TARTALOMA

Atalanta

Atalanth. – 1. A mythologiában: görög hősnő, kinek mythusa rokon Artemiséval. – 1. Az arcadiai mondákban Clymene és Iasus (Iasus, Iasion) leánya, kit apja, mert nem fia született, a mint óhajtotta, kitett a Parthenium hegyén, a hol anyamedve szoptatta. Ott vadászok akadnak rá és nevelik föl. Ragyogó szépségű szűzzé nevekedvén föl lenyílazza a centaurusokat, kik el akarják csábítani, és részt vesz az argonauták menetében és a calydoni vadászaton. A győztes Meleager A.-nak ajándékozza a vadkan fejét és bőrét, mert ő sebesítette meg először az állatot. Apja felszólítására (ki ismét magához vette volt), hogy férjhez menjen, kijelenti, hogy csak ahhoz hajlandó nőül menni, ki futásban legyőzi. Sokan vesztették így életüket, mert A. a versenyben legyőzötteket dárdájával leszúrja. Egy kérője, Melanion (Melaniwn) a Venus ajándékozta almák elhullatása által, melyeket A. fölszed, legyőzi. Melanion örömében megfeledkezett arról, hogy Venusnak hálaáldozatot mutasson be, azért az istennő oly heves szerelmet ébreszt benne, hogy A.-val Zeus vagy Cybele berkét megszentségteleníti; bűntetésül Cybele oroszlánokká változtatta és kocsija elé fogta őket. Apollod. 3, 9, 2. Ov. A. a. 2. 185. Propert. 1, 1. 9. Cypselus ládáján volt ábrázolva Melanionnal. Paus. 5, 19, 1. – 2. A boeotiai mondákban annyiban van eltérés, hogy ott Schoeneus leánya, a versenyfutásban pedig, melynek helye Onchestus, Hippomenes győzi le őt. Ov. Met. 10. 560–705. – II. Geographiailag: – 1. Kis sziget az Euboeai tengerszorosban, Locris partja mellett. Thuc. 2, 32. – 2. Kis sziget Salamis és Attica közt, m. Talantonisi. Strabo 9. p. 395. – 3. Macedoniai város az Axius partján. Thurc. 2, 100.

L. N.