TARTALOMA

Atticistae

attikistai. – 1. Későbbkori görög irók, kik nem a Nagy Sándor óta általánosan érvényre jutott és különösen Alexandriában istápolt koinh dialektoV-t (általános nyelvet) használták, hanem lehetőleg az attikai dialectushoz ragaszkodtak. Ezek közé tartoztak pl. Aclianus, Arrianus, Lucianus, Aristides, Heliodorus, Philostratus, Longus stb. – 2. Grammatikusok, kik a tiszta attikai stilus elsajátíthatása czéljából attikai irókból a jellemzetes kifejezéseket összegyüjtötték, és azokat a koinh dialektoV megfelelő kifejezéseivel magyarázták. Ilyenek pl. Aelius Dionysius, Pausanias, Irenaeus, Julius Vestinus, Valerius Pollio, Valerius Diodorus, Moeris, Phrynichus, Thomas Magister stb. (v. ö. Glossa).

P. V.