Rövidítések


Bp............................... Budapest
D................................. dél
DK.............................. délkelet
DNy............................ délnyugat
É................................. észak
ÉK.............................. északkelet
ÉNy............................ északnyugat
hrsz............................. helyrajzi szám
Irod............................. Irodalomjegyzék
K................................. kelet
KÖZEI........................ Közép-Európai Időszámítás
Ny............................... nyugat
NYISZ........................ Nyári Időszámítás
OMF........................... Országos Műemléki Felügyelőség
p................................. oldal (pagina)
Ref.............................. református
R.k.............................. római katolikus