TARTALOMA

Auctoritas.

1) Közjogilag a. m. hatóságnak v. hatósági személynek előterjesztése, határozata, akaratnyilvánítása és parancsa, a senatus megerősítő határozata. L. Senatus és Senatus consultum. 2) Magánjogi tekintetben jelent gyámi beleegyezést (l. Tutela), jótállást, valamint tulajdonjogot (Cic. off. 1, 12. Gell. 17, 7) is. Usus auctoritast (Cic. top. 4; Caec. 19) illetőleg l. Usus.

CS. JÓ.