TARTALOMA

Atossa

Atossa, Cyrus leánya, előbb Cymbyses, majd Pseudo Smerdis, végül Darius Hystaspes neje; különösen az utóbbiara gyakorolt nagy befolyást. Aeschylus Perzsák czímű darabjában mint özvegy szerepel s beszél a karral, a csatavesztés hírét hozó híradóval és Darius felidézett szellemével. Herod. III, 68. 88. VII, 2. 3.

K. J.