már nem található.


Szügy

254. Rákóczi út 99-101. Általános Iskola. Műemlék, volt Vármegyeháza, 1750 körül épült barokk stílusban.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Az új iskolaépülettől K-re nyert elhelyezést. 1997-ben is jó állapotú a napóra. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató.

 

Tar

255. Szondi út 59. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1982-ben. Idővel az iskola átköltözött a Liget utca 3 szám alatti új épületbe. A napóra eltűnt, 1997-ben már nem található egyik helyen sem.

 

Terény

256. Bercsényi út 2. R.k. templom. Műemlék jellegű. Középkori román-gótikus eredetű. Átépítve a XVIII. században, majd 1909-1910-ben. Az OMF 1975-ben a teljes templomot feltárta és eredeti középkori részleteit is bemutatva restaurálta.

Napóra van a templom DK-i hosszanti falának közepén 2 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője ma hiányzik, csak egy lyuk jelzi egykori helyét. A számlap régebbi vakolatra karcolt. Az egymástól 6 cm-re futó kettős körív külső sugara 41-46 cm-es. A napóra 130 fokos körcikk alakú és 90 cm szélességű. A valószínűleg XVIII. századi napórát levakolták 1910-ben. Az 1975-ös műemléki falkutatáskor újra előkerült, akkor ezt a vakolatrészt 66 cm sugarú körcikk alakban kihagyták, így ma látható, de egyúttal bárkinek könnyen elérhető. Ez a napóra lassú pusztulását jelenti: felületén karcolások, monogramok jelentek meg, az eredeti finom vonalhálózata alig ismerhető fel. Bal oldala nagyon rossz állapotú. A jobb oldali részen sejthető 10 osztás, így a teljes napóra félórás beosztású lehetett, de óraszámozása ma már egyáltalán nem látszik. A napóra az eredeti XIII-XV. századi középkori falon van, alatta durvább kövek sejthetők, jobbra egy befalazott középkori ajtó, felette lőrésszerű ablak van. Mindez a régi voltára utal, de a vakolat és a napóra kora pontosan nem állapítható meg, nagyjából XVIII. századi lehet.

Adatközlő: Keszthelyiné Sragner Márta, 1997.

 

Tereske

257. Kossuth Lajos út 84. Körzeti Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.

 

Vanyarc

258. Hunyadi út 1. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra. Készült 1983-ban. Idővel eltűnt, 1997-ben már nem található.
 


Varsány

259. Szécsényi út 1. Általános Iskola.

Nógrádi ekvatoriális napóra az iskola K-i előkertjében. Készült 1982-ben. 1993-ra megrongálódott, felső része letört, de 1997-re felújították, ismét épségben van. Ugyanitt további eszközök: nappályamutató, napmagasságmérő, sarkcsillagmutató.