TARTALOMA

Athos

AJwV, ’AJwn, híres hegy Macedoniai Chalcidice félszigetén, melynek legkeletibb nyúlványát teszi Acte földnyelvén; ezen a hegyen épült Acrothoi vagy Acrothoum városa. Hdt. 7, 22. A földnyelvet két kilométernyi alacsonyabb földszoros köti össze a szárazzal; ezer méterig emelkedő gerinczét dús erdők födik, déli részén emelkedik az 1935 méter magas Athos márványpyramisa. A messzelátszó hegy már rég időkben magára vonta az Aegaeus tengeren hajózók figyelmét. Ilias XIV. 229. Aesch. Agam. 285. Őslakói pelasgusok voltak. Az ókorban Mardonius hajótöréséről volt híres (Herod. VI. 44. VII. 189), továbbá, hogy Xerxes Acte félszigetének Sane melletti részét átfúratta, mint Herodotus részletesen elmondja VII. 22–24. E művet az egész ókor emlegette, nyomai ma Provlaka néven ismeretesek. A hegye ma Athonas vagy Ajion oros, szent hegy néven ismeretes; híres kolostoráról, hol számos irodalmi kincset találtak. V. ö. Duncker. Gesch. d. Alt. VII. 198. Busolt, Grieh. G. II. Leake, North Gr. III. V. Langlois, Le Mont A. et ses monastères, Paris 1867. M. J. Gedeon ’O ’AJwV, Konstantinápoly, 1885.

K. J.