TARTALOMA

AJanatoi

10,000 válogatott és vitézsége által kitűnő perzsa gyalogosokból álló csapat, melyet azért neveztek halhatatlanoknak, mivel a soraiból kidőlteket mindig azonnal másoknak, már e czélra előre kijelöltekkel pótolták. Hdt. 7, 83. Curt. 3, 7, 13.

S. L.