TARTALOMA

Atriensis

rabszolga, a ki valamennyi között a legtekintélyesebb állást foglalta el s az udvarmester vagy házfelügyelő szerepét töltötte be; ő vezette az egész háztartást, ő szedte be a bevételeket s gondoskodott a kiadásokról, ellenőrizte a cselédséget és felügyelt az atriumban levő összes kincsek és ereklyékre, egyszóval «cui omnium rerum erus summam credidit» (Plaut. Asin. 2, 4. cic. parad. 5, 2). A tanyákon levőket atrienses rustici-nek nevezték. Az ő fenhatósága alatt álló rabszolgákat, kik a durvább munkákat végezték, atriarii-nak hivták.

SZ. GY.