Betűrendes versjegyzék


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

A

A DALOS
A FANTÁZIA
A FÖLDHEZ
A HOLDHOZ
A JEGYVÁLTÓ
A KEDVES SÍRJA
A KÉPZELETHEZ
A KÖLTŐ (Két istenasszony, amidőn születtem,)
A KÖLTŐ (Tiszták, miként Arethusának)
A LYÁNY DALA
A NYUGTALAN
A NYÚGALOMHOZ
A PÁVATOLLHOZ
A REMÉNYHEZ
A SONETTO
A SZABADSÁGHOZ
A SZENVEDŐ
A SZERETŐ
A VÉGNYÚGALOM
AJÁNLÁS
ALKONYI DAL
ANDALGÁSOK
AZ ACATIA
AZ ARCAS
AZ IVÓ
AZ OSTROM KŐSZEGNÉL

Á

ÁBRÁND
ÁLDOZAT
ÁTOK (Láng vala keblemben, s ah késtél oltani lángom;)
ÁTOK (A dalköltőn fekszik átok,)
ÁTOK (Zrínyi vére mosta Bécset,)

B

BALASSA
BÁR RÓZSA VOLNÉK...
BERKEMHEZ
BOR-KIRÁLY
BORDAL
BÚ KÉL VELEM...
BÚCSÚ B...TŐL
BÚSAN CSÖRÖG...

CS

CSOLNAKON

D

DERŰ
DOBOZI
DRÉGEL

E

ECHO
EGY IFJU SÍRJÁN
EGY SZÜLETETT LEÁNYKÁNAK
EGYKOR HOMÁLYOS...
ELFOJTÓDÁS
EMLÉK
EMLÉKLAPRA
EMLÉKSOROK KLOBUSICZKY MATILDHOZ
ENDYMION
EPIGRAMMÁK
ESTI DAL

É

ÉDES KÍN
ÉDESKEDŐ
ÉJI TEMETÉS
ÉLET

F

FELELET KAZINCZY ELSŐ SZONETTJÉRE
FELÍRÁS KENDE ZSIGMOND HÁZÁRA

G

GÉNIUSZ SZÁLL...
GRÓF KÁROLYI GYÖRGYNEK AZ URADALMAIBAN SZOLGÁLÓ TISZTVISELŐK
GULÁCSY GÁBOR EMLÉKKÖNYVÉBE

GY

GYAKORTA SZÁRNYAIN...
GYÖNGE KÉZZEL...

H

HERVADSZ...
HÉV NAPTÓL...
HIACYNTHUS
HIMNUSZ
HOL A VIRÁNY...
HOLDHOZ
HONVÁGY ÉS SZERELEM
HŐS
HUSZT

I

IDEGEN
IDEÁL
IGAZSÁG
INTÉS

J

JENNYHEZ (I)
JENNYHEZ (II)

K

KAZINCZY
KAZINCZYHOZ
KÉL A ZEFIR...
KÉPZELETHEZ
KI BÚBAN ŰL...
KIVÁNSÁG
KÖLCSEY
KÖLTŐ
KÖNNYCSEPP
KÖNNYE CSILLOG...
KÜZDÉS

L

LAURÁHOZ
LOTTI

LY

LYÁNY ÜLT...

M

MÁRIA THERÉSIA
MESSZE SZÉLES...
MI FÉNYLIK OTT...
MINDEN ÓRÁM...
MUNKÁCS

N

NAP SZÁLL ALÁ...

Ó

ÓHAJTÁS

P

PANASZ (Éjfél van, már Lúna leszáll, s eltűnik az óra,)
PANASZ (Jaj nekem, s jaj annak, aki engem)
PAULINA EMLÉKKÖNYVÉBE
PIPADAL

R

RÁDAYNAK SÍRJÁN
RÁKOS
RÁKOS NIMFÁJÁHOZ
RÁKÓCZI HAJH...
REBELLIS VERS
REMEGVE ZENG...
REMETE
REMÉNY, EMLÉKEZET
RÉGI VÁRBAN
RÉNY
RÉV ELŐTT
RÓZA

S

SORSÁN VIDÁMABB...

SZ

SZEMERE PÁLHOZ
SZEMERE TERÉZ EMLÉKKÖNYVÉBE
SZERELEM
SZERELEMHEZ
SZÉP ERDÉLY...
SZÉP LENKA
SZONDI

T

TALÁNYOK
TANÁCS
TÁVOZÁS
TISZTÚJÍTÁS
TUDATLANSÁG

Ü

ÜLTEM ÉN...

V

VAD HOMÁLY KÉL...
VANITATUM VANITAS
VÁGY
VÁLASZTÁS
VÁNDOR
VÁNDOR REMÉNY...
VERSENYEMLÉKEK
VESZTESÉG
VÉRMENYEKZŐ
VÉSZ
VIGASZTALÁS
VILMA EMLÉKKÖNYVÉBE

Z

ZÁPOR
ZRÍNYI DALA
ZRÍNYI MÁSODIK ÉNEKE

ZS

ZSARNOK