TARTALOMA

Atrax

Atrax, thessaliai város a Peneus mellett, Larissa fölött a perrhaebusok tartományában; a római hadjáratok idejéből különösen Kr. e. 198/7 és 191. mint fontos stratégiai helyet emlegetik (Liv. 33, 4. 36, 10. 13), azonkívül nevezetes zöldes márványáról, melyben fehéres foltok vannak; e márvány a római s byzantiumi időkben fontos kereskedelmi czikk volt. Liv. 33, 15. Ptol. 3, 13. Plin. 4, 8, 15. Az Atracius melléknevet a római költők sokszor veszik «thessaliai» helyett. Atracia ars, a. m. bűvészet. Atracides a thessaliai Caeneus (Ovid. met. 12, 209) és Atracis a thessaliai nő, Hippodamia. Ov. Am. 1, 4, 8. Atrax a Peneus jobb partján, a mai Aliphaka közelében feküdt. V. ö. Lolling, Hellen. Landesk. 146.

K. J.