TARTALOMA

Athenion

AJhniwn. – 1. A nápolyi muzeumban lévő hires onyxkameo mestere (Zeus villámmal sujtja a Gigasokat, ábr. l. a Gigas czikknél), ki talán Aug. korában élt. – 2. ciliciai ember, ki mint rabszolga Siciliába került, hol a Kr. e. 104-ben kitört nagy rabszolgalázadásban eleinte önállóan, később a királylyá kiáltott Salvius Tryphon alatt mint alvezér működött. Miután pedig ez Lucullus ellenében csatát vesztett s meghalt, ő lett a felkelők vezére; kezdetben 102-ben, nagy sikereket vivott ki, de 101-ben (?) megverte s megölte őt Manius Aquillius consul. Liv. ep. 69. Diod. Sic. fr. 36, 5. Cicero Clodiust nevezi gúnyból A.-nak, mint a ki szintén siciliai volt s lázongó rabszolgákat vezetett (ad Atticum 2, 12, 2).

T. K.